Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

La 1 ianuarie 2019, România a preluat pentru 6 luni Președinţia Consiliului Uniunii Europene

romania-lup-dacic.jpg

11.01.2019

Priorităţile Președinţiei Românei la Consiliul Uniunii Europene:

Pilonul 1: „Europa convergenţei”

Asigurarea convergenţei și coeziunii europene în scopul unei dezvoltări durabile și echitabile pentru toţi cetăţenii și statele membre prin creșterea competitivităţii și reducerea decalajelor de dezvoltare, promovarea conectivităţii și a digitalizării, stimularea antreprenoriatului și consolidarea politicii industriale europene.

Obiective principale:

 • avansarea procesului de negociere privind Cadrul Financiar Multianual 2021-2027;
 • dezvoltarea dimensiunii sociale a UE, prin punerea în aplicare a Pilonului European al Drepturilor Sociale;
 • avansarea agendei UE în domeniile economic și financiar, în scopul stimulării creșterii și investiţiilor, pentru aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, precum și în vederea sprijinirii reformelor structurale;
 • promovarea cercetării și inovării, digitalizării și conectivităţii în vederea creșterii competitivităţii economiei și industriei europene.

Pilonul 2: „Europa siguranţei”

Consolidarea unei Europe mai sigure printr-un plus de coeziune între statele membre pentru a face faţă noilor provocări de securitate ce ameninţă siguranţa cetăţenilor și prin sprijinirea iniţiativelor de cooperare în domeniu.

Obiective principale:

 • consolidarea securităţii interne,prin creșterea cooperării între statele membre și creșterea interoperabilităţii sistemelor de securitate ale UE, protejarea siguranţei cetăţenilor, companiilor și instituţiilor publice în spaţiul virtual și îmbunătăţirea rezilienţei Uniunii la atacuri cibernetice;
 • continuarea luptei împotriva terorismului;
 • facilitarea operaţionalizării Parchetului European;
 • acordarea unei atenţii sporite aspectelor privind migraţia, pe baza unei abordări cuprinzătoare a acţiunii în cadrul UE și prin promovarea cooperării cu ţările de origine și tranzit, precum și prin facilitarea dialogului între statele membre în scopul identificării de soluţii pentru o politică eficientă și sustenabilă a UE în domeniul migraţiei și azilului.

Pilonul 3: „Europa, actor global”

Continuarea consolidării rolului global al UE prin promovarea politicii de extindere, prin acţiunea Uniunii în vecinătate, prin continuarea procesului de implementare a Strategiei Globale, prin asigurarea resurselor necesare la nivelul Uniunii și prin implementarea angajamentelor globale ale Uniunii Europene.

Obiective principale:

 • promovarea consolidării capacităţilor de apărare și securitate ale Uniunii în strânsă complementaritate cu procesele similare din cadrul NATO, cu accent pe consolidarea Parteneriatului strategic UE – NATO;
 • sprijinirea întăririi acţiunii în domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comune, în principal prin consolidarea mecanismelor existente și asigurarea sinergiei noilor instrumente, precum: Procesul Anual de Analiză Coordonată a Apărării, Fondul European de Apărare și Cooperarea Structurată Permanentă;
 • avansarea politicii de extindere a Uniunii pentru asigurarea unui plus de securitate în plan intern și extern;
 • promovarea de acţiuni coordonate și coerente în vecinătatea Uniunii, prin aniversarea a 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic și prin reafirmarea importanţei Mării Negre pe agenda Uniunii Europene, inclusiv din perspectiva revigorării Sinergiei Mării Negre;
 • promovarea intereselor comerciale, atât prin consolidarea multilateralismului și modernizarea sistemului comercial multilateral, cât și prin extinderea Acordurilor de parteneriat economic și de liber schimb.

Pilonul 4: „Europa valorilor comune”

Stimularea solidarităţii și coeziunii Uniunii prin promovarea politicilor privind combaterea discriminării, egalitatea de șanse și tratamentul egal pentru femei și bărbaţi, precum și prin creșterea implicării cetăţenilor, și în special a tinerilor, în dezbaterile europene.  

Obiective principale:

 • promovarea combaterii eficiente a rasismului, intoleranţei, xenofobiei, populismului, antisemitismului și descurajarea discursului bazat pe ură.
 • promovarea combaterii dezinformării online și a știrilor false, inclusiv prin ameliorarea educaţiei în domeniul mass-media și dezvoltarea de mecanisme europene care promovează bunele practici în combaterea dezinformării.
 • promovarea și susţinerea iniţiativelor legislative privind progresul social și reducerea decalajelor de dezvoltare, oportunităţi egale între femei și bărbaţi, precum și asigurarea accesului la educaţie și pregătire a categoriilor dezavantajate.
 • combaterea discriminării de gen pe piaţa muncii și în afaceri, precum și a diferenţelor de remunerare dintre femei și bărbaţi.

Pagini recomandate

Enterprise Europe Network

Constanţa 26/05

23°C

acum
vânt 18 kmh din NNE
vizibilitate 10 km

26°C

max

17°C

min

25°C

max

15°C

min

emis înCurs valutar BNR 24/05

EUR
4.7612
+0.02%
GBP
5.3976
-0.11%
USD
4.2560
-0.46%
IFR
4.7517
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic