Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Achiziţii publice CCINA:
Anunţ de achiziţie în cadrul proiectului MOWE-UP

Cod CPV 30213100-6 Cod CPV 48310000-4 Cod CPV 48761000-0 Cod CPV 30233132-5 Cod CPV 30121100-4

Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, cu sediul in Constanta, Bdul Alexandru Lapusneanu nr.185 A, telefon 0241 – 618475, 0241-613907, fax 0241-619654, web-site: www.ccina.ro in calitate de achizitor, organizeaza achizitia directa in vederea achizitionarii urmatoarelor produse în cadrul proiectului MOWE-UP:

Descrierea produselor ce vor fi achiziţionate:

tip cantitate cod CPV
Computer portabil/Laptop cu software pentru sistem de operare 3 30213100-6
Software pentru creare documente 3 48310000-4
Pachete software antivirus 3 48761000-0
Hard disk extern 2 30233132-5
Multifunctional - copiator color 1 30121100-4


Modalitatea de achiziție:

 • achizitie directa

Obiectul contractului:

Furnizarea produselor specificate în tabelul de mai sus. Ofertantul va asigura toate activităţile (fără costuri suplimentare) în vederea livrării și recepționării corespunzătoare a produselor, respectiv:

 • logistica şi transportul tuturor produselor în locaţia beneficiarului
 • despachetare, instalare şi punere în funcţiune a produselor
 • instalare software solicitat, configurare şi testare echipamente

Valoarea estimata:

tip cantitate Buget alocat pe bucata (euro fără TVA) Buget alocat total (euro fără TVA)
Computer portabil/Laptop cu software pentru sistem de operare 3 1000 3000
Software pentru creare documente 3 250 750
Pachete software antivirus 3 30 90
Hard disk extern 2 110 220
Multifunctional - copiator color 1 2900 2900


Modalitatea de obtinere a documentatiei de achizitie: documentatia poate fi ridicata de la sediul CCINA din b-dul Alexandru Lapusneanu nr. 185A, camera nr. 1, in intervalul 08.00 – 16.00, persoana de contact: d-na Adriana Barothi, sau solicitată la adresa adriana.barothi@ccina.ro, incepand cu data de 19 septembrie 2017.

Informatii detaliate cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare:

 • Se va alege oferta cu pretul cel mai scazut in conditiile respectarii tuturor cerințelor stabilite prin documentația de achizitie. Vor fi comparate preţurile propunerilor financiare depuse de către operatorii economici pentru toate tipurile de produse, obligatoriu pentru intreaga cantitate solicitată din fiecare tip de produs.
 • În cazul în care valorile a cel putin doua oferte (care îndeplinesc toate cerințele solicitate) sunt egale, se va solicita ofertanţilor respectivi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis in maxim 24 ore de la informare, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.
 • In cazul in care ofertantul castigator refuza sa semneze contractul, achizitorul poate opta intre incheierea contractului cu ofertantul clasat pe locul al doilea sau poate repeta procedura de atribuire a contractului.

Limba de redactare a ofertei:

 • limba română;

Moneda în care este exprimat preţul contractului:

 • euro;

Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

 • minim 30 de zile de la termenul limită de depunere;

Modul de prezentare a ofertei:

 • oferta se transmite în plic închis, având scrisoarea de înaintare în exterior, personal, prin curier sau prin posta la adresa B-dul Alexandru Lapusneanu nr.185A Constanta, camera nr. 1 (intervalul orar 08.00 – 16.00).

Ofertele vor contine:

 • propunere tehnica din care sa rezulte respectarea cerintelor caietului de sarcini;
 • propunere financiara și centralizatorul de prețuri;
 • declaratia privind evitarea conflictului de interese;

Termen limită de depunere a ofertelor:

 • 27 septembrie, 2017 ora 16.00; ofertele depuse dupa acest termen sau la o alta adresa nu vor fi luate in considerare.Documente

Anunţ de participare 158.67 KB 19.09.2017
Documentaţie de atribuire 1.45 MB 19.09.2017
Răspuns clarificări 370.00 KB 25.09.2017
Anunţ de atribuire 82.73 KB 04.10.2017
Enterprise Europe Network

Constanţa 16/04

25°C

acum
vânt 25 kmh din S
vizibilitate 10 km

23°C

max

17°C

min

21°C

max

15°C

min

emis înCurs valutar BNR 16/04

EUR
4.9763
+0.05%
GBP
5.8284
+0.02%
USD
4.6818
+0.33%
IFR
4.9702
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00

Partener

BCR
Biroul Unic