Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
POSCCE: Operaţiunea 1.3.3 - Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere

Sprijinirea integrării întreprinderilor, în special a IMM-urilor, cu scopul de a-și îmbunătăți competitivitatea pe plan național și internațional

Termenul de depunere al proiectelor a expirat

Obiectiv general

Încurajarea dezvoltării clusterelor și a lanțurilor de valoare emergente și inovative, mai ales prin sprijinirea integrării întreprinderilor, în special a IMM-urilor în aceste structuri de afaceri, cu scopul de a-și îmbunătăți competitivitatea pe plan național și internațional.

Obiective operationale

Pentru clusterele emergente, scopul operațiunii este în principal de a dezvolta noi clustere și a sprijini întărirea capacității instituționale a acestora, prin activități de atragere de noi membri, promovare și animare cu scopul de a îmbunătăți imaginea clusterului ca întreg și a cooperării între membrii săi.

Pentru clusterele inovative, operațiunea urmărește sprjinirea implicării IMM în activități colaborative de cercetare-dezvoltare-inovare și creșterea interacțiunii dintre firme, organisme de cercetare, instituții din mediul academic şi ştiințific, administrație publică etc., cu scopul de a crește competitivitatea economiei românești.

Solicitanții eligibili sunt entitățile de management al clusterelor (EMC), ce vor depune proiecte în numele clusterelor pe care le reprezintă.

Criterii de eligibilitate pentru proiecte

Entitățile de management al clusterelor pot depune două tipuri de proiecte: proiecte pentru clusterele emergente și proiecte pentru clusterele inovative.

Cele două tipuri de proiecte trebuie să respecte următoarele criterii de eligibilitate:

 • Scopul şi obiectivele proiectelor trebuie să fie în conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare, domeniului major de intervenție, operațiunii și a planului de dezvoltare a clusterului
 • Proiectele finanțate prin prezenta schemă vizează activităţi desfășurate în beneficiul clusterului în ansamblul său
 • Activitățile propuse spre finanțare în cadrul proiectelor nu au mai fost finanțate din fonduri publice în ultimii 3 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare
 • Durata proiectelor nu trebuie să depășească 18 luni de la data semnării contractului de finanțare
 • Proiectele trebuie să respecte legislația comunitară aplicabilă în domeniul ajutoarelor de stat, egalității de șanse, protecției mediului și eficienței energetice.

Criterii de eligibilitate specifice proiectelor destinate clusterelor inovative

 • Proiectul trebuie să cuprindă cel puțin o activitate de cercetare-dezvoltare-inovare (dezvoltare experimentală sau cercetare industrială), derulată de EMC în interesul comun al clusterului, și a cărei finalitate trebuie să se regăsească în creșterea competitivității întreprinderilor, în special al IMM din domeniul productiv sau din domeniul serviciilor de înaltă tehnologie bazată pe utilizarea intensivă a cunoașterii.

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli cu achiziția de servicii de consultanță
 • Cheltuieli pentru activitățile de marketing
 • Cheltuieli pentru organizarea de, şi / sau pentru participarea la sesiuni de formare (training) şi / sau evenimente pentru facilitarea schimbului de experiență
 • Cheltuieli cu managementul clusterului / lanțului de valoare
 • Cheltuieli pentru achiziționarea de active corporale, altele decât clădiri şi terenuri, active necorporale, obiecte de inventar şi altele
 • Cheltuieli aferente activităților de consultanță furnizate de către consultanți externi (doar pentru clusterele inovative)
 • Cheltuieli pentru proiecte de cercetare – dezvoltare (doar pentru clusterele inovative)
 • Cheltuieli legate de realizarea studiilor de fezabilitate (doar pentru clusterele inovative)
 • Cheltuieli cu servicii de consultanță în domeniul inovării și servicii de sprijinire a inovării (doar pentru clusterele inovative)
 • Cheltuieli cu închirierea de personal cu înaltă calificare (doar pentru clusterele inovative)

Condiţii de finanţare

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 89 milioane lei.

 • Pentru clusterele emergente, finanţarea maximă nerambursabilă este de 890.000 lei (echivalentul a 200.000 euro), din care se pot finanţa în întregime cheltuielile eligibile (schema de ajutor de tip de minimis).
 • Pentru clusterele inovative, finanţarea maximă nerambursabilă este de 5.220.000 RON (1.200.000 euro). Pentru acest tip de proiecte se aplică: schema de ajutor de minimis și schema de ajutor de stat bazată pe Regulamentul CE 800/2008.

Intensitatea maximă a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul costurilor eligibile prin Schema de ajutor de stat este de:

 • 65% pentru EMC-uri asimilate unei întreprinderi mari (pentru proiecte de CDI)
 • 75% pentru EMC-uri asimilate unei întreprinderi mijlocii (pentru proiecte de CDI)
 • 100% pentru EMC-uri asimilate unei întreprinderi mici (pentru proiecte de CDI)

Intensitatea maximă a sprijinului financiar prin schema de ajutor de minimis este de 100% (200.000 euro pe o perioadă de 3 ani fiscali).

Termene – limită

Depunerea proiectelor se face începând cu 2 august 2013, ora 9.00 până la 2 octombrie 2013, ora 16.00.

Proiectele se pot depune la sediul Autorităţii de Management a Programului Operaţional "Creşterea Competitivităţii Economice" (AM POSCCE), din str. Ernest Juvara, nr. 3 - 7, sector 6, Cod Postal 060104, Bucureşti, în zilele de luni – joi între orele 9.00 – 16.00 şi vineri între orele 9.00 – 14.00.

Enterprise Europe Network

Constanţa 26/02

4°C

acum
vânt 11 kmh din VSV
vizibilitate 1 km

13°C

max

6°C

min

11°C

max

6°C

min

emis înCurs valutar BNR 25/02

EUR
4.8725
-0.04%
GBP
5.6427
-0.51%
USD
3.9845
-0.64%
IFR
4.8761
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic