Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Bugetul UE: Stimularea cooperării între autorităţile fiscale și cele vamale pentru o Uniune mai sigură și mai prosperă

11.06.2018

Pentru următorul buget pe termen lung al UE, aferent perioadei 2021-2027, Comisia propune măsuri menite să îmbunătăţească și să crească eficienţa cooperării fiscale și vamale între statele membre.

Continuarea finanţării acestor programe va ajuta UE să ofere în continuare întreprinderilor un acces ușor și neîngrădit la piaţa unică, astfel încât comerţul să poată prospera, cetăţenii să fie protejaţi împotriva mărfurilor periculoase care intră în Uniune la frontierele noastre externe și statele membre să dispună de mijloacele necesare pentru a combate evitarea obligaţiilor fiscale și evaziunea fiscală.

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat: „Protejarea teritoriului vamal al Uniunii Europene și punerea în aplicare a normelor noastre comune în materie de impozitare necesită o cooperare strânsă între autorităţile naţionale competente. Noile programele Vamă și Fiscalis vor contribui la realizarea acestor obiective. La un cost minim, ele asigură o adevărată valoare adăugată europeană, oferind avantaje fără precedent autorităţilor fiscale și vamale ale statelor membre, care cooperează în interesul cetăţenilor și al întreprinderilor noastre.”

Comisia propune un angajament financiar în valoare de 950 de milioane EUR pentru programul Vamă și de 270 de milioane EUR pentru programul Fiscalis, reprezentând 0,07 %, respectiv 0,02 % din următorul buget al UE.

Noul program Vamă va contribui la instituirea unei uniuni vamale moderne axate pe interesele întreprinderilor și ale cetăţenilor din UE prin următoarele mijloace:

  • intensificarea schimbului de informaţii și date între administraţiile vamale naţionale în vederea unei mai bune detectări a mărfurilor contrafăcute și periculoase: în 2017 au fost confiscate la frontierele UE 2,7 milioane de muniţii și 188 000 de explozivi;
  • facilitarea în continuare a creșterii volumului schimburilor comerciale: autorităţile vamale din UE au gestionat 331 de milioane de declaraţii în cursul anului trecut;
  • sprijinirea autorităţilor vamale în ceea ce privește protejarea intereselor financiare și economice ale Uniunii, precum și colectarea corectă a taxelor vamale, a TVA la import și a accizelor: noul program va îmbunătăţi capacitatea administraţiilor vamale de a gestiona un volum tot mai mare al schimburilor comerciale și de a face faţă evoluţiei modelelor economice și de lucru, precum comerţul electronic și tehnologia blockchain și va consolida cooperarea și formarea în toate sectoarele;
  • elaborarea unor strategii îmbunătăţite de gestionare a riscurilor pentru a proteja interesele financiare ale UE și a ajuta UE să răspundă mai bine la ameninţările la adresa securităţii și la criminalitatea transnaţională.
  • Noul program Fiscalis va sprijini cooperarea între administraţiile fiscale ale statelor membre și va contribui mai eficient la combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării obligaţiilor fiscale, prin următoarele mijloace:
  • instituirea unor sisteme informatice mai bune și mai conectate, pe care fiecare stat membru ar trebui altminteri să le dezvolte în mod individual. Aceasta include dezvoltarea și menţinerea unor soluţii informatice interoperabile și rentabile pentru a sprijini autorităţile fiscale în ceea ce privește punerea în aplicare a legislaţiei UE;
  • schimbul de bune practici și formarea în vederea creșterii eficienţei: aceasta include contribuţia la evitarea sarcinilor administrative inutile pentru cetăţeni și întreprinderi (inclusiv IMM-uri) în tranzacţiile transfrontaliere și creșterea semnificativă a numărului de 423 000 de profesioniști din domeniul fiscal formaţi începând din 2014;
  • instituirea unor acţiuni comune de gestionare a riscurilor și audituri – începând cu anul 2014 au fost organizate 1 000 de astfel de acţiuni între statele membre;
  • stimularea competitivităţii Uniunii, promovarea inovării și facilitarea implementării noilor modele economice.

Etapele următoare

Un acord rapid asupra bugetului global al UE pe termen lung și a propunerilor sectoriale ale acestuia este esenţial pentru ca fondurile UE pentru programele aflate în desfășurare, inclusiv cele care vizează consolidarea uniunii vamale și a luptei împotriva evitării obligaţiilor fiscale și a evaziunii fiscale, să continue să aibă rezultate pe teren.

Înregistrarea unor întârzieri similare celor de la începutul actualei perioade bugetare 2014-2020 ar însemna că UE pierde venituri care ar putea fi înregistrate în buget graţie unei colectări eficiente a taxelor vamale ale UE, că autorităţile vamale au o capacitate mai mică de a menţine siguranţa frontierelor noastre și că cetăţenii sunt mai puţin protejaţi de mărfuri contrafăcute și periculoase.

Ajungerea în 2019 la un acord privind următorul buget pe termen lung ar asigura o tranziţie fără probleme între actualul buget pe termen lung (2014-2020) și noul buget, precum și previzibilitatea finanţării, în beneficiul tuturor.

Context

Programul Vamă al UE a întărit deja capacitatea autorităţilor vamale de a menţine siguranţa frontierelor, facilitând totodată comerţul și protejând cetăţenii UE împotriva mărfurilor contrafăcute și periculoase. El a permis, de asemenea, o colectare mai bună și mai eficientă a taxelor vamale, care, în 2017, au reprezentat aproape 16 % din bugetul total al UE. În acest an în care uniunea vamală a UE se pregătește să sărbătorească cea de-a 50-a aniversare, propunerea de astăzi ar asigura îmbunătăţirea continuă a coloanei vertebrale a pieţei unice.

În paralel, programul Fiscalis s-a dovedit, la rândul său, indispensabil pentru a ajuta administraţiile fiscale să coopereze mai bine la nivelul întregii UE pentru a îmbunătăţi colectarea impozitelor și a combate frauda fiscală. Conceput iniţial în 1993 ca un simplu program de formare și de schimb destinat funcţionarilor din administraţiile fiscale, Fiscalis a determinat o schimbare radicală în peisajul fiscal din UE în ultimii 20 de ani. El oferă un mediu simplu și flexibil pentru cooperarea în domeniul fiscal, cu o valoare adăugată europeană și un impact considerabil, în pofida dimensiunii sale relativ limitate. Într-un singur an (2015), programul a ajutat statele membre să evalueze impozite care pot fi recuperate în valoare de peste 590 de milioane EUR prin controale comune la nivelul UE. Propunerea de astăzi privind noul program Fiscalis vine într-un moment în care opinia publică este extrem de critică în privinţa evitării obligaţiilor fiscale, iar guvernele statelor membre au de recuperat mai mult de 50 de miliarde EUR pe an pierdute din cauza fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (TVA). Consolidarea programului va contribui la soluţionarea acestei probleme.

Enterprise Europe Network

Constanţa 26/05

23°C

acum
vânt 18 kmh din NNE
vizibilitate 10 km

26°C

max

17°C

min

25°C

max

15°C

min

emis înCurs valutar BNR 24/05

EUR
4.7612
+0.02%
GBP
5.3976
-0.11%
USD
4.2560
-0.46%
IFR
4.7517
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic