Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Despre CCINA Constanţa:
Adunarea Generală a membrilor CCINA 2020

Preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Mihai DARABAN, în temeiul prevederilor art.19 din Statutul Camerei, convoacă:

Adunarea Generală a celor 4 Secțiuni reunite ale Membrilor, în data de 26.03.2020 ora 11.00, la sediul CCINA, Bdul. Alexandru Lăpușneanu nr.185 A (sala de conferinţe, etaj 2).

Ordinea de zi, aprobată de Colegiul de Conducere în sesiunea trimestrială din data de 06.03.2020:

 1. Prezentarea raportului de activitate al Colegiului de Conducere privind activitatea desfășurată de CCINA Constanța în anul 2019.
 2. Prezentarea situației economico-financiare a CCINA Constanța la 31.12.2019 și a bilanțului contabil încheiat la 31.12.2019.
 3. Prezentarea Programului de acțiuni al CCINA Constanța pe anul 2020.
 4. Dezbaterea problemelor de interes general și actual, specifice domeniului de activitate al fiecărei Secțiuni.
 5. Propuneri de obiective generale ale activității CCINA privind domeniul de activitate al fiecărei Secțiuni.
 6. Aprobarea menținerii acelorași Reprezentanți ai Membrilor pe Secțiuni în Adunarea Generală a Reprezentanților Membrilor CCINA, cu înlocuirea celor care nu mai îndeplinesc condițiile statuare, pentru următorul mandat 2020-2022.

Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor CCINA Constanţa, în sesiune ordinară, în data de 26.03.2020, ora 12.00, la Sala de Conferinţe a CCINA din Constanţa, bd. Alexandru Lăpuşneanu nr.185 A, etaj 2.

Ordinea de zi, aprobată de Colegiul de Conducere al CCINA Constanța, în sesiunea trimestrială din 06.03.2020:

 1. Aprobarea raportului Colegiului de Conducere privind activitatea desfăşurată de C.C.I.N.A. Constanţa în anul 2019.
 2. Ratificarea  situaţiei economico-financiare la data de 31.12.2019, respectiv a bilanţului financiar – contabil încheiat la 31.12.2019, aprobate de Colegiul de Conducere.
 3. Ratificarea  B.V.C.-ului şi  a listei de investiţii / dotări pe anul 2020, aprobate de Colegiul de Conducere.
 4. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2019 și a propunerii privind descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere pentru activitatea din anul 2019.
 5. Aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2020.
 6. Aprobarea obiectivelor strategice ale CCINA Constanta pentru perioada 2020-2024.
 7. Aprobarea nivelurilor cotizaţiei de membru, a serviciilor şi facilităţilor acordate membrilor Camerei în anul 2020.
 8. Împuternicirea Colegiului  de Conducere al C.C.I.N.A. Constanţa de a aproba  modificări/ rectificări ale BVC şi ale listei de investiţii/ dotări pe parcursul anului 2020, precum şi a BVC şi a listei de investiţii/ dotări pentru trimestrul I al anului 2021.
 9. Aprobarea propunerii de reînnoire a mandatului membrilor Colegiului de Conducere, pentru un nou mandat de 4 ani, prin reconfirmarea acestora, în actuala componentă, însă cu reducerea numărului membrilor Colegiului, de la 13, la 11, în cadrul Adunării Generale a Reprezentanților Membrilor Camerei, în conformitate cu art. 28 pct. 2 din Statutul CCINA Constanța, pentru următorul mandat 2020-2024.
 10. Aprobarea reînnoirii mandatului Preşedintelui C.C.I.N.A. Constanta, pentru un nou mandat de 4 ani, pentru următorul mandat 2020-2024.
 11. Aprobarea menținerii cuantumului indemnizației Președintelui, Vicepreședinților și membrilor Colegiului de Conducere, pentru participarea acestora la activitatea Colegiului de Conducere.
 12. Aprobarea menținerii acelorași supleanți pentru membrii Colegiului de Conducere, cu înlocuirea celor care nu mai îndeplinesc condițiile statutare.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul statutar de prezenţă, în conformitate cu art. 20 alin.(2) din Statutul Camerei, se convoacă a doua Adunare Generală a Reprezentanţilor Membrilor CCINA Constanţa, pentru aceeași zi, la ora 1300, la adresa menţionată pentru prima convocare, cu aceeaşi ordine de zi.

Enterprise Europe Network

Constanţa 26/02

4°C

acum
vânt 11 kmh din VSV
vizibilitate 1 km

13°C

max

6°C

min

11°C

max

6°C

min

emis înCurs valutar BNR 25/02

EUR
4.8725
-0.04%
GBP
5.6427
-0.51%
USD
3.9845
-0.64%
IFR
4.8761
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic