Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Despre CCINA Constanţa:
Adunarea Generală a Membrilor CCINA 2018

Președintele Camerei de Comert, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, dl. Mihai Daraban, în conformitate cu art. 19 din statut, convoacă

Adunarea Generală a celor 4 Secțiuni reunite ale Membrilor

în data de 24.04.2018 ora 11.00, la sediul CCINA, Bdul. Alexandru Lăpușneanu nr.185 A (sala de conferinţe, etaj 2).

Ordinea de zi, aprobată de Colegiul de Conducere în sesiunea trimestrială din data de 30.03.2018:

 1. Prezentarea raportului de activitate al Colegiului de Conducere privind activitatea desfăsurată de CCINA Constanța în anul 2017.
 2. Prezentarea situației economico- financiare a CCINA Constanța la 31.12.2017 și a bilanțului contabil încheiat la 31.12.2017.
 3. Prezentarea Programului de acțiuni al CCINA Constanța pe anul 2018.
 4. Dezbaterea problemelor de interes general si actual, specifice domeniului de activitate al fiecarei Secțiuni.
 5. Propuneri de obiective generale ale activitații CCINA privind domeniul de activitate al fiecarei Secțiuni.
 6. Propunere de înlocuire a unor Reprezentanți ai Membrilor pe Secțiuni cu alte firme membre, pe durata mandatului rămas de executat, respectiv până in anul 2019.

Materialele aferente vor putea fi consultate pe site-ul C.C.I.N.A. (www.ccina.ro ), începand cu data de 10.04.2018.
Informații suplimentare și confirmarea participării la tel: 0241/61.84.75 sau 0241/61.98.54, e-mail: office@ccina.ro.

Preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Mihai DARABAN, în temeiul prevederilor art.19 din Statutul Camerei, convoacă

Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor CCINA Constanţa

în sesiune ordinară, în data de 24.04.2018, ora 12.00, la Sala de Conferinţe a CCINA din Constanţa, bd. Alexandru Lăpuşneanu nr.185 A, etaj 2.

Ordinea de zi, aprobată de Colegiul de Conducere al CCINA Constanța, în sesiunea trimestrială din 30.03.2018:

 1. Aprobarea raportului Colegiului de Conducere privind activitatea desfăşurată de C.C.I.N.A. Constanţa în anul 2017.
 2. Ratificarea  situaţiei economico-financiare la data de 31.12.2017, respectiv a bilanţului financiar – contabil incheiat la 31.12.2017, aprobate de Colegiul de Conducere.
 3. Ratificarea  B.V.C. şi  a listei de investiţii / dotări pe anul 2018, aprobate de Colegiul de Conducere.
 4. Aprobarea raportului auditorului financiar si a propunerii privind descarcarea de gestiune a Colegiului de Conducere.
 5. Aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2018.
 6. Aprobarea nivelurilor cotizaţiei de membru, a serviciilor şi facilităţilor acordate membrilor Camerei în anul 2018, in sensul mentinerii nivelurilor actuale,astfel cum  au fost aprobate de catre Colegiul de Conducere al CCINA, precum si propunerea de modificare a acestora pentru anul 2019 .
 7. Imputernicirea Colegiului de Conducere al C.C.I.N.A. Constanta, de a modifica cuantumul indemnizatiei Presedintelui CCINA, functie de evolutia situatiei financiare a CCINA, pe parcursul mandatului, respectiv majorarea indemnizatiei cu 25%, incepand cu anul 2018, precum si modificarea indemnizatiilor membrilor Colegiului de Conducere, in sensul majorarii acestora, prin prisma transferului cotelor de CAS si CASS, in sensul  mentinerii  nivelului actual net al indemnizatiilor.
 8. Imputernicirea Colegiului  de Conducere al C.C.I.N.A. Constanţa de a aproba  modificări/ rectificări ale BVC şi ale listei de investiţii/ dotări pe parcursul anului 2018, precum şi a BVC şi a listei de investiţii/ dotări pentru trimestrul I al anului 2019.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul statutar de  prezenţă, în conformitate cu art.20 alin.(2) din Statutul Camerei, se convoacă a doua Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor CCINA Constanţa, pentru ziua de 24.04.2018, ora 13.00, la adresa menţionată pentru prima convocare, cu aceeaşi ordine de zi.

Materialele aferente vor putea fi consultate, începând cu data de 10.04.2018, pe site-ul instituţiei: www.ccina.ro, la secţiunea “Adunări Generale”.

Documente

Raport de activitate CCINA 2017 450.12 KB 24.04.2018
Program CCINA 2018 309.92 KB 24.04.2018
Servicii membri CCINA 2018 376.12 KB 24.04.2018
Enterprise Europe Network

Constanţa 03/03

3°C

acum
vânt 14 kmh din S
vizibilitate 6 km

4°C

max

4°C

min

11°C

max

4°C

min

emis înCurs valutar BNR 03/03

EUR
4.8768
+0.04%
GBP
5.6412
+0.15%
USD
4.0341
-0.48%
IFR
4.8748
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic