Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

CCINA Constanța - agent împuternicit al CCIR - efectuează înscrieri și alte operațiuni în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară.

Servicii oferite:

 • înscrierea avizelor de garanţie în registrul naţional;
 • stingerea avizelor;
 • consultanţă de specialitate;
 • servicii de căutare şi copiere de informaţii din baza de date a registrului naţional;
 • eliberarea, la cerere, de copii certificate de pe înscrierile din arhivă.

CCINA Constanţa, în calitate de agent al Operatorului CCIR, este autorizată de către Ministerul Justiţiei să facă înscrieri în RNPM, având personal calificat şi cu experienţă în acest domeniu.

Apelând la serviciile furnizate de RNPM - CCINA Constanţa, în afară de înscrierea avizelor de garanţie, vă poate oferi consultanţă de specialitate, servicii de căutare si extragere de informaţii din baza de date a registrului naţional, eliberare la cerere de copii certificate de pe înscrierile din registru.

Prin Biroul RNPM, se asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare şi a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege, pentru acte şi fapte juridice cum ar fi, dar fără a se limita:

 • Contracte de garanţie, locaţiune, consignaţie, vânzare-cumpărare, obligaţii agricole;
 • Sechestre asigurătorii;
 • Înscrieri în legătură cu o operaţiuni privind finanţele publice;
 • Înscrieri în legătură cu diferite tipuri bunuri:
 1. Autovehicule;
 2. Utilaje agricole, altele decât autovehicule;
 3. Creanţe;
 4. Conturi bancare;
 5. Acţiuni/părţi sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;
 6. Poliţe de asigurare;
 7. Universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi);
 8. Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi;
 9. Păduri care urmează a fi tăiate;
 10. Minerale care urmează a fi extrase;
 11. Recolte în general dar şi recolte ce urmează a fi culese;
 12. Efective de animale etc.

Consolidați avantajul priorității în fața altor creditori ulteriori!

Accesaţi acest serviciu

CCINA Constanţa, B-dul Alexandru Lăpuşneanu nr. 185A
Tel: 0241 619.854
E-mail: cristina.ciobotaru@ccina.ro

Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe bunuri şi persoane, ce asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege.

În RNPM se pot înscrie creanţe garantate cu bunuri mobile, dar şi alte tipuri de acte juridice, cum ar fi: cesiunea drepturilor de creanţă, vânzările condiţionate, contracte de leasing, contracte de consignaţie etc.

Rolul RNPM este de a proteja creditorii care şi-au constituit garanţii reale mobiliare înscrise în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară conform unor proceduri specifice. Înscrierea în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară conferă creditorului garantat dreptul de a-şi putea recupera creanţa prin executarea bunului adus în garanţie de debitor, înaintea creditorilor garantaţi ale căror drepturi asupra bunului în garanţie au un grad de prioritate inferior.

Beneficiarii serviciilor oferite de RNPM sunt în principal: societăţile bancare, autorităţile şi instituţiile Statului, firmele, persoanele juridice, persoanele fizice din toate domeniile de activitate, iar tarifele diferă în funcţie de tipul de aviz înscris.

Persoana care iniţiază înscrierea în RNPM poate fi atât creditorul, cât şi debitorul.

Orice creditor ipotecar care, în scopul obţinerii unui rang de prioritate, doreşte să facă publică existenţa unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispoziţiilor Codului civil, trebuie să completeze un formular de aviz de ipotecă pe suport de hârtie, ori în format electronic, şi să-l depună, respectiv să-l transmită, unui operator/agent autorizat al registrului, cu plata taxei stabilite de lege şi a tarifului corespunzător stabilit de acel operator.

Cadrul legal

Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară este organizată şi funcţionează în baza prevederilor următoarelor acte normative:

 • Legea nr. 297/2018 - privind publicitatea mobiliară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1184/07.12.2020
 • Legea nr. 196/2020 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
 • Ordinul Ministrului Justiţiei nr.3431/2019 - pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in Registrul National de Publicitate Mobiliara si a instructiunilor de completare a acestor formulare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.730 din 05 septembrie 2019.
 • ORDINUL comun al Ministrului Justiției și Ministrului Finanțelor nr. 3262/C/2236/2016 - pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonața Guvernului nr. 89/2000. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 754 din 28 septembrie 2016.
 • LEGEA Nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare - Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902, din 04 decembrie 2015.
 • LEGEA 287 din 17 iulie 2011 republicată privind Codul Civil - publicată în Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011.
Enterprise Europe Network

Constanţa 13/07

25°C

acum
vânt 7 kmh din NNE
vizibilitate 10 km

25°C

max

25°C

min

29°C

max

24°C

min

emis înCurs valutar BNR 12/07

EUR
4.9737
-0.02%
GBP
5.9158
+0.18%
USD
4.5689
-0.40%
IFR
4.9779
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00

Partener

BCR
Biroul Unic