Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Acordarea de ajutoare excepţionale, producătorilor agricoli, crescători de animale, din sectoarele suin și avicol

01.09.2022

În Monitorul Oficial nr. 834 din 24 August 2022 s-a publicat Hotărârea Nr. 1053 din 24-August-2022 privind acordarea unor ajutoare excepţionale producătorilor agricoli, crescători din sectoarele suin și avicol.

Scopul acestei scheme de susţinere financiară îl reprezintă acordarea de ajutoare excepţionale, producătorilor agricoli, crescători de animale, din sectoarele suin și avicol, pentru susţinerea unor cheltuieli angajate în perioada 24 februarie – 31 iulie 2022, necesare activităţilor de creștere și/sau reproducţie a suinelor, respectiv de creștere și/sau reproducţie și/sau incubaţie a păsărilor, în vederea realizării obiectivelor de utilizare eficientă a resurselor, gestionarea nutrienţilor și aplicarea unor metode de producţie favorabile mediului și climei, pentru susţinerea activităţii de creștere în anul 2022, prin compensarea pierderilor generate de creșterea preţurilor la furaje, energie electrică și gaze naturale.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA), informează potenţialii beneficiari că, în perioada 27 august – 15 septembrie 2022, primește Cereri de solicitare a ajutorului excepţional pentru susţinerea următoarelor activităţi: creșterea și/sau îngrășare și/sau reproducţia suinelor, creșterea și/sau reproducţia și/sau incubaţia păsărilor.

Cererile se depun la Centrele Judeţene ale APIA pe raza cărora potenţialii beneficiari au sediul social sau unde au depus cerere de solicitare pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor.

Informatiile suplimentare se vor regăsi pe site-ul APIA www.apia.org.ro 

Beneficiarii sunt producătorii agricoli, crescători de suine sau păsări, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, și/sau persoane juridice, care deţin exploataţii autorizate sanitar veterinar până la data de 24 februarie 2022.

Condiţiile de eligibilitate:

  1. să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
  2. să deţină exploataţie cu cod ANSVSA, autorizată sanitar – verterinar;
  3. să desfășoare activitate de creștere și/sau îngrășare și/sau reproducţie a suinelor, respectiv de creștere și/sau reproducţie și/sau incubaţie a păsărilor, în perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, cu condiţia menţinerii activităţii până la data de 31 decembrie 2022;
  4. ajutorul de adaptare excepţional se acordă pentru capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare deţinută de beneficiar, echivalent UVM, în funcţie de categoriile de suine/păsări, cu scopul de a menţine exploataţia în bune condiţii tehnologice.

Pagini recomandate

Enterprise Europe Network

Constanţa 25/09

10°C

acum
vânt 11 kmh din VSV
vizibilitate 10 km

22°C

max

12°C

min

23°C

max

17°C

min

emis înCurs valutar BNR 23/09

EUR
4.9437
+0.05%
GBP
5.6284
-0.59%
USD
5.0679
+1.15%
IFR
4.8657
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic