Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Schema HoReCa - Finanţare nerambursabilă de până la 800.000 Euro

28.06.2021

CCINA Constanța oferă consultanță pentru IMM-urile din domeniul turismului, alimentaţiei publice și organizării de evenimente pentru a accesa Schema HoReCa - Finanţare nerambursabilă de până la 800.000 Euro.

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța oferă un nou serviciu de consultanță privind înscrierea aplicanților eligibili și depunerea cererii de finanțare în cadrul Schemei HoReCa - sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

Prin intermediul acestei Scheme sunt acordate granturi în cuantum de maxim 20% din scăderea activității beneficiarului în anul 2020 comparativ cu anul 2019, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN eligibile.

Conform anunțului oficial al Ministerului Economiei, începând de marți, 29 iunie 2021, ora 10.00 și până luni 12 iulie 2021, ora 20.00 (cu posibilitatea de prelungire) se realizează înscrierea aplicanților pe platforma de granturi.

Pentru încadrarea în termene, întreprinderile eligibile trebuie să facă demersurile pentru obţinerea semnăturii electronice pentru Reprezentantul legal al întreprinderii și a raportului de expertiză contabilă/de audit certificat şi asumat fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant.

Beneficiarii eligibili în cadrul Schemei sunt:

  • Persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF)
  • Ghizii de turism atestaţi care desfăşoară activităţi, conform codului CAEN 7990;
  • Cooperații;
  •  Întreprinderi micro, mici, mijlocii și mari, din domeniul turismului, organizării de evenimente și alimentației publice:

- structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, pentru activități autorizate conform codurilor CAEN Rev 2 5510, 5520, 5530, 5590,
- structuri/unități de alimentaţie înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, pentru activități autorizate conform codurilor CAEN Rev 2 5610, 5621, 5629, 5630,
- organizatori de evenimente înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, pentru activități autorizate conform codului CAEN Rev 2 8230,
- agenţii de turism licenţiate, pentru activități autorizate conform codului CAEN Rev 2 7911, 7912, 7990,
- ghizii de turism atestaţi, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, pentru activităţi autorizate conform codului CAEN Rev 2 7990

Activităţile sunt eligibile dacă sunt desfăşurate în baza unor:

  • licenţe de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru agențiile de turism,
  • certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile de cazare,
  • autorizaţii de funcţionare emise de către autoritățile publice locale sau certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile/unitățile de alimentație publică, autorizațiile emise de către direcțiile sanitar – veterinare pentru unitățile de alimentație publică mobile,
  • certificate constatatoare eliberate de Oficiul Național Registrul Comerțului pentru organizatorii de evenimente,
  • atestate de ghid de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.

Serviciile oferite întreprinderilor eligibile constau în crearea profilului, user-ului și parolei pe platformă și apoi înscrierea în cadrul Schemei, prin completarea formularul electronic de înscriere, încărcarea declarațiilor pe propria răspundere (declarație ajutor de stat, declarație tip întreprindere, formular de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate), copie după certificatul de clasificare/autorizația sanitar-veterinară/atestat pentru ghizii turistici/licență pentru agențiile de turism.

Tot în această etapă, se încărcă raportul de expertiză contabilă extrajudiciară, semnat electronic de expertul contabil, sau raportul de audit (de asigurare), semnat electronic de auditorul financiar, împreună cu anexa la acesta (raportul sinteză), asumat de expertul contabil/auditorul financiar. Raportul de expertiza împreună cu Anexa la raport, care va fi realizată conform Anexei nr. 7 la procedură vor fi puse la dispoziția CCINA de către aplicant pentru a fi încărcate pe platformă.

Firmele care doresc sprijin se pot prezenta la sediul CCINA Constanţa din Bd. Alexandru Lăpuşneanu, nr 185 A, etaj II, persoană de contact: dna Simona Stan, email: simona.stan@ccina.ro, tel. 0241619854, interior 239.

Pagini recomandate

Enterprise Europe Network

Constanţa 03/10

16°C

acum
vânt 11 kmh din VNV
vizibilitate 10 km

18°C

max

14°C

min

17°C

max

14°C

min

emis înCurs valutar BNR 30/09

EUR
4.9490
+0.01%
GBP
5.6367
+1.56%
USD
5.0469
-1.09%
IFR
4.8657
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic