Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Proiecte:
FORTE - flexibilitate ocupaţională, reper pentru un turism european

Contract de finanţare: PHARE/2006/018-147.04.02.01.01.202

Programul de finanţare: Phare 2006 - Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane - Măsuri Active pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Beneficiar: CCINA Constanţa

Rolul CCINA în proiect: aplicant

Perioada de implementare: 2009

Obiective generale

 • Mai bună corelare între cererea şi oferta de formare profesională continuă în industria turismului (hoteluri, restaurante, agenţii de turism, structuri de agrement, etc.) din judeţul Constanţa, prin colaborarea dintre companii private/asociaţii profesionale şi patronate, etc. şi partenerii din cadrul proiectului, respectiv Camera de Comerţ Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa şi Universitatea Ovidius Constanţa – Facultatea de Ştiinţe Economice, în vederea realizării analizei nevoilor de formare
 • Adaptarea şi flexibilizarea ofertei existente pe piaţa furnizorilor de servicii de  formare profesională continuă, pentru a răspunde cerinţelor de pe piaţa muncii a judeţului Constanţa, prin autorizarea unui curs de  calificare/recalificare în meseria de tehnician în hotelărie şi asigurarea logisticii necesare desfăşurării acestuia la standardele impuse de legislaţia naţionala în vigoare
 • Stimularea creşterii gradului de ocupare în rândul şomerilor tineri, atât femei cât şi bărbaţi, prin includerea în program de formare profesională autorizat, în urma cărora vor obţine competenţe/abilităţi cheie tehnice, generale şi specifice pentru ocupare în turism, în corelare cu cererea de forţă de muncă în domeniul turismului în judeţul Constanţa

Obiectivul specific al proiectului

Contribuţia la dezvoltarea de noi competenţe / abilităţi cheie tehnice, generale şi specifice, pentru ocupare în domeniul turismului, în rândul unui grup de 25 de şomeri tineri, 11 femei şi 14 bărbaţi, cu domiciliul / reşedinţa în judeţul Constanţa, prin participarea  la un curs de calificare / recalificare autorizat în meseria de tehnician în hotelărie, cu o durată de 8 luni de zile, care le-a sporit capacitatea de angajare şi mobilitatea profesională pe piaţa muncii din judeţul Constanţa, în calitate de specialişti sau manageri de nivel mediu (7 persoane, respectiv  25% din numărul total de absolvenţi ai cursului, vor fi sprijinite să se angajeze într-o perioadă de maxim 12 luni de zile de la finalizarea proiectului).

Beneficiarii finali ai proiectului

 • CCINA Constanţa - Centrul de Formare a Resurselor Umane din Turism, în calitate de furnizor de formare a adulţilor  şi Universitatea Ovidius Constanţa - Facultatea de Ştiinţe Economice, în calitate de furnizori de formare iniţială, de nivel superior, îşi vor dezvolta: capacitatea de a implementa, în parteneriat, programe de formare complexe; expertiză în domeniul formării adulţilor şi, totodată, îşi vor diversifica oferta de formare profesională
 • Unităţile de profil (hoteluri, restaurante, agenţii de turism, etc.), în calitate de angajatori, care vor deveni mai competitivi, dispunând de personal bine pregătit, respective clienţii acestora, care vor beneficia de servicii de calitate
 • Persoanele fizice care doresc să-şi schimbe profesia /ocupaţia, şomerii aflaţi în căutarea unui loc de muncă, persoanele juridice interesate în calificarea/recalificarea propriilor salariaţi, care vor beneficia de o oferta de  formare într-o meserie solicitată pe piaţa muncii
 • Sistemul Camerelor de Comert şi Industrie din România (41  camere teritoriale judeţene), care vor beneficia gratuit de asistenţă din partea CFRUT – CCINA Constanţa, în situaţia când orice cameră va dori să se autorizeze ca furnizor de formare în meseria de tehnician în hotelărie.

Rezultate obţinute

 • Diversificarea ofertei de formare, în corelare cu cererea de pe piaţa muncii, prin autorizarea unui curs de "Tehnician în hotelărie"
 • Creşterea numărului de şomeri calificaţi / recalificaţi
 • Creşterea numărului de şomeri care vor fi integraţi pe piaţa muncii într-o perioadă de 12 luni de la finalizarea proiectului

Efecte multiplicatoare

 • Capacitatea de diseminare a informaţiilor în cadrul sistemului Camerelor de Comerţ, Industrie (41 la nivel naţional), care pot asimila, la cerere, programul de formare profesională / modulele de instruire
 • Suporturile de curs şi experienţa acumulată de formatori în cursul proiectului, reprezintă factori  care pot contribui la procesul de extindere şi multiplicare ale proiectului
 • Beneficiarii cursului de instruire, vor reprezenta un alt factor de multiplicare, prin exemplul personal şi influenţa pe care o vor exercita asupra altor persoane şi firme cu care vor colabora, dar şi prin mobilitatea lor pe piaţa muncii
 • Prin analiza nevoilor de formare, proiectul a generat direcţii de dezvoltare noi - cursuri aprofundate de perfecţionare / specializare în domeniu, corelate cu nevoile de competenţe din domeniu
 • Creşterea numărului de parteneriate, între organizaţiile implicate în proiect şi terţi
Enterprise Europe Network

Constanţa 15/06

18°C

acum
vânt 32 kmh din NNV
vizibilitate 10 km

24°C

max

19°C

min

26°C

max

18°C

min

emis înCurs valutar BNR 14/06

EUR
4.9771
-0.00%
GBP
5.9174
+0.48%
USD
4.6576
+1.12%
IFR
4.9764
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00

Partener

BCR
Biroul Unic