Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Noua obligație în sarcina firmelor!

05.05.2021

LEGEA Nr. 101/2021 din 26 aprilie 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 446/27.04.2021

În conformitate cu prevederile Legii 101/2021, reprezentanții persoanelor juridice sunt obligați să depună, la înmatricularea societății, anual (în 15 zile de la aprobarea situațiilor fianciare pentru anul precedent) sau ori ce câte ori intervin modificări privind beneficiarii reali (în termen de 15 zile de la data apariției modificărilor), o declarație privind beneficiarul real al acesteia la Oficiul Registrului Comerțului

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, prin Biroul de Informare și Asistență Societăți vine în sprijinul agenților economici, asigurând serviciul depunerii la ORC Constanța a dosarului privind înregistrarea declarației privind beneficiarul real al persoanei juridice în Registrul Beneficiarilor Reali.

Conform art.. 57 din L129/2019, nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) a obligaţiei de depunere a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică oficiului registrului comerţului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declaraţiei atrage dizolvarea societăţii, în condiţiile art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Redăm, în cele ce urmează, extras din textul de lege, astfel cum a fost modificat:

ART. 56

  • (1) Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.
  • (1^1) Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat.
  • (4) Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Pagini recomandate

Enterprise Europe Network

Constanţa 15/06

14°C

acum
vânt 18 kmh din NV
vizibilitate 10 km

18°C

max

14°C

min

21°C

max

17°C

min

emis înCurs valutar BNR 14/06

EUR
4.9188
-0.03%
GBP
5.7235
-0.07%
USD
4.0604
+0.34%
IFR
4.9196
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic