Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Lansare competiţie în cadrul mecanismului financiar SEE 2009 - 2014 Program "Research within priority sectors"

Potrivit Memorandumului de Înţelegere pentru Mecanismul Financiar SEE 2009 - 2014, încheiat între 3 dintre statele donatoare AELS şi România, una din ariile de program se adresează cercetării ştiinţifice "Research within priority sectors". Acest Program contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor bilaterale, prin intensificarea cooperării în domeniul cercetării între comunităţile ştiinţifice din România, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, precum şi stimularea cooperării pe termen lung, prin crearea de parteneriate între entităţile de cercetare.

Responsabili implementare Program în România:

Operator de Program: Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN)
Agenţia de Implementare: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

State Donatoare:

Norvegia: Research Council of Norway (RCN)
Islanda: Icelandic Centre for Research (RANNIS)

Programul de “Cercetare în sectoarele prioritare” îşi propune:

 • să dezvolte cunoştinţele acumulate prin munca de cercetare în România, cu intensificarea cooperării în domeniul cercetării între România şi statele donatoare; cooperarea trebuie să fie bazată pe parteneriate egale între entităţile de cercetare din statele donatoare şi cele din România, cele din urmă având rolul de lider de proiect;
 • să creeze beneficii mai multe niveluri: începând cu operatorul de program, promotorii proiectelor, parteneri şi cercetători, şi până la absolvenţii cu studii post-doctorale, doctorale şi de master implicaţi;
 • să obţină rezultate în cercetare, incluzând publicaţii ştiinţifice, cereri de brevet înregistrate, şi până la susţinerea unui număr de doctoranzi în elaborarea cercetărilor individuale;

Solicitanţi eligibili

Pot participa la acest apel de proiecte:

 • Organizaţiile de cercetare, aşa cum sunt definite în cadrul comunitar privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (2006/C 323/01), în calitate de promotori de proiecte şi parteneri în cadrul proiectelor;
 • întreprinderile mici şi mijlocii, aşa cum sunt definite în cadrul comunitar pentru Ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (2006/C 323/01), ca parteneri de proiect;
 • promotorii şi partenerii proiectelor finanţate prin acest program trebuie să se afle în România, Norvegia, Liechtenstein şi Islanda;
 • propunerile trebuie să fie înaintate de consorţii care să cuprindă cel puţin o entitate din România şi una din statele donatoare; pentru fiecare propunere, partenerii proiectului desemnează un promotor care poartă responsabilitatea administrativă formală şi poate fi doar o entitate eligibilă din România;
 • Partenerii de proiect din ţări terţe sunt eligibile pentru a participa cu fonduri proprii, în conformitate cu termeni şi aceleaşi condiţii ca parteneri de proiect din România şi statele donatoare.

Arii tematice:

 • Energia regenerabilă;
 • Sănătate şi siguranţa alimentelor;
 • Protecţia şi gestionarea mediului;
 • Ştiinţe sociale şi umaniste.

Acordarea granturilor se va baza pe calitatea ştiinţifică şi tehnică a proiectelor de cercetare, indiferent de aria tematică implicată.
În apel, atât cercetarea de bază, cât şi proiecte de cercetare aplicată vor fi eligibile pentru finanţare în toate domeniile tematice.

Buget:

21.681.063 EUR

Distribuţia fondurilor, bazată pe calitatea ştiinţifică a proiectelor:

 • Cel putin 4.337.000 euro vor fi alocaţi pentru proiecte în domeniul “Ştiinţelor sociale şi umaniste”, inclusiv pentru cercetarea privind relaţiile bilaterale dintre ţările donatoare şi România;
 • Până la 3.000.000 de euro vor fi alocate pentru proiecte în domeniul energiei regenerabile;
 • Cel puţin 2.353.000 euro trebuie să vizeze proiecte de cercetare care contribuie la îmbunătăţirea situaţiei populaţiei rome, în toate domeniile tematice.

Suma minima a grantului este 500.000 euro, iar suma maximă este de 1.500.000 euro (durata maximă a proiectului este de 3 ani).
Alocarea financiară poate acoperi până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, cu condiţia să fie respectate normele UE şi naţionale privind ajutorul de stat.
Cheltuielile efectuate după 30 aprilie 2017 nu sunt eligibile .

Termen limită pentru depunerea propunerilor de proiecte:

17 ianuarie 2014 (23:00 ora României)
Platforma de depunere on-line va fi disponibilă începând cu 25 noiembrie 2013

Propunerile trebuie să fie prezentate în limba engleză. Doar Promotorul de Proiect (PP) român este autorizat să înainteze o propunere, utilizând platforma electronică www.uefiscdi-direct.ro, utilizând acreditările proprii (nume de utilizator şi parola). După data de închidere a apelului, o confirmare de primire este trimisă la PP.

Evenimentul de informare publică cu privire la competiţie, precum şi evenimentul de identificare parteneri (brokerage) vor avea loc la Bucureşti, în perioada 10 – 11 Decembrie 2013. Platforma de înregistrare în vederea participării la aceste evenimente va fi disponibilă începând cu data de 25 noiembrie 2013. Detalii privind locul desfăşurării şi agenda evenimentelor vor fi comunicate ulterior.

Persoane de contact:

Monica Cruceru
Telefon: 021 308 05 61; E-mail: monica.cruceru@uefiscdi.ro
Marius Mitroi
Telefon: 021 302 38 59; E-mail: marius.mitroi@uefiscdi.ro

 

Documente

Ghidul aplicantului 628.55 KB 22.11.2013
Documentul de apel 374.49 KB 22.11.2013
Enterprise Europe Network

Constanţa 03/03

3°C

acum
vânt 14 kmh din S
vizibilitate 6 km

4°C

max

4°C

min

11°C

max

4°C

min

emis înCurs valutar BNR 03/03

EUR
4.8768
+0.04%
GBP
5.6412
+0.15%
USD
4.0341
-0.48%
IFR
4.8748
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic