Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri - Apel 2014

Finanţator:

Guvernul României prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri

Beneficiari eligibili:

Persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • au capacitate juridică deplină de exerciţiu, au vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în Registrul Comerţului;
 • anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European
 • înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată
 • să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program

Obiective:

Obiectivul general al programului este stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Printre obiectivele specifice ale programului se numără:

 • dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor;
 • stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finanţare;
 • facilitarea accesului tinerilor la sursele de finanţare.

Programul este o schemă de ajutor de minimis.

Tipuri de facilităţi acordate

 • acordarea unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare;
 • acordarea de garanţii de către Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism, până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei;
 • scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată;
 • scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
 • consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C., în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

Cheltuieli eligibile:

1. investiţiile în active corporale referitoare la:

 • Terenuri pentru realizarea de construcţii/amenajare efectuate în cadrul proiectului, destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea; amenajararea pe terenuri închiriate /concesionate pentru realizarea activităţilor proiectului reprezintă cheltuială eligibilă numai pentru realizarea activităţilor sportive, recreative şi distractive(diviziunea 93 );
 • Construcţii pentru desfăşurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea
 • Achiziţionarea de spaţii destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare
 • Achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spaţiilor amenajate destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;
 • Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare, tehnica de calcul, etc;
 • Mijloace de transport marfa în directă legătură cu activităţile codului/codurilor CAEN pe care accesează, cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor.

2. investiţiile în active necorporale referitoare la: brevete de invenţie, design industrial, mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, etc.); realizare site (maxim 10.000 lei).

3. alte costuri de operare referitoare la: costuri de înfiinţare a firmei; costuri curente (materii prime, mărfuri, materiale consumabile, materiale auxiliare; costuri de personal (salarii, costuri asigurări sociale); costuri de training şi formare personal; servicii externe – contabilitate, consultanţă fiscală, consultanţă juridică, consultanţă în management, consultanţă IT, consultant PR, consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri, aceasta fiind singura cheltuială care se poate realiza înainte de încheierea contractului; costurile legate de încălzire, gaz, electricitate, curăţenie, reparaţii, asigurare, apă/ canal, gunoi, costuri cu punerea în funcţiune a echipamentelor, costuri legate de procesul de vânzare, costuri administrative; chirii pentru spatii de birouri, productie, de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii, depozitare; alte costuri conexe direct legate de codul CAEN accesat în cadrul Programului; costuri de promovare a activităţii: on-line, pe suport de hârtie/ electronic, alte tipuri de materiale, participare la târguri interne şi internaţionale etc.

Contribuţia în natură nu este eligibilă.

Buget:

21 milioane lei

Valoarea maximă a finanţării:

Maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 10.000 de euro echivalentul în lei

Termen de depunere: depunere continuă, până la epuizarea bugetului

Înscrierea on-line a planurilor de afaceri de către SRL-D este activă începând cu data de 10.03.2014 (ora 10.00) la următorul link: http://programenationale2014.aippimm.ro.

Documente

Enterprise Europe Network

Constanţa 26/02

5°C

acum
vânt 11 kmh din VSV
vizibilitate 1 km

13°C

max

6°C

min

11°C

max

6°C

min

emis înCurs valutar BNR 25/02

EUR
4.8725
-0.04%
GBP
5.6427
-0.51%
USD
3.9845
-0.64%
IFR
4.8761
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic