Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Consolidarea competitivităţii sectorului european al comerţului cu amănuntul

20.04.2018

Comisia  Europeană a  publicat  un set de bune practici menite să vină în sprijinul eforturilor depuse de statele membre de a crea un sector al comerţului cu amănuntul mai deschis, mai integrat și mai competitiv.Sectorul comerţului cu amănuntul este unul dintre cele mai importante sectoare din economia UE, aproape una din zece persoane lucrând în peste 3,6 milioane de societăţi de comerţ cu amănuntul. Acest sector cunoaște schimbări rapide, odată cu dezvoltarea comerţului electronic și a comerţului cu amănuntul prin multiple canale, și are potenţial să funcţioneze și mai bine. Acesta este motivul pentru care Comisia sprijină statele membre și operatorii să depășească actualele provocări, abordând o multitudine de restricţii din sectorul comerţului cu amănuntul.

Jyrki Katainen, vicepreședintele pentru locuri de muncă, creștere, investiţii și competitivitate, a declarat: „Comisia a identificat o serie de practici foarte concrete și eficiente, care au rolul de a ghida eforturile statelor membre în ceea ce privește intensificarea inovării, a productivităţii și a competitivităţii sectorului nostru de comerţ cu amănuntul. Ele vor permite comercianţilor cu amănuntul europeni să își consolideze prezenţa la nivel global și vor sprijini numeroase IMM-uri din sectorul comerţului cu amănuntul, care sunt adesea întreprinderi familiale, în eforturile lor de a îmbrăţișa schimbările tehnologice. Astfel, se va contribui la crearea de locuri de muncă și la stimularea creșterii economice.”

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piaţa internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a afirmat: „Viitorul sectorului european al comerţului cu amănuntul - și al economiei noastre în general - depinde de capacitatea acestuia de a elabora modele de afaceri inovatoare și de a maximiza noile oportunităţi, precum comerţul electronic. Pentru aceasta, este nevoie de un mediu de afaceri favorabil. Acesta este motivul pentru care oferim consiliere statelor membre în legătură cu cele mai bune modalităţi de a aplica normele UE și de a urma exemplul reformelor deja verificate în practică în alte ţări din UE.”

Care sunt principalele domenii în care statele membre pot face progrese suplimentare?

  • Facilitarea stabilirii de unităţi de comerţ cu amănuntul: Înfiinţarea rapidă a unui nou magazin este o condiţie esenţială pentru comercianţii cu amănuntul care doresc să aibă acces pe piaţă, promovând astfel productivitatea și inovarea. Prin îmbunătăţirea gradului de conformitate cu  directiva privind serviciile , statele membre pot facilita stabilirea de unităţi de comerţ cu amănuntul fără a pune în pericol interesele de politică publică, cum ar fi planificarea urbană și regională, protecţia mediului și a consumatorilor. Autorităţile naţionale, regionale și locale sunt încurajate să reducă sarcinile nejustificate sau disproporţionate, astfel încât procedurile de stabilire de unităţi de comerţ cu amănuntul să fie mai simple, mai scurte și mai transparente.
  • Reducerea restricţiilor privind funcţionarea cotidiană a magazinelor: Aceste restricţii pot deveni o povară semnificativă pentru întreprinderi, cărora le afectează productivitatea, motiv pentru care Comisia a identificat exemple de bune practici privind vânzările promoţionale și reducerile de preţ, canalele de vânzare specifice, orele de funcţionare ale magazinelor, impozitele specifice comerţului cu amănuntul, cumpărarea de produse din alte state membre și practicile contractuale ale unui comerţ cu amănuntul modern. Obiectivul este de a asigura condiţii de concurenţă echitabile în ceea ce privește comerţul cu amănuntul, precum și lanţuri de aprovizionare echitabile și eficiente, fără a restrânge în același timp libertatea de a urmări obiectivele de politică publică justificate.
  • Adoptarea de noi abordări în ceea ce privește promovarea vitalităţii centrelor urbane: De asemenea, Comisia a publicat astăzi un ghid privind favorizarea revitalizării și modernizării sectorului micului comerţ cu amănuntul. Ghidul oferă autorităţilor publice sugestii practice privind modalitatea de a-i ajuta pe micii comercianţi cu amănuntul să îmbrăţișeze schimbările tehnologice și să facă faţă provocărilor viitoare. Fiecare soluţie este susţinută prin exemple practice din realitate, colectate de pe întregul teritoriu al UE ca urmare a aplicării celor mai bune practici, exemple care pot fi transferate în contextul local. Ghidul identifică povești de succes din care statele membre se pot inspira, de exemplu, cu privire la modalitatea de a crea comunităţi de comerţ cu amănuntul pentru a-i determina pe consumatori să se mute în centre urbane.

În plus, indicatorul privind restricţionarea comerţului cu amănuntul (RRI) oferă o imagine utilă a situaţiei actuale a comerţului cu amănuntul în statele membre. El contribuie la identificarea celor mai bune practici, precum și a domeniilor care ar putea face obiectul unor eventuale reforme. RRI este, de asemenea, un instrument de monitorizare dinamică pentru cuantificarea eforturilor statelor membre în ceea ce privește reducerea restricţiilor privind comerţul cu amănuntul și impactul acestor reforme asupra performanţei pieţei, inclusiv asupra productivităţii, preţurilor și inovării, precum și efectele de propagare asupra altor sectoare.

Pe lângă orientările  publicate, pentru reformele din statele membre și pentru stabilirea de priorităţi privind asigurarea respectării legislaţiei în sectorul comerţului cu amănuntul, Comisia va continua să monitorizeze evoluţia cadrelor de reglementare relevante și a tendinţelor economice.

Ghid practic pentru stimularea revitalizării și modernizării sectorului de mic comerţ cu amănuntul:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28683

 

Enterprise Europe Network

Constanţa 23/03

4°C

acum
vânt 14 kmh din N
vizibilitate 10 km

3°C

max

3°C

min

9°C

max

3°C

min

emis înCurs valutar BNR 22/03

EUR
4.7509
-0.10%
GBP
5.5172
+0.59%
USD
4.1988
+0.55%
IFR
4.7388
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic