Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018

09.02.2018

Ratele de creștere pentru zona euro și pentru UE au depășit estimările formulate anul trecut, continuându-se tranziţia de la redresarea economică la expansiune. Se estimează că economiile din zona euro și din UE au crescut cu 2,4 % în 2017, cel mai rapid ritm de creștere din ultimul deceniu.

Se așteaptă ca aceste rezultate solide să se menţină și în 2018 și în 2019, cu o rată de creștere de 2,3 % pentru zona euro și, respectiv, de 2,0 % pentru UE.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele pentru moneda euro și dialog social, responsabil și cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea pieţelor de capital, a declarat: „Economia europeană are performanţe superioare așteptărilor și se pare că vom avea parte de o creștere economică robustă și în anul următor. Trebuie să depunem în continuare eforturi pentru a ne asigura că de beneficiile acestei creșteri se bucură toţi cetăţenii europeni. Ar trebui să profităm de acest moment pentru a spori rezilienţa economiilor noastre și a aprofunda uniunea economică și monetară.”

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a afirmat: „Economia Europei a intrat în 2018 cu o sănătate solidă. În zona euro se înregistrează o rată de creștere care n-a mai fost atinsă de dinainte de criza financiară. Nivelul șomajului și al deficitelor continuă să scadă, iar investiţiile cresc în sfârșit într-un ritm simţitor. Creșterea economică este, la rândul său, mai echilibrată decât era acum un deceniu și poate deveni mai durabilă, cu condiţia să continuăm reformele structurale inteligente și politicile bugetare responsabile. Nu vom avea mereu această șansă de reformă care ni s-a oferit acum: acum este momentul să luăm deciziile ambiţioase de care este nevoie pentru a consolida uniunea economică și monetară.”

Se așteaptă menţinerea unei creșteri solide în viitor

Creșterea PIB-ului pentru 2017 este estimată acum la 2,4 %, depășindu-se astfel ratele preconizate în previziunile economice de toamnă din luna noiembrie, de 2,2 % pentru zona euro și de 2,3 % pentru UE. Previziunile de creștere pentru 2018 și 2019 au fost, de asemenea, ajustate către o valoare superioară faţă de cea prevăzută în luna noiembrie, atât în cazul economiilor din zona euro, cât și în cazul economiilor din UE: de la 2,1 % la 2,3 % pentru anul în curs și de la 1,9 % la 2,0 % pentru anul 2019. Acest lucru se explică atât prin existenţa în Europa a unor condiţii favorabile reluării expansiunii economice, pe fondul îmbunătăţirii continue a situaţiei de pe pieţele muncii și al faptului că indicatorul sentimentului economic se află în prezent la cote deosebit de ridicate, cât și printr-o revenire mai robustă decât se preconizase a activităţii economice și a schimburilor comerciale la nivel mondial.

Cererea puternică, gradul ridicat de utilizare a capacităţii de producţie și condiţiile financiare favorabile sunt tot atâţia factori care vor încuraja investiţiile în perioada care face obiectul previziunilor.

Perspectiva inflaţiei se menţine la cote moderate

Se așteaptă ca rata inflaţiei de bază, care exclude volatilitatea preţurilor la energie și la alimentele neprelucrate, să rămână la cote moderate având în vedere faptul că problema subutilizării forţei de muncă se remediază lent, iar presiunile salariale rămân în limite rezonabile. Inflaţia globală va continua să reflecte influenţa semnificativă a preţurilor la energie, prevăzându-se o creștere modestă a acesteia în perioada următoare. În zona euro, inflaţia a atins 1,5 % în 2017. Se estimează că acest procent se va menţine și în 2018, urmând să crească până la 1,6 % în 2019.

Riscurile sunt echilibrate, existând riscuri de evoluţie pozitivă pe termen scurt

Riscurile de deviere de la aceste previziuni sunt, în general, echilibrate. Creșterea economică ar putea depăși așteptările pe termen scurt, astfel cum rezultă din nivelul ridicat al indicatorului sentimentului economic. Pe termen mediu, preţurile ridicate ale activelor internaţionale ar putea fi vulnerabile la o reevaluare a riscurilor și a condiţiilor subiacente. Există în continuare riscuri de evoluţie negativă legate de rezultatul incert al negocierilor privind Brexitul, dar și de tensiunile geopolitice și de tendinţa de orientare către politici mai naţionaliste și protecţioniste.

Pentru Regatul Unit, o ipoteză pur tehnică pentru 2019

Având în vedere negocierile în curs privind termenii retragerii Regatului Unit din UE, previziunile noastre pentru 2019 se bazează pe o ipoteză pur tehnică de statu-quo în privinţa relaţiilor comerciale dintre UE27 și Regatul Unit. Această ipoteză a fost formulată doar în vederea previziunilor și nu are niciun impact asupra dezbaterilor în curs în contextul procesului bazat pe articolul 50.

Context

Aceste previziuni se bazează pe o serie de ipoteze tehnice referitoare la evoluţia cursurilor de schimb, a ratelor dobânzilor și a preţurilor produselor de bază, întemeiate pe informaţiile disponibile până la data de 26 ianuarie 2018. În ceea ce privește toate celelalte date care au fost avute în vedere în scopul formulării acestor previziuni, previziunile ţin cont de informaţiile disponibile până la data de 30 ianuarie 2018.

Din acest an, Comisia Europeană va reveni la publicarea, în fiecare an, a două seturi de previziuni cuprinzătoare (în primăvară și în toamnă) și a două seturi de previziuni intermediare (în iarnă și în vară), în locul celor trei (de iarnă, primăvară și toamnă) pe care le-a publicat în fiecare an începând din 2012.Previziunile intermediare vor examina evoluţia anuală și trimestrială a PIB-ului și evoluţia inflaţiei pentru anul în curs și pentru anii următori pentru toate statele membre și pentru zona euro, precum și datele agregate la nivelul UE.

Această modificare marchează revenirea la ritmul de publicare a previziunilor adoptat anterior de Comisie și realiniază calendarul previziunilor Comisiei la cel al altor instituţii (de exemplu, al Băncii Centrale Europene, al Fondului Monetar Internaţional, al Organizaţiei pentru Cooperare și Dezvoltare Economică).

Enterprise Europe Network

Constanţa 22/02

-1°C

acum
vânt 11 kmh din VNV
vizibilitate 10 km

5°C

max

-3°C

min

-2°C

max

-4°C

min

emis înCurs valutar BNR 21/02

EUR
4.7559
-0.04%
GBP
5.4795
+0.25%
USD
4.1941
+0.01%
IFR
4.7551
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic