Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Curs de specializare auditul energetic al clădirilor noi şi existente şi sistemelor aferente de alimentare cu energie termică

9 noiembrie 2015 - 15 ianuarie 2016, Sediul Camerei de Comerţ Constanţa, b-dul Al. Lăpuşneanu 185A

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa organizează, în parteneriat cu Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti- Facultatea de Instalaţii cursul de specializare Auditul energetic al clădirilor noi şi existente şi sistemelor aferente de alimentare cu energie termică.

Absolvenţii cursului primesc la sfârşit o diplomă eliberată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, care le permite să-şi depună la MDRAP dosarul în vederea susţinerii examenului de Auditor Energetic în construcţii şi instalaţii, în conformitate cu Ordinului MDRT nr. 2237/2010 (Regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, cu modificările şi completările ulterioare)

Formatori: Echipa de formatori ai Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti ;
Program estimat de desfăşurare: 13:30-19:30 în zilele lucrătoare respectiv 10:00-16:00 în zilele nelucrătoare (sâmbătă)
Număr minim de participanţi: 20 persoane 

Cursurile se desfăşoara în trei etape :

 • etapa I – teorie (90 ore ); în medie 6 ore/zi
 • etapa II – proiect (1 lună )– întalniri periodice cu îndrumătorul;
 • etapa III - examenul de absolvire se va susţine individual la sediul universităţii.

La finalizarea programului de formare-perfecţionare şi dezvoltare profesională, U.T.C.B. eliberează un certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului. Acest certificat le permite absolvenţilor să-şi depună la MDRAP dosarul în vederea susţinerii examenului de auditor energetic în construcţii şi instalaţii.

Un specialist pentru a urma programul de formare-perfecţionare de audit energetic în construcţii şi instalaţii trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior (cu diploma de licenţă sau echivalentă) cu următoarele profiluri/specializări:

 • construcţii civile, industriale şi agricole
 • instalaţii pentru construcţii,
 • arhitectură
 • alte profiluri cu conotaţie energetică dovedită prin absolvirea în timpul facultăţii a unuia sau mai multora din următoarele cursuri, cu durata a minim un semestru: higrotermica construcţiilor, energetica clădirilor, termodinamică, termotehnică, transfer de căldură şi masă, construcţii, materiale de construcţii, maşini termice, instalaţii termice, instalaţii frigorifice, instalaţii de ventilare/climatizare, aparate electrice, instalaţii electrice şi automatizări pentru clădiri

Pentru înscrierea la programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională, solicitanţii trebuie prezinte :

 • o cerere tip pe care o vor primi la secretariatul cursului;
 • curriculum Vitae;
 • diplomă de Licenţă (copie);
 • BI / CI (copie);
 • certificat Naştere (copie);
 • certificat căsătorie (copie) - (în cazul doamnelor sau al domnilor care au preluat numele soţiei);
 • 2 fotografii tip diplomă sau paşaport;
 • chitanţa sau ordinul de plată care să ateste achitarea cursului;

Înregistrare şi contact

Tarif: 4000 Lei
TVA inclus; la înscriere se va achita prima tranşă de 1500 lei (cu TVA inclus), a doua tranşă urmând a se achita la începerea cursului

Persoană de contact: Dumitra Brun
Telefon: 0241 619.854
Mobil: 0734 885.017
E-mail: dru@ccina.ro

Enterprise Europe Network

Constanţa 28/05

13°C

acum
vânt 11 kmh din NNV
vizibilitate 10 km

18°C

max

14°C

min

19°C

max

13°C

min

emis înCurs valutar BNR 27/05

EUR
4.9767
+0.05%
GBP
5.8429
+0.10%
USD
4.5830
-0.24%
IFR
4.9759
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00

Partener

BCR
Biroul Unic