Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
POSCCE: Operaţiunea 2.3.2 - Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă

Dezvoltarea capacităţii de cercetare a întreprinderilor, în vederea creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă

Termenul de depunere al proiectelor a expirat

Obiective

 • dezvoltarea capacităţii de cercetare a întreprinderilor, în vederea creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă
 • crearea de noi locuri de muncă în întreprinderi pentru activitatea de Cercetare - Dezvoltare.

Beneficiari eligibili

 • societăţi cu personalitate juridică conform reglementărilor privind societăţile comerciale (Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, Republicată, privind societăţile comerciale, cu modificările şi completarile ulterioare) şi cu activitate de cercetare-dezvoltare (C-D) menţionată în statut
 • întreprinderi mari, mijlocii sau mici conform prevederilor Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare
 • nu se află in stare de faliment sau lichidare, nu sunt administrate de catre un judecator sindic, iar activitatile comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii
 • nu are obligaţii de plată scadente către instituţiile publice, şi-a îndeplinit la timp obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi a altor contribuţii către bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
 • în cazul în care proiectul cuprinde lucrări de investiţii privind imobile, solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate sau de primire în concesiune a terenului şi, după caz, proprietatea, concesiunea sau închirierea imobilului unde se face investiţia (cu excepţia cazurilor în care imobilul în care se va realiza investiţia va fi achiziţionat în cursul derulării proiectului). Concesiunea trebuie să acopere o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare. În cazul concesiunii, trebuie sã se facã dovada dreptului de a face investiţii asupra terenului şi clãdirilor aflate în concesiune, pe o perioadã de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare. În cazul unui contract de închiriere imobile, acesta să aibă o durată de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare şi să prevadă dreptul de a face investiţii asupra clădirii închiriate. Pentru solicitanţii care intenţionează să achiziţioneze un teren pentru construirea unui imobil este acceptată depunerea la competiţie a unui ante-contract de vânzare / cumpărare pentru terenul în cauză. Semnarea contractului de finanţare va fi însă condiţionată de prezentarea titlului de proprietate asupra terenului.

Tipuri de proiecte

 • Proiecte de modernizare a unor infrastructuri existente de cercetare din cadrul întreprinderii prin achiziţionarea de instrumente şi echipamente noi de cercetare şi lucrări de modernizare a locaţiilor de cercetare.
 • Proiecte cu construcţii / extindere de clădiri pentru crearea de noi centre sau laboratoare de cercetare în cadrul întreprinderii

Activităţi eligibile

 • achiziţie de teren
 • modernizarea clădirilor / spaţiilor C-D
 • construcţie / extindere clădiri (institute / centre / laboratoare C-D)
 • achiziţionarea de active corporale pentru C-D: clădiri şi / sau spaţii
 • achiziţionarea de active corporale pentru C-D: aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare
 • achiziţionarea de active necorporale (aplicaţii informatice, licenţe) aferente proiectului

Un proiect include achiziţionarea de echipamente pentru C-D însoţită sau nu de una sau mai multe activităţi privind lucrări de modernizare şi/ sau construcţii. Nu este obligatoriu ca un proiect să includă toate activităţile enumerate mai sus. Nu vor fi finanţate proiecte care prevăd exclusiv activităţi de construcţie şi/ sau modernizare clădiri. Se urmăreşte dotarea cu aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare care să funcţioneze într-un mediu adecvat.

Valoarea asistenţei publice nerambursabile

Minim 1.000.000 lei – maxim 40.000.000 lei.

Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi în nici un caz echivalentul în lei a 50 milioane euro.

Un solicitant poate depune un singur proiect la competiţia POSCCE-A2-O232-2013-1, dacă nu are alt proiect contractat la operaţiunea 2.3.2.

Dimensiunea maximă a asistenţei financiare nerambursabile, ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, nu poate depăşi următoarele intensităţi:

 • pentru întreprinderi mari: 50% (40% în regiunea Bucureşti - Ilfov)
 • pentru întreprinderi medii: 60% (50% în regiunea Bucureşti – Ilfov)
 • pentru întreprinderi mici: 70% (60% în regiunea Bucureşti - Ilfov)

Intensităţile maxime de finanţare prezentate mai sus se aplică tuturor cheltuielilor eligibile ale proiectului suportate din fonduri publice, fie că acestea provin din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare.

Asistenţa financiară nerambursabilă acordată (care constituie ajutor de stat regional) poate fi cumulată, pentru aceleaşi costuri eligibile, cu alte ajutoare de stat comunitare sau naţionale (inclusive cu ajutoare „de minimis"), dacă prin cumularea lor nu se depăşesc intensităţile maxime de finanţare prezentate mai sus.

Durata proiectelor

Maximum 24 de luni, atât pentru proiectele de modernizare (fără construcţie sau extindere de clădiri), cât şi pentru proiectele cu construcţie / extindere de clădiri.
Perioada de implementare, care include durata proiectului, precum şi un termen de max. 45 de zile calendaristice în care beneficiarul va efectua toate plaţile aferente activităţilor proiectului, nu poate depăşi data de 1 iulie 2015.

Termen limită pentru înregistrarea şi transmiterea aplicaţiilor

Cererile de finanţare se înregistrează, până pe 8 august 2013, la următoarea pagină web: https://structurale.ancs.ro.
Ulterior, solicitantul face înregistrarea / actualizarea documentelor în Registrul Potenţialilor Contractori (RPC) la următoarea adresă: http://rpc.ancs.ro/

Documente

Enterprise Europe Network

Constanţa 26/02

5°C

acum
vânt 11 kmh din VSV
vizibilitate 1 km

13°C

max

6°C

min

11°C

max

6°C

min

emis înCurs valutar BNR 25/02

EUR
4.8725
-0.04%
GBP
5.6427
-0.51%
USD
3.9845
-0.64%
IFR
4.8761
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic