Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Achiziţii publice CCINA:
Studiu asupra potenţialului de investiţii în sectorul alimentar, Mecanism de monitorizare pentru urmărirea şi sprijinirea inovării pentru sectorul alimentar

Cod CPV: 79400000-8 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe Cod CPV: 71242000-6 Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor

Nr. 1999 / 08.08.2013

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanăa, cu adresa de contact în Constanţa, Bdul Alex Lăpuşneanu, nr. 185A, cod postal 900457, Judeţul Constanţa, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul de Cooperare Transnaţionala în Sud-Estul Europei (South East Europe Programme) 2007-2013, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, publică prezentul anunţ pentru "Servicii de consultanţă pentru definirea investiţiilor de sprijin a inovării în sectorul alimentar – Studiu asupra potenţialului de investiţii în sectorul alimentar, Mecanism de monitorizare pentru urmărirea şi sprijinirea inovării pentru sectorul alimentar", COD CPV: 79400000-8 Consultanţa în afaceri şi in management şi servicii conexe, COD CPV : 71242000-6 Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor în cadrul proiectului "Stabilirea unor mecanisme inovative de suport şi creşterea conştientizării potenţialului inovării alimentare şi al cercetării şi dezvoltării tehnolgice în zona de Sud - Est a Europei" – INNO FOOD SEE", cod proiect SEE/B/0028/1.3/X.

Servicii solicitate:

  • Studiu asupra potenţialului de investiţii în sectorul alimentar
  • Stabilirea unui mecanism de monitorizare pentru urmărirea şi sprijinirea inovării pentru sectorul alimentar (traducere a titlului original: Study on potential investments in food innovation, Monitoring mechanism to follow and support food innovation)

Valoare estimată

7.200, 00 euro (TVA inclus)

Procedura aplicată

Atribuire directa

Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului de atribuire: preţul cel mai scăzut.

Ofertele semnate şi ştampilate se primesc în original prin poştă sau la sediul achizitorului, în plic sigilat având trecute datele de contact ale ofertantului şi achizitorului, proiectul "Stabilirea unor mecanisme inovative de suport şi creşterea conştientizării potenţialului inovării alimentare şi al cercetării şi dezvoltării tehnolgice în zona de Sud-Est a Europei – INNO FOOD SEE, cod SEE/B/0028/1.3/X", Oferta servicii de consultanţă pentru definirea investitiilor de sprijin a inovării în sectorul alimentar "A nu se deschide până la data de 20.08.2013, ora 12.00.

Termenul limită de depunere a ofertei

19.08.2013, ora 16.00. Ofertele primite după termenul limită sau la altă adresă decât cea indicată nu vor fi acceptate.

Deschiderea ofertelor se va efectua la sediul CCINA Constanţa în data de 20.08.2013, ora 12.00. Documentaţia pentru ofertanţi poate fi solicitată la CCINA Constanţa.

Persoana de contact: D-na Adriana Barothi
Telefon: 0241 618475
E-mail: adriana.barothi@ccina.ro

Enterprise Europe Network

Constanţa 25/06

25°C

acum
vânt 14 kmh din SE
vizibilitate 10 km

24°C

max

20°C

min

24°C

max

19°C

min

emis înCurs valutar BNR 25/06

EUR
4.9768
-0.01%
GBP
5.8873
-0.02%
USD
4.6386
-0.32%
IFR
4.9764
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00

Partener

BCR
Biroul Unic