Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Programul START

Stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale

 

Termenul de depunere al proiectelor a expirat

Finanţator

Guvernul României

Obiectiv

Încurajează şi stimulează înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Programul START este o schemă de ajutor de minimis.

Solicitanţi eligibili

Societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii), înfiinţate conform legii în urmă cu cel mult doi ani, cu capital privat şi fără dificultăţi financiare sau datorii la bugetul de stat.

Nu pot beneficia de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul Programului, operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro, echivalentul în lei.

Cheltuieli eligibile

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:

 • Echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – inclusive software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale
 • Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/ fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale
 • Mijloace de transport marfă (autoutilitare din categoria N1, N2, N3) sau microbuz pentru transport persoane, în strictă legătură cu activitatea/ activităţile pe care s-a accesat programul
 • Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare (francize), etichetare ecologică, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare
 • Echipamente IT – tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/ copiator/ multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio – video, etc.); Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.)
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului
 • Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare
 • Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site
 • Achiziţionarea de instalaţii / echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/ administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv
 • Promovarea on-line a activităţilor societăţii comerciale, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor desfăşurate de societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 10% din valoarea eligibilă/ decontată a proiectului). Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

Activele achiziţionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, valoarea fără TVA de achiziţie a mijloacelor fixe trebuie să fie mai mare sau egală cu 1.800 lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 105/ 2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

Nu se permite achiziţionarea bunurilor second-hand sau care au constituit obiectul unei subvenţionări/ finanţări nerambursabile din alte surse şi nici achiziţionarea în sistem leasing.

Condiţii de finanţare

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2013, pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile este de 20.000.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2013 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 200 de beneficiari.

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

a) Schema de finanţare cu credit bancar

 • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei / beneficiar
 • Credit bancar – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/ beneficiar – acordat de către instituţia de credit parteneră
  Instituţia de credit parteneră poate acorda credit şi pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului, dar în afara programului
 • Contribuţie proprie (dacă este cazul)

b) Schema de finanţare fără credit bancar

 • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei / beneficiar
 • Contribuţie proprie – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului

Conform protocolului de colaborare încheiat de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN (FNGCIMM) cu instituţia de credit parteneră, creditul bancar acordat în cadrul acestui Program poate fi garantat în proporţie de 80%.

Termen – limită

Aplicaţia de înscriere va fi activă începând cu 29.07.2013, ora 10.00 timp de 15 zile de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

Documente

Procedura START 2013 220.15 KB 24.07.2013
Enterprise Europe Network

Constanţa 03/03

4°C

acum
vânt 14 kmh din SSE
vizibilitate 10 km

5°C

max

4°C

min

11°C

max

4°C

min

emis înCurs valutar BNR 03/03

EUR
4.8768
+0.04%
GBP
5.6412
+0.15%
USD
4.0341
-0.48%
IFR
4.8748
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic