Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

Termenul de depunere al proiectelor a expirat

Finanţator:

Guvernul României

Obiectiv:

Stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.

Programul este o schemă de ajutor de minimis.

Beneficiari eligibili:

 • microîntreprinderi, pentru care cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină peste 50% din părţile sociale ale societăţii
 • PFA sau întreprinderi individuale al căror reprezentant să fie femeie

Nu pot beneficia de Alocaţii Financiare Nerambursabile în cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro, echivalentul în lei. Operatorii economici care vor depăşi acest prag prin însumarea Alocaţiei Financiare Nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finanţare numai până la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul în lei;

Tipuri de cheltuieli eligibile:

 • achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente şi automate muzicale;
 • Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, licenţe), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 • achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul;
 • mijloace de transport marfă, în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul;
 • realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, în limita a 10000lei; se consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului internet, fără hosting;
 • promovarea on line a activităţilor, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor pe suport hârtie şi pe suport electronic, promovarea prin spoturi publicitare în media în limita a 15% din valoarea cheltuielilor eligibile mai puţin promovarea şi consultanţa;
 • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program (maxim 5% din valoarea eligibilă/ decontată a proiectului).
 • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/ administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială.
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

Buget disponibil: 500.000 lei
Prin implementarea Programului în anul 2014, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 12 beneficiari.

Valoarea maximă a finanţării acordate: maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 41.500 lei

Termen de depunere:

În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu 10.03.2014, ora 10.00 a primei zile de înscriere până la 16.03.2014 ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

Documente

Procedură 161.50 KB 27.02.2014
Enterprise Europe Network

Constanţa 03/03

4°C

acum
vânt 14 kmh din SSE
vizibilitate 10 km

5°C

max

4°C

min

11°C

max

4°C

min

emis înCurs valutar BNR 03/03

EUR
4.8768
+0.04%
GBP
5.6412
+0.15%
USD
4.0341
-0.48%
IFR
4.8748
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic