Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Despre CCINA Constanţa:
Adunarea Generală a Membrilor CCINA 2017

Președintele Camerei de Comert, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, dl. Mihai Daraban, în conformitate cu art. 19 din statut, convoacă

Adunarea Generală a celor 4 Secțiuni reunite ale Membrilor,

în data de 21.04.2017 ora 11.00,la sediul CCINA, Bdul. Alexandru Lăpușneanu nr.185 A (sala de conferinţe, etaj 2).

Ordinea de zi, aprobată de Colegiul de Conducere în sesiunea trimestrială din data de 31.03.2017:

 1. Prezentarea raportului Colegiului de Conducere privind activitatea desfășurată de CCINA Constanța în anul 2016.
 2. Prezentarea sițuatiei economico- financiare a CCINA Constanța la 31.12.2016 și a bilanțului contabil încheiat la 31.12.2016.
 3. Prezentarea Programului de acțiuni al CCINA Constanța pe anul 2017.
 4. Dezbaterea problemelor de interes general și actual, specifice domeniului de activitate al fiecărei Secțiuni.
 5. Propuneri de obiective generale ale activității CCINA privind domeniul de activitate al fiecărei Secțiuni.

Materialele aferente vor putea fi consultate pe site-ul C.C.I.N.A. (www.ccina.ro ), începand cu data de 18.04.2017.

Preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Mihai DARABAN, în temeiul prevederilor art.19 din Statutul Camerei, convoacă

Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor CCINA Constanţa,

în sesiune ordinară, în data de 21.04.2017, ora 12.00, la Sala de Conferinţe a CCINA din Constanţa, bd. Al. Lăpuşneanu nr.185 A, etaj 2.

Ordinea de zi, aprobată de Colegiul de Conducere al CCINA Constanța, în sesiunea trimestrială din 31.03.2017:

 1. Aprobarea raportului Colegiului de Conducere privind activitatea desfăşurată de C.C.I.N.A. Constanţa în anul 2016.
 2. Ratificarea  situaţiei economico-financiare la data de 31.12.2016, respectiv a bilanţului financiar – contabil încheiat la 31.12.2016, aprobate de Colegiul de Conducere.
 3. Ratificarea  B.V.C. şi  a listei de investiţii / dotări pe anul 2017, aprobate de Colegiul de Conducere.
 4. Aprobarea raportului auditorului financiar și a propunerii privind descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere.
 5. Aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2017.
 6. Aprobarea nivelurilor cotizaţiei de membru, a serviciilor şi facilităţilor acordate membrilor Camerei în anul 2017.
 7. Imputernicirea Colegiului  de Conducere al C.C.I.N.A. Constanţa de a aproba  modificări/ rectificări ale BVC şi ale listei de investiţii/ dotări pe parcursul anului 2017, precum şi a BVC şi a listei de investiţii/ dotări pentru trimestrul I al anului 2018.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul statutar de  prezenţă, în conformitate cu art.20 alin.(2) din Statutul Camerei, se convoacă a doua Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor CCINA Constanţa, pentru ziua de 21.04.2017, ora 13.00, la adresa menţionată pentru prima convocare, cu aceeaşi ordine de zi.

Materialele aferente vor putea fi consultate, începând cu data de 18.04.2017, pe site-ul instituţiei: www.ccina.ro, la secţiunea “Adunări Generale”.

Informatii suplimentare și confirmarea participării la tel: 0241/61.84.75 sau 0241/61.98.54, e-mail: office@ccina.ro.

Enterprise Europe Network

Constanţa 26/02

5°C

acum
vânt 11 kmh din VSV
vizibilitate 1 km

13°C

max

6°C

min

11°C

max

6°C

min

emis înCurs valutar BNR 25/02

EUR
4.8725
-0.04%
GBP
5.6427
-0.51%
USD
3.9845
-0.64%
IFR
4.8761
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic