Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Despre CCINA Constanţa:
Adunarea Generală a Membrilor CCINA 2016

Se convoacă Adunările Generale pe Secțiuni ale Membrilor Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, la sediul CCINA, bd. Alexandru Lăpușneanu nr.185 A, după cum urmează:

 • 5 aprilie 2016, ora 11:00 – Secțiunea: Comerț – Turism – Servicii
 • 7 aprilie 2016, ora 11:00 – Secțiunea: Transporturi – Navigație
 • 7 aprilie 2016, ora 13:00 – Secțiunea: Industrie – Construcții
 • 8 aprilie 2016, ora 11:00 – Secțiunea: Agricultură – Industrie alimentară

Ordinea de zi, aprobată de Colegiul de Conducere, în sesiunea trimestrială din data de 21.03.2016, este următoarea:

 1. Prezentarea raportului de activitate al Colegiului de Conducere privind activitatea desfașurată de CCINA Constanța în anul 2015.
 2. Prezentarea situației economico- financiare a CCINA Constanța la 31.12.2015 și a bilanțului contabil încheiat la 31.12.2015.
 3. Prezentarea Programului de acțiuni al CCINA Constanța pe anul 2016.
 4. Dezbaterea problemelor de interes general și actual, specifice domeniului de activitate al fiecărei Secțiuni.
 5. Prezentarea obiectivelor strategice ale CCINA Constanța pentru perioada 2016-2020.
 6. Propuneri de obiective generale ale activității CCINA privind domeniul de activitate al fiecarei Secțiuni.
 7. Reconfirmarea membrilor Colegiului de Conducere al CCINA, pentru un nou mandat de 4 ani, în conformitate cu art. 28 pct. 2 din Statutul CCINA Constanța.
 8. Desemnarea membrilor supleanți, ai Colegiului de Conducere al CCINA Constanța, pe fiecare secțiune a Camerei, în număr proporțional cu raportul de reprezentare și numărul de membri pe Secțiune.

Materialele aferente punctelor 1, 2, 3 si 5 vor putea fi consultate pe site-ul C.C.I.N.A. (www.ccina.ro ), începând cu data de 28.03.2016.
Informații suplimentare și confirmarea participării la tel: 0241/61.84.75 sau 0241/61.98.54, e-mail: office@ccina.ro.

 

Preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Mihai DARABAN, în temeiul prevederilor art.19 din Statutul Camerei, convoacă

Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor CCINA Constanţa, în sesiune ordinară, în ziua de vineri, 15 aprilie 2016, ora 11:00

la Sala de Conferinţe a CCINA din Constanţa, bd.Al.Lăpuşneanu nr.185, etaj 2, cu următoarea ordine de zi, aprobată de Colegiul de Conducere al CCINA Constanța, în sesiunea trimestrială din 21.03.2016:  

 1. Aprobarea raportului Colegiului de Conducere privind activitatea desfăşurată de C.C.I.N.A. Constanţa în anul 2015.
 2. Ratificarea situaţiei economico-financiare la data de 31.12.2015, respectiv a bilanţului financiar – contabil încheiat la 31.12.2015, aprobate de Colegiul de Conducere.
 3. Ratificarea B.V.C. şi a listei de investiţii / dotări pe anul 2016, aprobate de Colegiul de Conducere.
 4. Aprobarea raportului auditorului financiar și a propunerii privind descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere.
 5. Aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2016.
 6. Aprobarea obiectivelor strategice ale CCINA Constanța pentru perioada 2016-2020.
 7. Aprobarea nivelurilor cotizaţiei de membru, a serviciilor şi facilităţilor acordate membrilor Camerei în anul 2016.
 8. Împuternicirea Colegiului de Conducere al C.C.I.N.A. Constanţa de a aproba modificări/ rectificări ale BVC şi ale listei de investiţii/ dotări pe parcursul anului 2016, precum şi a BVC şi a listei de investiţii/ dotări pentru trimestrul I al anului 2017.
 9. Validarea deciziei din data de 21.12.2015, a Colegiului de Conducere, privind alegerea pentru 4 ani a auditorului financiar membru CAFR, respectiv Societatea Expert Manager SRL .
 10. Reconfirmarea membrilor Colegiului de Conducere al CCINA, pentru un nou mandat de 4 ani, în conformitate cu art. 28 pct. 2 din Statutul CCINA Constanța.
 11. Alegerea, prin vot secret, a supleanților membrilor Colegiului de Conducere al CCINA Constanța, dintre candidații desemnați în cadrul Adunarilor Generale pe Secțiuni.
 12. Aprobarea menținerii la același nivel a indemnizațiilor Președintelui, vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiului de Conducere, pe durata noului mandat.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul statutar de prezenţă, în conformitate cu art. 20 alin.(2) din Statutul Camerei, se convoacă a doua Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor CCINA Constanţa, pentru ziua de vinerii, 22 aprilie 2016, ora 11:00, la adresa menţionată pentru prima convocare, cu aceeaşi ordine de zi.

Materialele aferente punctelor 1,2,3,5,6 si 7 vor putea fi consultate, începând cu data de 28 martie 2016 pe site-ul instituţiei: www.ccina.ro, la secţiunea “Adunări Generale”.

Enterprise Europe Network

Constanţa 03/03

4°C

acum
vânt 14 kmh din SSE
vizibilitate 10 km

5°C

max

4°C

min

11°C

max

4°C

min

emis înCurs valutar BNR 03/03

EUR
4.8768
+0.04%
GBP
5.6412
+0.15%
USD
4.0341
-0.48%
IFR
4.8748
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic