Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Despre CCINA Constanţa:
Adunarea Generală a Membrilor CCINA 2015

În baza prevederilor Statutului CCINA Constanţa, se convoacă Adunările Generale ale Membrilor CCINA pe Secţiuni, după cum urmează:

 • Secţiunea AGRICULTURĂ – IND.  ALIMENTARĂ - luni, 20 aprilie a.c., ora 11.00
 • Secţiunea COMERŢ-TURISM-SERVICII – luni, 20 aprilie a.c., ora 12.30
 • Secţiunea NAVIGAŢIE - TRANSPORTURI - vineri, 24 aprilie a.c., ora 11.00
 • Secţiunea INDUSTRIE – CONSTRUCŢII  - vineri, 24 aprilie a.c., ora 12.30

Ordinea de zi propusă, a Adunării Generale a Membrilor pe Secţiuni a C.C.I.N.A. Constanta:

 1. Prezentarea raportului de activitate al Colegiului de Conducere privind activitatea desfasurată de CCINA Constanţa în anul 2014.
 2. Prezentarea situaţiei economico-financiare a CCINA Constanţa la 31.12.2014 şi a bilanţului contabil încheiat la 31.12.2014.
 3. Prezentarea Programului de acţiuni al CCINA Constanta pe anul 2015.
 4. Dezbaterea problemelor de interes general şi actual, specifice domeniului de activitate al fiecarei Secţiuni.
 5. Propuneri de obiective generale ale activităţii CCINA privind domeniul de activitate al fiecarei Secţiuni.
 6. Alegerea reprezentanţilor membrilor pe Secţiuni în Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor CCINA, pentru următorii doi ani.

Detalii suplimentare se pot obţine de la CCINA Constanţa tel: 0241-618475.

Se convoacă Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor CCINA Constanţa, în sesiune ordinară, în ziua de vineri, 8 mai 2015, ora 1100, la Sala de Conferinţe a CCINA din Constanţa, bd.Al. Lăpuşneanu nr.185, etaj 2.

Ordinea de zi propusă, a Adunării Generale a Reprezentanţilor Membrilor CCINA Constanţa:

 1. Aprobarea raportului Colegiului de Conducere privind activitatea desfăşurată de C.C.I.N.A. Constanţa în anul 2014.
 2. Ratificarea situaţiei economico-financiare la data de 31.12.2014, respectiv a bilanţului financiar – contabil încheiat la 31.12.2014, aprobate de Colegiul de Conducere.
 3. Ratificarea B.V.C. şi a listei de investiţii / dotări pe anul 2015, aprobate de Colegiul de Conducere.
 4. Aprobarea raportului auditorului financiar şi a propunerii privind descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere.
 5. Aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2015.
 6. Aprobarea nivelurilor cotizaţiei de membru, a serviciilor şi facilităţilor acordate membrilor Camerei în anul 2015.
 7. Împuternicirea Colegiului de Conducere al C.C.I.N.A. Constanţa de a aproba modificări / rectificări ale BVC şi ale listei de investiţii/ dotări pe parcursul anului 2015, precum şi a BVC-ului şi a listei de investiţii/ dotări pentru trimestrul I al anului 2016.
 8. Informare privind realizarea unor tranzacţii imobiliare efectuate de către C.C.I.N.A. Constanţa.
 9. Aprobarea modificărilor şi completărilor aduse statutului C.C.I.N.A. Constanţa, respectiv aprobarea statutului C.C.I.N.A. în forma actualizată, precum şi împuternicirea dlui Mihai Daraban să semneze statutul în formă autentică.
 10. Diverse.

Materialele supuse dezbaterii, inclusiv statutul în forma actualizată, vor putea fi consultate, începând cu data de 20 aprilie 2015 la sediul CCINA din Constanţa, bd. Al. Lăpuşneanu nr.185, etaj 2, sau pe pagina de web a instituţiei: www.ccina.ro, la secţiunea “Adunări Generale”.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul statutar de prezenţă, în conformitate cu art.20 alin.(2) din Statutul Camerei, se convoacă a doua Adunare Generală a Reprezentanţilor Membrilor CCINA Constanţa, pentru ziua de marţi, 18 mai 2015, ora 1100, la adresa menţionată pentru prima convocare, cu aceeaşi ordine de zi.

Documente

Raport de activitate CCINA 2014 52.65 KB 16.04.2015
Program CCINA 2015 53.54 KB 16.04.2015
Servicii membri CCINA 2015 154.63 KB 03.05.2015
Statut CCINA 2015 483.03 KB 03.05.2015
Enterprise Europe Network

Constanţa 03/03

3°C

acum
vânt 14 kmh din S
vizibilitate 6 km

4°C

max

4°C

min

11°C

max

4°C

min

emis înCurs valutar BNR 03/03

EUR
4.8768
+0.04%
GBP
5.6412
+0.15%
USD
4.0341
-0.48%
IFR
4.8748
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic