Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
COSME: Comisia Europeană și Fondul european de investiţii semnează un acord care va stimula oportunităţile de finanţare a IMM-urilor

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa vor avea în curând acces la finanţări suplimentare în valoare de până la 25 de miliarde EUR, ca urmare a acordului semnat In 22 iulie între Comisia Europeană și Fondul european de investiţii (FEI). Ceremonia de semnare a acordului va fi găzduită de noul comisar pentru industrie și antreprenoriat, Ferdinando Nelli Feroci.

Cu ajutorul celor 1,3 miliarde EUR alocate bugetului COSME pentru finanţarea IMM-urilor, vor putea fi mobilizate fonduri în valoare de până la 25 de miliarde EUR prin intermediul efectelor de pârghie provenind de la intermediari financiari pe parcursul următorilor șapte ani. Acordul creează premisele pentru furnizarea unei finanţări pentru IMM-uri prin capitaluri proprii și prin îndatorare în cadrul Programului UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) până la sfârșitul anului 2014. În urma semnării acordului, FEI va lansa o cerere deschisă de exprimare a interesului, la care pot participa instituţiile financiare eligibile (bănci, instituţii de garantare, fonduri etc.). În urma unei analize minuţioase, FEI va selecta intermediarii financiari care vor putea oferi apoi noua finanţare IMM-urilor europene din toate sectoarele.

Ferdinando Nelli Feroci, comisarul pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „Prin intermediul COSME, IMM-urile europene vor avea în curând acces la finanţări suplimentare în valoare de până la 25 de miliarde EUR, sub formă de capital și de garanţii pentru împrumuturi. Acesta este un element important al răspunsului UE la dificultăţile bine-cunoscute întâmpinate de IMM-uri pentru a obţine acces la credite. Semnarea acestui acord astăzi arată hotărârea fermă a Comisiei Europene de a sprijini IMM-urile din UE, deoarece acestea reprezintă coloana vertebrală a economiei UE, fiind responsabile de crearea a 85 % din totalul noilor locuri de muncă.”

Pier Luigi Gilibert, directorul executiv al FEI, a declarat: „Prin intermediul COSME, FEI va putea sprijini și mai multe IMM-uri din întreaga Europă, pe parcursul următorilor 7 ani. Încurajaţi de succesul Programului pentru competitivitate și inovare, predecesorul COSME, care a permis IMM-urilor să obţină finanţare de aproximativ 20 de miliarde EUR și a contribuit la sprijinirea a peste 1 milion de locuri de muncă, urmărim să îmbunătăţim în continuare accesul la finanţare al IMM-urilor și să contribuim la creșterea economică și a ocupării forţei de muncă în Europa.”

Garanţii pentru IMM-uri în valoare de 21 de miliarde EUR

COSME va funcţiona sub forma garantării finanţărilor oferite de bănci pentru a le ajuta să acorde IMM-urilor mai multe împrumuturi și leasinguri financiare. Impactul este substanţial întrucât, datorită efectului de pârghie al programului COSME, 1 EUR investit într-o garanţie a unui credit facilitează acordarea unei finanţări în valoare de până la 30 de EUR pentru IMM-uri. Aceste garanţii vor ajuta, în mod normal, multe IMM-uri, care, în lipsa lor, nu ar putea obţine finanţare din cauza unor garanţii insuficiente.

Se estimează că până la 330 000 de IMM-uri vor primi împrumuturi garantate cu garanţii COSME, valoarea totală a împrumuturilor ajungând la o cifră de până la 21 de miliarde EUR. Pe baza experienţei dobândite în cadrul programului care a precedat COSME, Programul pentru competitivitate și inovare (CPI), se estimează că 90 % dintre beneficiari vor fi dintre cei care au 10 angajaţi sau mai puţini, valoarea medie a unui împrumut fiind de aproximativ 65 000 de EUR. Aceasta este tocmai categoria de IMM-uri care se confruntă în prezent cu cele mai multe dificultăţi în obţinerea unui împrumut.

