Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Despre CCINA Constanţa:
Adunarea Generală a membrilor CCINA 2021

Președintele Camerei de Comert, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, dl. Mihai Daraban, în conformitate cu art. 19 din statut, convoacă Adunarea Generală a celor 4 Secțiuni reunite ale Membrilor, în data de 16.04.2021 ora 11.00, la sediul CCINA, Bdul. Alexandru Lăpușneanu nr.185 A (sala de conferinţe, etaj 2).

Ordinea de zi, aprobată de Colegiul de Conducere în sesiunea trimestrială din data de 19.03.2021:

 1. Prezentarea raportului de activitate al Colegiului de Conducere privind activitatea desfășurată de CCINA Constanța în anul 2020.
 2. Prezentarea situației economico-financiare a CCINA Constanța la 31.12.2020 și a bilanțului contabil încheiat la 31.12.2020.
 3. Prezentarea proiectului Programului de acțiuni al CCINA Constanța pe anul 2021.
 4. Dezbaterea problemelor de interes general și actual, specifice domeniului de activitate al fiecărei Secțiuni.

Preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Mihai DARABAN, în temeiul prevederilor art.19 din Statutul Camerei, convoacă Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor CCINA Constanţa, în sesiune ordinară, în data de 16.04.2021, ora 12.00, la Sala de Conferinţe a CCINA din Constanţa, bd. Alexandru Lăpuşneanu nr.185 A, etaj 2.

Ordinea de zi, aprobată de Colegiul de Conducere al CCINA Constanța, în sesiunea trimestrială din 19.03.2021:

 1. Aprobarea raportului Colegiului de Conducere privind activitatea desfăşurată de C.C.I.N.A. Constanţa în anul 2020.
 2. Ratificarea situaţiei economico-financiare la data de 31.12.2020, respectiv a bilanţului financiar – contabil încheiat la 31.12.2020, aprobate de Colegiul de Conducere.
 3. Ratificarea B.V.C.-ului şi a listei de investiţii / dotări pe anul 2021, aprobate de Colegiul de Conducere.
 4. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2020 și a propunerii privind descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere pentru activitatea din anul 2020.
 5. Aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2021.
 6. Aprobarea nivelurilor cotizaţiei de membru, a serviciilor şi facilităţilor acordate membrilor Camerei în anul 2021, in sensul mentinerii acestora la acelasi nivel.
 7. Împuternicirea Colegiului de Conducere al C.C.I.N.A. Constanţa de a aproba modificări/ rectificări ale BVC şi ale listei de investiţii/ dotări pe parcursul anului 2021, precum şi a BVC şi a listei de investiţii/ dotări pentru trimestrul I al anului 2022.
 8. Ratificarea deciziei Colegiului de Conducere privind aprobarea desfășurării Adunării Generale a celor 4 Secțiuni reunite ale Membrilor, precum și a Adunării Generale a Reprezentanților Membrilor inclusiv prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, precum teleconferinţă sau videoconferinţă, prin intermediul unei platforme online sau prin exprimarea votului prin corespondență, în baza unui buletin de vot, prin derogare de la art. 19, 20 si 21 din Statutul CCINA Constanța, pe toată durata stării de alertă, a stării de urgenţă, precum si pe perioada cât se vor aplica măsurile de limitare a răspândirii virului SARS-Cov-2.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul statutar de prezenţă, în conformitate cu art. 20 alin.(2) din Statutul Camerei, se convoacă a doua Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor CCINA Constanţa, pentru data de 07.05.2021, la ora 1200, la adresa menţionată pentru prima convocare, cu aceeaşi ordine de zi.

Documente

Servicii membri CCINA 2021 240.20 KB 22.03.2021
Bilanţ 2020 şi BVC 2021 142.21 KB 25.03.2021
Enterprise Europe Network

Constanţa 07/05

11°C

acum
vânt 7 kmh din SE
vizibilitate 2 km

19°C

max

11°C

min

16°C

max

10°C

min

emis înCurs valutar BNR 06/05

EUR
4.9266
+0.02%
GBP
5.6915
-0.20%
USD
4.0881
-0.38%
IFR
4.9227
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic