Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Achiziţii publice CCINA:
Anunţ de achiziţie servicii de transport proiect MOWEUP

Cod CPV: 60000000-8

Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, cu sediul in Constanta, Bdul Alexandru Lapusneanu nr.185 A, telefon 0241 – 618475, 0241-613907, fax 0241-619654, web-site: www.ccina.ro in calitate de achizitor, organizeaza achizitia directa in vederea achizitionarii urmatoarelor servicii în cadrul proiectului “Mobility of Workers and unemployed Upgrade – MOWEUP”:

Descrierea serviciilor ce vor fi achiziţionate:

nr. crt. cantitate

Perioada estimativă

tip auto / nr. pasageri

Rută

1 7 călătorii noiembrie, decembrie 2017
mai, iulie, octombrie 2018
februarie, aprilie 2019
automobil/4 pers. Constanta–Dobrich si retur
2 2 călătorii noiembrie 2017
aprilie 2019
Microbuz Constanta–Calarasi-Giurgiu-Alexandria-Slatina si retur
3 1 călătorie iunie-iulie 2018 Constanta-Ruse si retur
4 1 călătorie Turnu Severin–Ruse si retur
5 2 călătorii iunie, octombrie, noiembrie 2018
martie 2019
automobil/4 pers. Constanta-Calarasi si retur
6 2 călătorii Constanta-Giurgiu si retur
7 2 călătorii Constanta-Alexandria si retur
8 2 călătorii Constanta-Slatina si retur
9 2 călătorii Constanta-Craiova si retur
10 2 călătorii Constanta-Turnu-Severin si retur
11 1 călătorie noiembrie 2017-martie 2019 Constanta-Calarasi si retur
12 1 călătorie Constanta-Giurgiu si retur
13 1 călătorie Constanta-Alexandria si retur*
14 1 călătorie Constanta-Slatina si retur*
15 1 călătorie Constanta-Craiova si retur*
16 1 călătorie Constanta-Turnu-Severin si retur*
17 1 călătorie noiembrie 2017-aprilie 2019 Constanţa–Dobrich si retur**
18 1 călătorie Constanţa–Silistra si retur**
19 1 călătorie Constanţa–Ruse si retur**
20 1 călătorie Constanţa–Veliko Tarnovo si retur**
21 1 călătorie Constanţa–Pleven si retur**
22 1 călătorie Constanţa–Vratsa si retur**
23 1 călătorie Constanţa–Montana si retur**
24 1 călătorie Constanţa–Vidin si retur**

 

Denumire contract:

 • Contract de prestări servicii de transport persoane intern şi extern
 • Cod CPV: 60000000-8

Modalitatea de achiziție:

 • achizitie directa.

Obiectul contractului:

 • Serviciile specificate în tabelul de mai sus.

Valoarea estimata:

 • 13.026 euro fără TVA

Modalitati de plata:

 • plata se va face în echivalent lei, calculat la cursul INFOEURO din luna facturării.

Modalitatea de obtinere a documentatiei de achizitie: documentatia poate fi ridicata de la sediul CCINA din b-dul Alexandru Lapusneanu nr. 185A, camera nr. 1, in intervalul 08.00 – 16.00 (zile lucratoare) persoana de contact: d-na Adriana Barothi, sau solicitată la adresa adriana.barothi@ccina.ro, incepand cu data de 26 septembrie 2017

Informatii detaliate cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare:

Se va alege oferta cu pretul cel mai scazut in conditiile respectarii tuturor cerințelor stabilite prin documentația de achizitie. Vor fi comparate preţurile propunerilor financiare depuse de către operatorii economici pentru pentru toate serviciile solicitate si obligatoriu pentru intreaga cantitate solicitată.
Nu se accepta oferte alternative.

În cazul în care valorile a cel putin doua oferte (care îndeplinesc toate cerințele solicitate) sunt egale, se va solicita ofertanţilor respectivi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis in maxim 24 ore de la informare, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

In cazul in care ofertantul castigator refuza sa semneze contractul, achizitorul poate opta intre incheierea contractului cu ofertantul clasat pe locul al doilea sau poate repeta procedura de atribuire a contractului.

Limba de redactare a ofertei:

 • limba română;

Moneda în care este exprimat preţul contractului:

 • euro;

Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

 • minim 60 de zile de la termenul limită de depunere;

Modul de prezentare a ofertei: oferta se transmite în plic închis, având scrisoarea de înaintare (conform formular – Sectiunea III) în exterior, personal, prin curier sau prin posta la adresa: B-dul Alexandru Lapusneanu nr.185A Constanta, camera nr. 1 (program de lucru: zile lucratoare, interval orar 08.00 – 16.00).

Ofertele vor contine:

 • declaratia privind evitarea conflictului de interese (conform formular – Sectiunea III);
 • documentele de calificare solicitate pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare;
 • propunerea tehnica;
 • propunerea financiara si centralizator de preturi (conform formulare – Sectiunea III)

Termen limită de depunere a ofertelor:

 • 9 octombrie 2017, ora 12.00; ofertele depuse dupa acest termen sau la o alta adresa nu vor fi luate in considerare.

Modalităţi de contestare a deciziei achizitorului privind atribuirea contractului de achizitie precum şi de soluţionare a contestaţiei: Eventualele contestaţii pot fi depuse în 3 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii. Contestaţiile vor fi soluţionate de Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul achizitorului in 3 zile de la primire. Ofertantul nemultumit de soluţia adoptată se poate adresa instanţelor de judecată.

Documente

Anunţ de achiziţie 181.43 KB 26.09.2017
Documentaţia de atribuire 1.16 MB 26.09.2017
Anunţ de atribuire 142.07 KB 19.10.2017
Enterprise Europe Network

Constanţa 22/04

12°C

acum
vânt 22 kmh din VNV
vizibilitate 10 km

12°C

max

9°C

min

13°C

max

10°C

min

emis înCurs valutar BNR 22/04

EUR
4.9758
-0.01%
GBP
5.7677
-0.77%
USD
4.6712
+0.05%
IFR
4.9702
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00

Partener

BCR
Biroul Unic