Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Despre CCINA Constanţa:
Scurt istoric

Sediul Camerei de Comerţ între anii 1925 - 1943

Sediul Camerei de Comerţ între anii 1925 - 1943

Cea dintâi Cameră de Comerţ şi Industrie s-a înfiinţat în Franţa, la Marsilia, în anul 1599, de către Consiliul Comunal al oraşului. Ulterior, asemenea instituţii au luat naştere şi în Italia, Belgia, Olanda, Germania, Austria, unde au funcţionat fie reprezentând exclusiv comerţul, fie deopotrivă, comerţul şi industria.

În România, aceste instituţii s-au născut odată cu România modernă. Legea privind organizarea Camerelor de Comerţ în Principate a fost votată şi promulgată la 30 septembrie 1864, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Pe baza acestei legi, Camera de Comerţ şi Industrie din Bucureşti – prima din Principate, a intrat în funcţiune în 1868. Încă de la începuturile funcţionării lor, Camerele de Comerţ din ţara noastră au fost concepute, de către legiuitor, ca partener important de dialog cu organismele puterii statului.

La numai doi ani de la sfârşitul Războiului de Independenţă, ce a făcut posibilă revenirea Dobrogei în cadrul Principatelor române, în anul 1880, a fost înfiinţată, la Constanţa, prima Cameră de Comerţ a Dobrogei, sub numele „ Camera de Comerţ a Circumscripţiunei XV", cuprinzând comercianţii din judeţele Constanţa şi Tulcea.

Scopul Camerei era de a apăra interesele comercianţilor şi industriaşilor dintre Dunăre şi Marea Neagră şi de a stimula activitatea în aceste sectoare economice. Istoria Camerei de Comerţ şi Industrie a urmat îndeaproape istoria Dobrogei, acest multimilenar şi binecuvântat pământ românesc.

În perioada 1880 – 1910, circumscripţia Camerei cuprindea judeţele Tulcea şi Constanţa; între 1910 – 1914, numai judeţul Constanţa; după care, între 1914 – 1924, cuprindea Constanţa, Durostor şi Caliacra; între 1924 – 1926: Constanţa şi Caliacra; din 1926, până în 1934, numai Constanţa; între 1934 – 1940: Constanţa, Caliacra şi Durostor, iar din 1940 până în 1949, numai Constanţa.

După ce Camerele de Comerţ au fost desfiinţate abuziv de regimul comunist în 1949, prin Decretul nr. 74 din 1949, sistemul cameral românesc a renăscut, prin reînfiinţarea acestora prin Decretul -Lege nr. 139/1990 privind camerele de comerţ şi industrie din România. Camera de Comerţ, Industrie şi Navigaţie Constanţa (CCIN Connstanţa) a fost printre cele 12 Camere de Comerţ şi Industrie înfiinţate până în luna iulie a anului 1990 şi este singura instituţie care poartă şi astăzi, în denumirea sa, cuvântul „Navigaţie", fapt ce subliniază că această activitate este specifică judeţului nostru.

Instituţia a căpătat denumirea actuală - Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa (CCINA Constanţa), şase ani mai târziu, în 1996, şi s-a impus ca una dintre cele mai active şi puternice instituţii pe harta Camerelor de Comerţ din România, în mare măsură, graţie comunităţii de afaceri şi economiei judeţului, şi în special datorită Portului Constanţa, cu toate activităţile legate de existenţa acestuia.

După reînfiinţarea sa, activitatea CCINA Constanţa s-a dezvoltat şi şi-a diversificat activitatea, raportat la contextul socio-economic şi în deplină concordanţă cu dezvoltarea jud. Constanţa, venind astfel, în sprijinul membrilor săi şi al comunităţii de afaceri din judeţ. În această perioadă, numărul membrilor Camerei a crescut de la 124, la 31 decembrie 1990, la peste 500 de membri activi, în 2012.

Pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor complexe venite din partea mediului de afaceri, ca urmare a nenumăratelor modificări legislative cu impact asupra mediului de afaceri, în cadrul CCINA Constanţa au fost înfiinţate structuri şi departamente noi, astfel:

 • Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim de pe lângă CCINA Constanţa, înfiinţată în anul 1993, a funcţionat sub denumirea de Comisie de Arbitraj, până în anul 2005, când a primit denumirea actuală. Soluţionarea prin arbitraj reprezintă o alternativă la justiţia statală, oferind părţilor posibilitatea de a soluţiona litigiile dintre acestea, într-o perioadă redusă de timp, beneficiind, totodată, de calitatea şi confidenţialitatea actului de justiţie.
 • Fundaţia "Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie" Filiala Constanţa - înfiinţată în 1994 şi reactivată în anul 2003, când a dobândit personalitate juridica proprie, organizează cursuri de calificare/ recalificare, precum şi seminarii şi instruiri pe diverse tematici.
 • Biroul de Asistenţă în Afaceri pentru Societăţi Comerciale, constituit în anul 1999, asigură servicii de indrumare prealabila, asistenţă şi reprezentare la Oficiul Registrul Comerţului Constanţa.
 • Centrul Regional pentru Promovarea Proprietăţii Industriale Constanţa - înfiinţat ca urmare a semnării la data de 15 iulie 1999 a Convenţiei de Colaborare între Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci Bucuresti şi CCINA Constanţa şi actualizată la data de 16.03.2007. Are ca scop creşterea capacităţii de comunicare a organismelor centrale cu comunitatea locală, diseminarea informaţiilor de specialitate din domeniul proprietăţii industriale în aria de activitate a Centrului, stimularea creativităţii tehnice, implementarea în zonă a strategiei şi a serviciilor oferite de OSIM în domeniul proprietăţii industriale. Centrul Regional pentru Promovarea Proprietăţii Industriale Constanţa a acordat facilităţi inventatorilor constănţeni, a organizat numeroase seminarii pe teme de proprietate intelectuală, precum şi Festivitatea anuală „Trofeul Creativităţii" (prima ediţie fiind organizată în 2002).
 • Centrul de Formare a Resurselor Umane în Turism a contribuit, încă de la înfiinţarea sa, în anul 2003, la formarea profesionala a peste 1000 de persoane, în diferite ocupaţii din domeniul turismului.
 • Centrul Enterprise Europe Network, înfiinţat în anul 2008, oferă sprijin si servicii de consiliere întreprinderilor, pentru a valorifica la maxim oportunităţile din Uniunea Europeană. Reţeaua Enterprise Europe Network include aproape 600 de organizaţii partenere, în peste 40 de ţări, promovând competitivitatea şi inovarea la nivel local în Uniunea Europeană şi pe plan internaţional.
 • Centrul Euro Dobrogea - Centru de Resurse pentru Afaceri şi Inovare (România-Bulgaria), înfiinţat în 2009, finanţat prin Programul Phare 2006 de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria, este deschis tuturor întreprinderilor interesate să dezvolte relaţii de cooperare cu parteneri români şi bulgari, oferind o gamă variată de servicii, precum: informare în afaceri, asupra surselor de finanţare, informaţii asupra legislaţiei, licitaţiilor publice, organizare de evenimente, asistenţă şi consultanţă, documentare, instruire, etc.
 • Centrul BU.RO.COOP Constanţa - Centrul de Cooperare Economică Bulgaria – România – înfiinţat în anul 2010, în cadrul proiectului „BU.RO.COOP- Camerele de Comerţ Bulgară şi Română pentru cooperare transfrontalieră" finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, reprezintă o infrastructură de afaceri de importanţă transfrontalieră, care răspunde nevoii comune de cooperare, identificată la nivelul comunităţilor de afaceri din zona de graniţă Dobrici-Constanţa şi oferă servicii cu valoare adăugată, conexe celor deja oferite de CCINA prin alte structuri specializate.

Din activitatea recentă a CCINA Constanţa, într-un interval de 2 ani, luând ca referinţă anii 2011 - 2012, menţionăm:

 • Organizarea, individuală şi în parteneriat cu instituţii abilitate, a peste 40 de seminarii pe teme actuale, economice, legislative şi sociale, care s-au bucurat de participarea a peste 2000 de persoane, reprezentând circa 1700 de firme.
 • Prezentări de firme, pentru comunitatea de afaceri constanţeană, atât ale unor societăţi din ţară, cât şi ale unor firme din Europa.
 • Organizarea a 27 de târguri şi expoziţii, evenimente tradiţionale, pe care CCINA le-a dezvoltat de-a lungul existenţei sale, la nivelul judeţului, şi introducerea unor concepte de evenimente expoziţionale inovatoare, prin tematică, arhitectură şi locaţie, precum „Târgul Cadourilor de Paşte", „Târgul de Mobilă", „Wine Fest Salon" sau „Christmas Shopping Event".
 • Desfăşurarea unor activităţi ample, în cadrul a 17 proiecte, cu finanţare din diferite surse.
 • Organizarea, în fiecare an, a Festivităţii „Topul societăţilor comerciale din judeţul Constanţa", cel mai important eveniment anual al comunităţii de afaceri locale. În cadrul festivităţii au fost premiaţi cei mai importanţi operatori economici din judeţ, ce au avut performanţe economico-financiare notabile în anul anterior. Ceremonia s-a bucurat, la fiecare ediţie, de participarea a peste 350 de oameni de afaceri şi manageri din judeţ, alături de oficialităţi centrale şi locale, reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditaţi la Constanţa, reprezentanţi ai partenerilor şi sponsorilor evenimentului şi reprezentanţi ai mass-media locale. De asemenea, în fiecare an, în cadrul evenimentului a avut loc lansarea oficială a catalogului „Topul judeţean al societăţilor comerciale din judeţul Constanţa", cel mai profesional şi prestigios clasament al firmelor, realizat anual de CCINA Constanţa.
 • Organizarea de cursuri de pregătire si formare profesională, cu tematică variată, ce au atras peste 700 de participanţi.
 • Soluţionarea, în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial şi Maritim de pe lângă CCINA Constanţa unui număr de peste 60 de acţiuni arbitrale.
 • Eliberarea a peste 2500 de certificate de origine, 30 de vize document extern şi 90 de certificate de forţă majoră.
 • Acordarea de consultanţa în afaceri şi privind sursele de finanţare rambursabilă şi nerambursabilă unui număr de aproximativ 180 de firme şi persoane fizice.

Documente

Enterprise Europe Network

Constanţa 01/03

7°C

acum
vânt 14 kmh din E
vizibilitate 10 km

9°C

max

7°C

min

10°C

max

5°C

min

emis înCurs valutar BNR 29/02

EUR
4.9690
-0.02%
GBP
5.8022
-0.17%
USD
4.5823
-0.29%
IFR
4.9768
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00

Partener

BCR
Biroul Unic