Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Depunerea situaţiilor financiare 2023

25.01.2024

ÎNTOCMIREA ȘI DEPUNEREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ȘI A RAPORTĂRILOR CONTABILE ANUALE ALE OPERATORILOR ECONOMICI PENTRU ANUL 2023

În Monitorul Oficial nr. 11 din 8 ianuarie 2024, a fost publicat OMFP nr. 5394 din 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. Situațiile financiare anuale pentru anul 2023 vor fi utilizate atât de societățile ce conduc contabilitatea conform OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea conformă cu directivele comunitare, cât și de entitățile ce conduc contabilitatea conform OMFP nr. 2844/2016 privind contabilitatea conformă cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cat și de persoanele juridice fără scop patrimonial.

Termenele de depunere sunt:

  1. Pentru entitățile raportoare ce nu au înregistrat activitate, se va depune o declarație în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv până în data de 29 februarie 2024 inclusiv.
  2. Persoanele juridice aflate în lichidare depun situațiile financiare anuale în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului, respectiv până pe data de 30 martie 2024 inclusiv;
  3. cPersoanele juridice fără scop patrimonial, cum sunt asociații și fundații, depun situațiile financiare anuale în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului, respectiv până pe data de 29 aprilie 2024 inclusiv.
  4. Societățile, institutele de cercetare-dezvoltare, regiile autonome și toate celelalte entități raportoare depun situațiile financiare în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului, respectiv până pe data de 29 mai 2024 inclusiv. Societățile care doresc și îndeplinesc condițiile pentru microîntreprindere au obligația depunerii situațiilor financiare pentru anul 2023 până la data de 31 martie 2024.

Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de declarația administratorului privind respectarea politicilor contabile.

Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorului, propunerea de repartizare a profitului sau acoperirea pierderii contabile, iar, după caz, de raportul cenzorilor sau al auditorului. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pagini recomandate

Enterprise Europe Network

Constanţa 02/03

6°C

acum
vânt 18 kmh din ENE
vizibilitate 10 km

8°C

max

6°C

min

8°C

max

6°C

min

emis înCurs valutar BNR 01/03

EUR
4.9699
+0.02%
GBP
5.8083
+0.11%
USD
4.5984
+0.35%
IFR
4.9683
-0.17%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00

Partener

BCR
Biroul Unic