Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Alianţa circulară privind materialele plastice

plastic.jpg

23.09.2019

Peste 100 de parteneri din domeniul public și privat reprezentând întregul lanţ valoric al materialelor plastice vor semna declaraţia Alianţei circulare privind materialele plastice, care promovează acţiuni voluntare pentru buna funcţionare a pieţei materialelor plastice reciclate din UE.

Declaraţia descrie modul în care alianţa va atinge, până în 2025, obiectivul de a utiliza 10 milioane de tone de plastic reciclat pentru a fabrica produse noi în Europa. Acest obiectiv a fost stabilit de Comisia Europeană în Strategia privind materialele plastice din 2018, ca parte a eforturilor sale de a stimula reciclarea materialelor plastice în Europa.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans, responsabil cu dezvoltarea durabilă, a declarat: „Salut angajamentul industriei de a regândi modul în care producem și utilizăm materialele plastice. Prin reciclarea eficientă a materialelor plastice vom curăţa planeta și vom combate schimbările climatice, înlocuind combustibilii fosili cu deșeurile din plastic în ciclul de producţie.”

Comisarul pentru piaţa internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a declarat: „Avem șansa de a transforma industria noastră într-un lider mondial în domeniul materialelor plastice reciclate. Ar trebui să profităm din plin de această oportunitate pentru a proteja mediul, pentru a crea noi locuri de muncă în acest sector și pentru a rămâne competitivi.”

Declaraţia, semnată de întreprinderi mici și mijlocii, mari corporaţii, asociaţii de întreprinderi, organisme de standardizare, organizaţii de cercetare și autorităţi locale și naţionale, aprobă obiectivul celor 10 milioane de tone și solicită trecerea la un nivel zero de deșeuri în natură și la eliminarea totală a depozitării deșeurilor. Totodată, declaraţia prevede acţiuni concrete pentru atingerea obiectivului, printre care:

  • îmbunătăţirea proiectării produselor din plastic astfel încât acestea să devină reciclabile într-o mai mare măsură și integrarea mai multor materiale plastice reciclate;
  • identificarea potenţialului neexploatat în materie de colectare, sortare și reciclare a deșeurilor de plastic în UE, precum și a lacunelor în materie de investiţii;
  • elaborarea unei agende în materie de cercetare și dezvoltare pentru materialele plastice circulare;
  • instituirea unui sistem de monitorizare transparent și fiabil pentru a urmări toate fluxurile de deșeuri de plastic din UE.

Etapele următoare

Declaraţia alianţei va rămâne deschisă spre semnare pe site-ul web al Comisiei: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ElectronicSignatureFormCPADeclaration, pentru ca, în timp, să se alăture iniţiativei mai mulţi semnatari, în special autorităţi publice din întreaga Europă.

Asociaţiile de întreprinderi și societăţile comerciale sunt, de asemenea, încurajate să-și asume angajamente voluntare cu scopul de a utiliza sau produce mai multe materiale plastice reciclate, dacă nu au făcut deja acest lucru. Părţile interesate pot scrie la următoarea adresă pentru mai multe informaţii: GROW-ENV-RPLASTICS-PLEDGE@ec.europa.eu

Context

În UE, potenţialul de reciclare a deșeurilor din plastic este încă în mare măsură neexploatat, în special în comparaţie cu alte materiale, cum ar fi hârtia, sticla sau metalele. Din peste 27 de milioane de tone de deșeuri din plastic colectate în Europa în fiecare an, mai puţin de o treime ajung în instalaţii de reciclare. Ca urmare, în 2016, în Europa au fost vândute mai puţin de 4 milioane de tone de materiale plastice reciclate, reprezentând doar 8 % din piaţa materialelor plastice din UE. Susţinând obiectivul UE de 10 milioane de tone de materiale plastice reciclate vândute în Uniune până în 2025, Alianţa circulară privind materialele plastice se angajează să contribuie la dezvoltarea pieţei materialelor plastice reciclate din UE cu peste 150 %.

Comisia Europeană a anunţat la 11 decembrie 2018 lansarea Alianţei circulare privind materialele plastice, care a urmat evaluării preliminare a angajamentelor voluntare din partea industriei pentru stimularea reciclării materialelor plastice. Aceasta a arătat că angajamentele furnizorilor de materiale plastice reciclate sunt suficiente pentru a atinge și chiar a depăși obiectivul UE de 10 milioane de tone de materiale plastice reciclate utilizate în Europa până în 2025. Însă, angajamentele exprimate de utilizatorii de materiale plastice reciclate (cum ar fi producătorii de materiale plastice sau întreprinderile care se ocupă de convertirea acestora) nu au fost suficiente, fiind necesare măsuri de reducere a decalajului dintre cerere și ofertă.

Alianţa circulară privind materialele plastice a organizat prima sa reuniune la 5 februarie 2019, cu ocazia Zilelor Europene ale Industriei. Participanţii au convenit să colaboreze în cadrul lanţurilor valorice din domeniul materialelor plastice pentru a atinge obiectivul utilizării a 10 milioane de tone de materiale plastice reciclate în produsele din UE până în 2025. Aceștia au fost de acord să lucreze în jurul a cinci teme prioritare:

  • colectarea și sortarea deșeurilor din plastic;
  • proiectarea produselor pentru reciclare;
  • conţinutul de material plastic reciclat din produse;
  • cercetarea, dezvoltarea și investiţiile, inclusiv reciclarea chimică; precum și
  • monitorizarea materialelor plastice reciclate în UE.
Enterprise Europe Network

Constanţa 15/08

25°C

acum
vânt 32 kmh din SSE
vizibilitate 10 km

24°C

max

22°C

min

25°C

max

21°C

min

emis înCurs valutar BNR 14/08

EUR
4.8358
+0.03%
GBP
5.3603
+0.32%
USD
4.1020
+0.45%
IFR
4.8318
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic