Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Despre CCINA Constanţa:
Adunarea Generală a Membrilor CCINA 2019

Preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Mihai DARABAN, în temeiul prevederilor art.19 din Statutul Camerei, convoacă

Adunarea Generală a celor 4 Secțiuni reunite ale Membrilor

în data de 05.04.2019 ora 11.00, la sediul CCINA, Bdul. Alexandru Lăpușneanu nr.185 A (sala de conferinţe, etaj 2).

Ordinea de zi, aprobată de Colegiul de Conducere în sesiunea trimestrială din data de 15.03.2019:

 1. Prezentarea raportului de activitate al Colegiului de Conducere privind activitatea desfășurată de CCINA Constanța în anul 2018.
 2. Prezentarea situației economico- financiare a CCINA Constanța la 31.12.2018 și a bilanțului contabil încheiat la 31.12.2018.
 3. Prezentarea Programului de acțiuni al CCINA Constanța pe anul 2019.
 4. Dezbaterea problemelor de interes general și actual, specifice domeniului de activitate al fiecărei Secțiuni.
 5. Propuneri de obiective generale ale activității CCINA privind domeniul de activitate al fiecărei Secțiuni.
 6. Propunere de înlocuire a unor Reprezentanți ai Membrilor pe Secțiuni cu alte firme membre, pe durata mandatului rămas de executat, respectiv până în anul 2020.

Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor CCINA Constanţa

în sesiune ordinară, în data de 05.04.2019, ora 12.00, la Sala de Conferinţe a CCINA din Constanţa, bd. Alexandru Lăpuşneanu nr.185 A, etaj 2.

Ordinea de zi, aprobată de Colegiul de Conducere al CCINA Constanța, în sesiunea trimestrială din 15.03.2019:

 1. Aprobarea raportului Colegiului de Conducere privind activitatea desfăşurată de C.C.I.N.A. Constanţa în anul 2018.
 2. Ratificarea  situaţiei economico-financiare la data de 31.12.2018, respectiv a bilanţului financiar – contabil încheiat la 31.12.2018, aprobate de Colegiul de Conducere.
 3. Ratificarea  B.V.C. şi  a listei de investiţii / dotări pe anul 2019, aprobate de Colegiul de Conducere.
 4. Aprobarea raportului auditorului financiar si a propunerii privind descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere.
 5. Aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2019.
 6. Aprobarea nivelurilor cotizaţiei de membru, a serviciilor şi facilităţilor acordate membrilor Camerei în anul 2019, astfel cum  au fost aprobate de către Colegiul de Conducere al CCINA.
 7. Împuternicirea Colegiului  de Conducere al C.C.I.N.A. Constanţa de a aproba  modificări/ rectificări ale BVC şi ale listei de investiţii/ dotări pe parcursul anului 2019, precum şi a BVC şi a listei de investiţii/ dotări pentru trimestrul I al anului 2020.
 8. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar extern pentru o perioadă de 4 ani și împuternicirea Consiliului Director de a analiza necesitatea adoptării măsurilor privind organizarea auditului intern, la nivelul C.C.I.N.A. Constanța.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul statutar de  prezenţă, în conformitate cu art.20 alin.(2) din Statutul Camerei, se convoacă a doua Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor CCINA Constanţa, pentru ziua de 05.04.2019, ora 13.00, la adresa menţionată pentru prima convocare, cu aceeaşi ordine de zi.

Materialele aferente vor putea fi consultate, începând cu data de 25.03.2019, pe site-ul instituţiei: www.ccina.ro, la secţiunea “Adunări Generale”.

Informații suplimentare și confirmarea participării la tel: 0241/61.84.75 sau 0241/61.98.54, e-mail: office@ccina.ro.

Enterprise Europe Network

Constanţa 03/03

4°C

acum
vânt 14 kmh din SSE
vizibilitate 10 km

5°C

max

4°C

min

11°C

max

4°C

min

emis înCurs valutar BNR 03/03

EUR
4.8768
+0.04%
GBP
5.6412
+0.15%
USD
4.0341
-0.48%
IFR
4.8748
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic