Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

Stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare

Termenul de depunere al proiectelor a expirat

Finanţator

Guvernul României

Obiectiv

Stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.

Beneficiari eligibili

 • microîntreprinderi, pentru care cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină peste 50% din părţile sociale ale societăţii
 • PFA sau întreprinderi individuale al căror reprezentant să fie femeie

Tipuri de cheltuieli eligibile

 • achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente şi automate muzicale
 • investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare (francize), etichetare ecologică, software pentru comerţul on line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare
 • achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul
 • mijloace de transport marfă, în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul
 • realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN; se consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului internet, fără hosting
 • promovarea on line a activităţilor, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor pe suport hârtie şi pe suport electronic, promovarea prin spoturi publicitare în media
 • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program (maxim 10% din valoarea eligibilă / decontată a proiectului)
 • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul / administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială
 • achiziţionarea de instalaţii / echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare

Buget disponibil

500.000 lei

Valoarea maximă a finanţării acordate

Maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 41.500 lei

Aplicaţia de înscriere va fi disponibilă începând cu 19.07.2013 ora 10.00.

Termen de depunere

26 iulie 2013

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

 

Documente

Enterprise Europe Network

Constanţa 26/02

4°C

acum
vânt 11 kmh din VSV
vizibilitate 1 km

13°C

max

6°C

min

11°C

max

6°C

min

emis înCurs valutar BNR 25/02

EUR
4.8725
-0.04%
GBP
5.6427
-0.51%
USD
3.9845
-0.64%
IFR
4.8761
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic