Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim Constanţa

Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim Constanţa

Arbitrajul reprezintă o alternativă la instanţa statală, oferind părţilor posibilitatea de a soluţiona litigiile civile şi comerciale, interne şi internaţionale, într-un timp mult mai scurt decât dacă ar opta pentru instanţa statală, beneficiind totodată de calitatea şi confidenţialitatea actului de justiţie.

La soluţionarea litigiilor pe calea arbitrajului, poate recurge orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, cu sediul sau domiciliul în România sau în străinătate.

Care sunt avantajele soluţionării litigiilor prin arbitrajul instituţionalizat?

Caracterul definitiv şi obligatoriu al hotărârilor arbitrale, larga lor recunoaştere internaţională

România, alături de alte peste 100 de state, a ratificat Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la recunoaşterea sentinţei arbitrale străine, încheiată la New York, în anul 1958, precum şi celeritatea arbitrajului, care poate fi stimulată de părţi prin posibilitatea pe care o au de a stabili termenul arbitrajului, constituie avantaje necontestabile ale arbitrajului

Confidenţialitatea

care are rolul de a proteja credibilitatea şi prestigiul părţilor prin faptul că dosarul cauzei, dezbaterile şi pronunţarea nu sunt publice. Şedinţele de judecată nu sunt publice, nici o persoană nu are acces la informaţiile privind activitatea de soluţionare a litigiilor Curţii de Arbitraj.

Calitatea sporită a actului de justiţie

asigurată de alegerea unor arbitri care au cunoştinţe aprofundate în domeniul respectiv.

Apropierea mai pronunţată de spiritul afacerilor comerciale

din perspectiva de a nu compromite iremediabil continuarea relaţiilor comerciale dintre părti şi prin rezolvarea litigiilor într-o atmosferă lipsită de rigiditate.

Costurile generate de soluţionarea litigiilor sunt mai reduse

datorită termenului scurt în care se pronunţă hotărârea arbitrală, ce poate fi învestită cu formulă executorie. (termenul în care se pronunţă hotărârea arbitrală este de maxim 6 luni, iar impotriva sentinţei arbitrale nu se poate exercita decât o cale de atac, respectiv acţiunea în anulare).

Competenţa specializată

a arbitrilor este un alt motiv pentru care se apelează la abitraj, precum şi posibilitatea părţilor de a-şi alege arbitrul titular şi arbitrul supleant de pe lista arbitrilor.

Consultanţa procedurală

este asigurată gratuit de personalul de specialitate al Curţii de Arbitraj la sediul Curţii, telefonic sau prin corespondenţă.

Accesaţi serviciile Curţii de Arbitraj Comercial şi Maritim Constanţa

Pentru a putea beneficia de aceste avantaje este necesară existenţa unei clauze compromisorii în contractul încheiat între părţi, prin care, acestea convin că litigiile ce vor rezulta din / în legătura cu contractul ce cuprinde clauza să fie soluţionate pe calea arbitrajului organizat de Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim Constanţa.

Model de clauză compromisorie:
"Orice litigiu decurgând din sau în legătura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea/neexecutarea ori desfiinţarea acestuia, cu excepţia procedurilor speciale - cererile cu valoare redusă şi ordonanţa de plată - va fi soluţionat de Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim de pe lângă C.C.I.N.A. Constanţa, în conformitate cu Regulile de Procedură ale acestei Curţii. Hotărârea arbitrală este definitivă, obligatorie şi executorie."

În absenţa unei clauze compromisorii inserată în contract, în cazul în care între părţi s-a născut deja un litigiu, acestea pot încheia un "compromis", un înscris separat de contract, prin care să convină ca litigiul existent între ele să fie soluţionat de Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim Constanţa. Acest înscris trebuie să se refere la un litigiu actual şi determinat, menţionat ca atare în actul de compromis.

În cazul în care părţile au în vedere o situaţie potenţial litigioasă, care încă nu s-a declanşat, acordul lor privind arbitrarea acestui litigiu nu este un compromis, ci o clauză compromisorie, ce poate fi inserată intr-un act adiţional la contractul de bază.

Contact

CCINA Constanţa, B-dul Alexandru Lăpuşneanu nr. 185A
Tel: 0241 619.854
Fax: 0241 619.454
E-mail: arbitraj@ccina.ro

Documente

Model compromis 120.16 KB 28.04.2013
Enterprise Europe Network

Constanţa 13/07

24°C

acum
vânt 11 kmh din NNE
vizibilitate 10 km

24°C

max

24°C

min

29°C

max

24°C

min

emis înCurs valutar BNR 12/07

EUR
4.9737
-0.02%
GBP
5.9158
+0.18%
USD
4.5689
-0.40%
IFR
4.9779
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00

Partener

BCR
Biroul Unic