4 miliarde EUR pentru fonduri care să ajute IMM-urile să crească și să se extindă

O parte din bugetul COSME va fi investit în fonduri care pun la dispoziţie capital de risc pentru etapa de extindere a IMM-urilor, în particular pentru cele care activează transfrontalier. Administratorii de fonduri vor funcţiona pe bază comercială, pentru a se asigura că investiţiile vizează IMM-urile cu cel mai mare potenţial de creștere. Se estimează că aproximativ 500 de întreprinderi vor primi finanţare, valoarea totală a investiţiilor ajungând la o cifră de până la 4 miliarde EUR, atrăgându-se în același timp finanţări suplimentare sub forma unor coinvestiţii din alte surse publice și private.

Accesul la finanţarea UE

Portalul dedicat accesului la finanţare (http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_ro.htm) oferă informaţii ușor de înţeles, complete și actualizate privind modul în care antreprenorii și IMM-urile pot să aibă acces la fonduri UE în valoare totală de peste 100 de miliarde EUR, pe parcursul următorilor șapte ani, prin intermediul a diferite programe UE. Portalul oferă informaţii detaliate cu privire la modul în care IMM-urile pot solicita finanţare sprijinită de UE prin intermediul uneia dintre cele aproximativ 1 000 de bănci sau al altor instituţii financiare. Portalul este disponibil în toate limbile UE și pentru toate ţările UE și ţările candidate.

Context

COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) care se derulează în perioada 2014 – 2020 și care dispune de un buget planificat în valoare de 2,3 miliarde EUR, cu un efect de pârghie capabil să ofere fonduri de până la 25 de miliarde EUR. COSME va sprijini IMM-urile în următoarele domenii: facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare, a accesului pe piaţă și promovarea culturii antreprenoriale. Programul COSME se bazează pe succesul Programului-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP), care, în perioada 2007 – 2013, a contribuit la mobilizarea unor împrumuturi în valoare de peste 16 miliarde EUR și a unor capitaluri de risc în valoare de 2,8 miliarde EUR pentru mai mult de 328 000 de IMM-uri din Europa.

Despre FEI

Misiunea principală a Fondului european de investiţii (FEI) este de a sprijini microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa, prin facilitarea accesului la finanţare. FEI creează și dezvoltă capital de risc și capital de creștere, instrumente de garantare și de microfinanţare, care vizează în mod specific acest segment de piaţă. În cadrul acestui rol, FEI urmărește îndeplinirea obiectivele UE de sprijinire a inovării, cercetării și dezvoltării, a spiritului antreprenorial, a creșterii economice și a ocupării forţei de muncă. Angajamentele nete totale ale FEI către fondurile de investiţii în societăţi private s-au ridicat la peste 7,9 miliarde EUR la sfârșitul anului 2013. Cu investiţii în peste 435 de fonduri, FEI este un actor de prim rang în sectorul investiţiilor de risc din Europa, date fiind amploarea și obiectul investiţiilor sale, în special în tehnologii avansate și în societăţi nou înfiinţate. La sfârșitul anului 2013, FEI garanta un portofoliu de împrumuturi în valoare totală de peste 5,6 miliarde EUR, pentru mai mult de 300 de operaţiuni, poziţionându-se ca un garant major european al IMM-urilor și ca un garant de prim rang al microfinanţărilor.

Mai multe informaţii la adresa: www.eif.org

 

Enterprise Europe Network

Constanţa 26/02

4°C

acum
vânt 11 kmh din VSV
vizibilitate 1 km

13°C

max

6°C

min

11°C

max

6°C

min

emis înCurs valutar BNR 25/02

EUR
4.8725
-0.04%
GBP
5.6427
-0.51%
USD
3.9845
-0.64%
IFR
4.8761
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic