Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Forme juridice de organizare a afacerii

Societate

Potrivit legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ia una dintre următoarele forme:

Societate în nume colectiv (SNC)

Acea societate constituită prin asocierea, pe baza deplinei încrederi, a două sau mai multe persoane, care pun în comun anumite bunuri pentru a desfăşura o activitate comercială, în scopul împărţirii beneficiilor rezultate şi în care asociaţii răspund nelimitat şi solidar, pentru obligaţiile societăţii.

Societate în comandită simplă (SCS)

Este societatea care se constituie pe baza deplinei încrederi, a uneia sau mai multor persoane, numite comandităţi, care asigură gestiunea şi conducerea societăţii şi răspund pentru obligaţiile sociale, solidar şi nelimitat, cu una sau mai multe persoane, numite comanditari, care nu participă la conducerea societăţii şi răspund pentru obligaţiile sociale, numai în limită, a aportului lor la capitalul societăţii.

Societate pe acţiuni (SA)

Este acea societate constituită prin asocierea mai multor persoane numite acţionari, care contribuie la formarea capitalului social prin cote de participare de valoare egală, reprezentate prin titluri de credit circulabile, numite acţiuni, în scopul împărţirii beneficiilor, şi care răspund pentru obligaţiile sociale, în limita aportului lor încorporat în acţiuni.

Societatea în comandită pe acţiuni (SCA)

Capital social este împărtit în acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea solidară şi nelimitata a asociaţilor comanditaţi; aceştia sunt obligaţi numai la plata acţiunilor lor.

Societatea cu răspundere limitată (SRL)

Este acea societate ce se constituie de către una, două sau mai multe persoane care pun în comun anumite bunuri pentru a desfăşura o activitate comercială, în vederea dobândirii şi împărţirii beneficiilor şi care răspund pentru obligaţiile societăţii în limita aportului.

Societatea cooperativă

Potrivit Legii nr. 1/ 2005 cu modificările ulterioare, este o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de acestea, în scopul promovării intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor cooperatori, fiind deţinută în comun şi controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste. Capitalul social al societăţii cooperative este variabil şi nu poate fi mai mic de 500 lei. Numărul minim de membri cooperatori ai unei societăţi cooperative se stabileşte prin statut, dar nu este mai mic de 5. Societăţile cooperative de gradul 1 se pot constitui în una dintre următoarele forme:

  • societăţi cooperative meşteşugăreşti
  • societăţi cooperative de consum
  • societăţi cooperative de valorificare - asociaţii de persoane fizice care se constituie în scopul de a valorifica produsele proprii sau achiziţionate prin distribuţie directă sau prin prelucrare şi distribuţie directă
  • societăţi cooperative agricole, etc.

Desfăşurarea de activităţi economice în calitate de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală şi întreprindere familială

Conform OUG 44/2008 cu modificările ulterioare, în temeiul dreptului la liberă iniţiativă, al dreptului la liberă asociere şi al dreptului de stabilire, orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege; activităţile economice pot fi desfăşurate în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă.

Întreprinzătorul este persoana fizică, care organizează o întreprindere economică.

Întreprinderea economică este considerată activitatea economică desfăşurată în mod organizat, permanent şi sistematic, combinând resurse financiare, forţă de muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice şi informaţie, pe riscul întreprinzătorului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

Tipuri de întreprinderi economice prevăzute de lege :

Persoană fizică autorizată (PFA)

Persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă; PFA poate angaja cu contract de muncă terţe persoane pentru desfăşurarea activităţii, pentru care a fost autorizată

Întreprindere individuală (II)

Întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică; în acest caz întreprinzătorul persoană fizică titular a unei întreprinderi individuale poate angaja terţe persoane cu contract de muncă.

Întreprindere familială (IF)

Întreprindere economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu membrii familiei sale, în baza unui acord scris.

IF constituie un patrimoniu de afectaţiune, ceea ce reprezintă totalitatea bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, afectate scopului exercitării unei activităţi economice, constituite ca o fracţiune distinctă a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, separată de gajul general al creditorilor personali ai acestora.

Pe lângă sediul profesional, toate cele 3 tipuri de întreprinderi economice pot deschide puncte de lucru în locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale, în cazul în care aceasta nu se desfăşoară exclusiv la sediul profesional, cu excepţia cazului în care se desfăşoară comerţ ambulant, astfel cum este reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată.

Persoanele fizice pot desfăşura activităţile economice după cum urmează:

  • individual şi independent, ca persoane fizice autorizate
  • ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale
  • ca membri ai unei întreprinderi familiale
Enterprise Europe Network

Constanţa 21/07

22°C

acum
vânt 4 kmh din SV
vizibilitate 10 km

29°C

max

23°C

min

27°C

max

23°C

min

emis înCurs valutar BNR 19/07

EUR
4.9709
+0.03%
GBP
5.8970
-0.15%
USD
4.5670
+0.44%
IFR
4.9779
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00

Partener

BCR
Biroul Unic