Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Mobilitatea echitabilă a forţei de muncă: Acord pentru înfiinţarea unei Autorităţi Europene a Muncii

19.02.2019

Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu cu privire la propunerea Comisiei de înfiinţare a unei Autorităţi Europene a Muncii (AEM). Președintele Juncker anunţat pentru prima dată o posibilă înfiinţare a unei Autorităţi Europene a Muncii în septembrie 2017. Această nouă autoritate a UE va sprijini mobilitatea echitabilă a forţei de muncă în cadrul UE, permiţând cetăţenilor și întreprinderilor să profite de oportunităţile oferite de piaţa unică și sprijinind totodată cooperarea între autorităţile naţionale, inclusiv în prevenirea și combaterea fraudei și abuzurilor sociale.

Etapele următoare

Acordul va fi transmis Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi (Coreper) al Consiliului în vederea aprobării. Odată ce reprezentanţii permanenţi ai statelor membre confirmă acordul, acesta va fi supus unui vot final în plenul Parlamentului European.

Context

Aproximativ 17 milioane de cetăţeni europeni locuiesc sau muncesc în prezent în alt stat membru — de două ori mai mult decât cu zece ani în urmă. UE a elaborat un corpus legislativ substanţial care reglementează diferite aspecte ale mobilităţii, inclusiv detașarea lucrătorilor și coordonarea securităţii sociale. Cu toate acestea, complexitatea aplicării efective și consecvente a normelor UE în statele membre necesită o cooperare și schimburi structurate între autorităţile naţionale competente, precum și resurse pentru activităţi comune, precum organizarea de inspecţii comune sau pregătirea personalului naţional pentru a se ocupa de cazurile transfrontaliere.

Pentru a aborda aceste aspecte, Autoritatea Europeană a Muncii (AEM) — propusă de Comisie în martie 2018 — va îndeplini următoarele sarcini:

  • de a sprijini statele membre la furnizarea de informaţii și servicii pentru cetăţeni și întreprinderi;
  • de a facilita cooperarea și schimburile de informaţii dintre statele membre și de a le sprijini prin inspecţii concertate și comune, în scopul de a lupta împotriva abuzurilor, a fraudei și a muncii nedeclarate;
  • de a juca un rol de mediere între statele membre în caz de litigii.

Autoritatea Muncii va avea responsabilitatea de a sprijini reţeaua de servicii europene pentru ocuparea forţei de muncă (EURES) și va prelua și consolida activităţile platformei europene pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate.

Activităţile sale se vor referi la normele privind mobilitatea forţei de muncă și la detașarea lucrătorilor, la coordonarea securităţii sociale și a legislaţiei specifice din sectorul transportului rutier.

Nu vor fi create noi competenţe la nivelul Uniunii Europene, statele membre rămânând deplin responsabile cu aplicarea normelor privind forţa de muncă și securitatea socială.

Valoarea adăugată de autoritate constă în faptul că aceasta va facilita cooperarea dintre statele membre, va raţionaliza structurile existente și va oferi sprijin operaţional pentru a asigura o aplicare mai eficientă a normelor în beneficiul cetăţenilor, al întreprinderilor și al autorităţilor naţionale deopotrivă.

Enterprise Europe Network

Constanţa 22/09

9°C

acum
vânt 14 kmh din VSV
vizibilitate 10 km

22°C

max

9°C

min

22°C

max

12°C

min

emis înCurs valutar BNR 20/09

EUR
4.7432
+0.04%
GBP
5.3799
+0.64%
USD
4.2921
+0.18%
IFR
4.7271
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic