Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Programul Kurzarbeit se modifică din nou începând cu data de 08 aprilie 2021

14.04.2021

O.U.G. nr. 132/2020 cunoscută sub denumirea de « Programul Kurzarbeit » se modifică din nou începând cu data de 08 aprilie 2021,prin LEGEA Nr. 58/2021 din 2 aprilie 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

EMITENT:

 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN:

 • MONITORUL OFICIAL NR. 345 din 5 aprilie 2021

Principalele modificari aduse OUG 132/2020 prin OUG 2112020, respective prin Legea 58/2021, se refera la:

 • Angajatorii afectați de perioada stării de urgenţă și/sau alertă au posibilitatea de a reduce cu până la 80% timpul de muncă al salariaților din durata zilnică, săptămânală sau lunară prevăzută în contractul individual de muncă.
 • Reducerea timpului de muncă se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare, cuprinse în perioada de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii. Reducerea timpului de muncă se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal;
 • Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii;
 • Angajatorii care au cel puțin 21 de salariați, trebuie să ia decizia de reducere a timpului de muncă cu acordul organizaţiei sindicale îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă ori, în cazul în care aceasta nu există, cu reprezentanţii salariaţilor.
 • Pe durata reducerii timpului de muncă în condiţiile prevăzute, salariaţii afectaţi de măsurăbeneficiază de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru;; In situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia de 75% poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa până la nivelul salariului de bază corespunzător locului de muncă ocupat, fără ca această diferenţă să poată fi decontată;
 • indemnizaţia de 75% este suportată de angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta, în cel mult 5 zile de la emiterea deciziei, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată;
 • indemnizaţia reprezintă venit de natură salarială şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, în condiţiile legii. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Condiții pe care angajatorul trebuie să le îndeplinească cumulativ pentru a putea dispune măsura reducerii timpului de muncă în condiţiile prevăzute şi pentru a putea solicita decontarea indemnizaţiei:
 1. măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
 2. reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% faţă de luna similară sau faţă de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgenţă/alertă, respectiv 2019. În cazul organizaţiilor neguvernamentale, precum şi al angajatorilor din categoria reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raportează la veniturile realizate.
 • În vederea decontării sumelor solicitate, angajatorul trebuie să depună o cerere însoţită de următoarele documente:
 1. copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă şi dovada aducerii acesteia la cunoştinţa salariaţilor, prin orice mijloace folosite de angajator în mod obişnuit pentru comunicarea cu angajaţii;
 2. declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, din care să reiasă situaţia prevăzută;
 3. copia acordului încheiat între angajator și organizația sindicală sau reprezentanții salariaților, după caz, sau dovada informării salariaţilor, acolo unde nu există organizaţie sindicală îndreptăţită să negocieze contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau reprezentanţi ai salariaţilor;
 4. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie.

Pagini recomandate

Enterprise Europe Network

Constanţa 19/06

20°C

acum
vânt 29 kmh din E
vizibilitate 8 km

20°C

max

18°C

min

23°C

max

18°C

min

emis înCurs valutar BNR 18/06

EUR
4.9250
+0.02%
GBP
5.7441
+0.20%
USD
4.1340
+1.77%
IFR
4.9196
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic