Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Glosar de termeni privind protecţia proprietăţii intelectuale

Brevetul

Brevetul conferă un drept exclusiv asupra unei invenţii. Invenţia poate fi un produs sau un procedeu, din orice domeniu tehnologic, cu condiţia ca acesta să fie nou, să implice o activitate inventivă şi să fie susceptibil de aplicare industrială.

Pentru înregistrarea unei cereri de brevet de invenţie, solicitantul trebuie să depună la OSIM:

 • trei exemplare ale formularului tip de cerere completat
 • documentaţia de brevetare: descrierea invenţiei, revendicările, desenele explicative şi  rezumatul invenţiei
 • taxele de brevetare

Protecţia prin brevet înseamnă că invenţia nu poate fi realizată, utilizată, distribuită sau vandută fără consimţământul titularului de brevet.

Brevetul de invenţie asigură protecţie numai pe teritoriul României, pe o durata de 20 ani cu începere de la data de depozit.

Marca

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane. Pot să constituie mărci, semne distinctive cum ar fi: cuvinte (inclusiv nume de persoane), desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale (în special forma produsului sau ambalajului) sau, combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne.

Marca nu protejeaza produsul ca atare, ci reprezintă semnul asociat produsului/serviciului.

Orice persoană fizică sau juridică poate înregistra o marcă. Pentru înregistrarea unei mărci se depun la OSIM următoarele documente:

 • formularul de cerere de înregistrare marcă
 • reproducerile mărcii dacă este cazul
 • taxele obligatorii conform legii (taxa de depunere şi taxa de publicare)

Drepturile de marcă individuală pot fi transmise total sau parţial, oricând în cursul duratei de protecţie.

Protecţia de marcă se obţine pentru o perioadă de 10 ani de la data depozitului naţional reglementar, cu posibilitate de reînnoire.

Mărcile înregistrate la OSIM sunt protejate numai pe teritoriul României. Protecţia într-un alt stat presupune îndeplinirea formalităţilor prescrise de legislaţia statului respectiv şi a convenţiilor şi tratatelor la care aceasta este parte.

Indicaţia geografică

Indicaţia geografică este denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o ţară, regiune sau localitate a unui stat în cazurile în care o calitate, o reputaţie sau alte caracteristici determinate pot fi în mod esenţial atribuite acestei origini geografice.

Asociaţiile de producători care desfăşoară o activitate de producţie în zona geografică, pentru produsele indicate în cerere pot solicita la OSIM înregistrarea unei indicaţii geografice.

Procedura de înregistrare a indicaţiilor geografice presupune următoarele:

 • depunerea formularului de cerere de înregistrare, conţinând şi lista persoanelor autorizate să utilizeze indicaţia geografică
 • taxa de înregistrare
 • dovada existenţei legale a asociaţiei de producători
 • certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului
 • caietul de sarcini
 • certificatul de conformitate a produselor cu elementele prevăzute în caietul de sarcini

Dreptul de folosire a indicaţiei geografice dobândit prin înregistrarea acesteia aparţine membrilor asociaţiei încrişi în lista comunicată la OSIM.

Desene şi modele industriale

Desenul este aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, linii, contururi, culori, forma, textura şi/sau materiale şi/sau ornamentaţia produsului în sine.

Modelul reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei părti a acestuia, redat în trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, în special linii, contururi, culori, forma, textura şi/sau ornamentaţia produsului în sine.

Din perspectiva dreptului de proprietate intelectuală, un desen sau un model industrial se referă doar la trăsăturile ornamentale sau estetice ale unui produs.

Prin protecţia DMI titularul obţine dreptul exclusiv de a împiedica atât copierea neautorizată, cât şi imitarea de către alţii.

Pentru a înregistra un desen la OSIM trebuie să se parcurgă următoarele etape:

 • completarea unui formular de cerere
 • declaraţia scrisă privind noutatea desenului
 • taxele aferente
Enterprise Europe Network

Constanţa 24/06

18°C

acum
vânt 7 kmh din NNV
vizibilitate 10 km

26°C

max

19°C

min

25°C

max

20°C

min

emis înCurs valutar BNR 21/06

EUR
4.9771
0.00%
GBP
5.8883
-0.11%
USD
4.6535
+0.28%
IFR
4.9764
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00

Partener

BCR
Biroul Unic