Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Avize / certificate de forţă majoră

Certificatul de forţă majoră este eliberat firmelor şi altor organizaţii de către CCINA Constanţa pentru a certifica manifestarea cazurilor de forţă majoră pe raza Judeţului Constanţa şi care au împiedicat îndeplinirea unor obligaţii contractuale.

Membrii CCINA beneficiază de REDUCERE pentru acest serviciu!

Orice persoană juridică poate activa clauza de forţă majoră şi poate solicita un aviz de forţă majoră, în cazul în care nu îşi poate îndeplini obligaţiile contractuale asumate faţă de un partener, datorită unui eveniment imprevizibil şi de neînlăturat.

Avizul de forţă majoră exonerează de răspundere partea care invocă evenimentul de forţă majoră, în condiţiile în care evenimentul este generat de circumstanţe străine de voinţa părţii, nu poate fi retinută culpa părţii şi nu poate fi înlăturat de aceasta. Condiţia este ca partea care invocă forţa majoră să îşi notifice partenerul cu privire la evenimentul de forţă majoră, urmând să-i prezinte avizul eliberat de CCINA Constanţa.

Printre evenimentele generatoare de forţă majoră enumerăm, cu titlu de exemplu, fără însă a ne limita, următoarele: calamităţi naturale, fenomene meteorologice extreme, inundaţii, secetă, grindină, ninsori abundente, grevă, revoltă, stare de necesitate, embargou, închiderea porturilor maritime şi fluviale, restricţionarea circulaţiei şi a navigaţiei.

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa are competenţa exclusivă de a aviza cazurile de forţă majoră petrecute pe raza judeţului Constanţa.

Acte necesare:

 • Solicitare scrisă care să cuprindă descrierea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor evenimentului asupra relaţiei contractuale şi argumentele juridice care atestă legătura de cauzalitate între evenimentul de forţă majoră invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate faţă de partenerul contractual
 • Înscrisuri în susţinerea cererii, respectiv:
  • Contractul afectat de evenimentul de forţă majoră, cel puţin în extras, din care să reiasă obiectul contractului, părţile, durata şi clauza de forţă majoră, astfel cum au înţeles părţile să o interpreteze
  • Atestări, certificate emise de alte autorităţi şi instituţii competente, funcţie de evenimentul invocat
  • Notificare adresată partenerului contractual privind activarea clauzei de forţă majoră
  • Înscrisuri care să probeze legătura de cauzalitate dintre evenimentul invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate
  • Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind veridicitatea informaţiilor furnizate
  • Dovada achitării tarifului de verificare a documentaţiei

În cazul în care, din documentaţia depusă, reiese că evenimentul nu se încadrează în categoria celor generatoare de forţă majoră, se va emite adresa de înştiinţare privind neeliberarea avizului, cu explicitarea motivelor pentru care nu se eliberează avizul de forţă majoră.

Accesaţi acest serviciu

CCINA Constanţa, B-dul Alexandru Lăpuşneanu nr. 185A
Tel: 0241 619.854
E-mail: arbitraj@ccina.ro
Enterprise Europe Network

Constanţa 26/05

21°C

acum
vânt 18 kmh din E
vizibilitate 10 km

21°C

max

13°C

min

16°C

max

13°C

min

emis înCurs valutar BNR 24/05

EUR
4.9744
-0.03%
GBP
5.8371
0.00%
USD
4.5940
+0.11%
IFR
4.9759
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00

Partener

BCR
Biroul Unic