Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Piaţa unică digitală - Portabilitatea serviciilor de conţinut online întrebări şi răpunsuri

03.04.2018

Începând cu 1 aprilie 2018, europenii vor putea să acceseze conţinutul online la care sunt abonaţi în ţările lor, oriunde s-ar afla în UE.

Care este obiectivul regulamentului?

Obiectivul este de a garanta că europenii care cumpără sau se abonează la filme, transmisiuni sportive, muzică, jocuri și cărţi electronice în statul lor membru pot să aibă acces la acestea și atunci când călătoresc sau locuiesc temporar într-o altă ţară din UE. Regulamentul intră în vigoare la 1 aprilie 2018 în toate statele membre ale UE.

Cine va beneficia de noile norme?

  • consumatorii care locuiesc în UE: noile norme le vor permite acestora să vizioneze filme sau transmisiuni sportive, să asculte muzică, să descarce cărţi electronice sau să joace jocuri atunci când vizitează sau locuiesc temporar în alte ţări ale UE.
  • furnizorii de servicii de conţinut online: vor putea pune la dispoziţia abonaţilor portabilitatea transfrontalieră a serviciilor lor de conţinut online fără a fi necesar să achiziţioneze licenţe pentru alte teritorii în care abonaţii lor se află temporar.
  • Interesele titularilor de drepturi sunt protejate pentru a se evita abuzurile.

Sunt obligaţi furnizorii să ofere același serviciu oriunde călătorește abonatul? Cum va funcţiona acest lucru în cazul serviciilor de transmisie video la cerere, cum ar fi Netflix, care își desfășoară activitatea în mai multe ţări din UE?

Da, furnizorii de servicii de conţinut online contra cost (cum ar fi serviciile de streaming online de filme, programe de televiziune sau muzică) trebuie să le furnizeze abonaţilor lor aceleași servicii, indiferent unde se află aceștia în UE. Serviciul trebuie să fie furnizat în alte state membre în același mod în care este furnizat în statul membru de reședinţă. Așadar, în cazul Netflix, de exemplu, veţi avea acces la aceeași selecţie (sau catalog) oriunde în UE, dacă vă aflaţi temporar în străinătate, ca atunci când sunteţi acasă.

Noile norme nu împiedică furnizorii de servicii să ofere opţiuni suplimentare utilizatorilor lor atunci când aceștia se află în străinătate, cum ar fi accesul la conţinutul disponibil în ţara în care se află. Așadar, va depinde integral de furnizorul de servicii dacă acesta va permite sau va menţine accesul la conţinutul local, în plus faţă de obligaţia sa în temeiul regulamentului.

Există o limitare în timp? Ce se va întâmpla în cazul în care o persoană trăiește într-o ţară și își desfășoară activitatea profesională zi de zi în altă ţară?

Regulamentul privind portabilitatea acoperă situaţiile în care abonaţii se află temporar în străinătate. Acest termen nu este definit în regulament. În orice caz, ceea ce se înţelege prin aceasta este că persoana trebuie să se afle într-un stat membru, altul decât statul membru de reședinţă. Regulamentul acoperă diverse scenarii, inclusiv vacanţele și deplasările în interes de serviciu.

Noile norme nu stabilesc nicio limită pentru utilizarea portabilităţii, atât timp cât utilizatorul își are reședinţa într-un alt stat membru. Furnizorii de servicii ar trebui să își informeze abonaţii în legătură cu condiţiile exacte ale ofertelor lor de portabilitate a serviciilor. De exemplu, dacă locuiţi în Belgia și vă abonaţi la un serviciu de muzică online contra cost, veţi avea acces la același serviciu în alte state membre ca și cum v-aţi afla acasă în Belgia.

Această portabilitate a conţinutului dvs. online va fi disponibilă dacă faceţi naveta zilnic în alte state membre, cum ar fi Franţa sau Luxemburg.

Cum vor verifica furnizorii de servicii de conţinut care este ţara de reședinţă a utilizatorilor lor?

Furnizorii de servicii vor trebui să verifice care este ţara de reședinţă a abonatului. Acest lucru va fi realizat la încheierea și la reînnoirea contractului.

Furnizorii de servicii vor fi în măsură să verifice ţara de reședinţă pe baza diferitelor informaţii furnizate de abonat. Regulamentul prevede o listă închisă a unor astfel de mijloace de verificare pentru a limita interferenţa cu viaţa privată a consumatorilor. Mijloacele enumerate pe listă includ, de exemplu, detaliile privind plăţile, plata unei taxe de licenţă pentru servicii de radiodifuziune, existenţa unui contract pentru servicii de internet sau de telefonie, verificări ale adresei IP sau declaraţia abonatului privind adresa la care locuiește. Furnizorul de servicii va fi în măsură să aplice cel mult două dintre aceste mijloace de verificare. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal va trebui să fie efectuată în conformitate cu normele UE privind protecţia datelor.

Regulamentul se va aplica și serviciilor online furnizate gratuit?

Furnizorii de conţinut online care oferă servicii gratuite sunt în măsură să decidă dacă doresc să beneficieze de aceste noi norme. Dacă aleg să le aplice și să ofere portabilitate așa cum prevede regulamentul, toate aceste norme li se vor aplica în același mod ca în cazul serviciilor contra cost. Acest lucru înseamnă că, pentru a putea accesa și utiliza conţinutul atunci când se află temporar în străinătate, abonaţii vor trebui să se logheze, iar furnizorii de servicii vor trebui să verifice statul membru de reședinţă al abonaţilor.

Cum poate să știe un consumator care servicii online gratuite au optat să aplice noile norme?

În cazul în care furnizorii de servicii gratuite de conţinut online decid să utilizeze noile norme de portabilitate, ei trebuie să își informeze abonaţii despre această decizie înainte de a furniza serviciile respective. Astfel de informaţii ar putea fi publicate, de exemplu, pe site-urile furnizorilor.

Sunt incluși radiodifuzorii publici? Pot să vizionez BBC, Arte sau alte servicii?

Serviciile de conţinut online care intră sub incidenţa regulamentului pot include servicii oferite de radiodifuzorii publici. Dacă un anumit radiodifuzor intră sau nu sub incidenţa regulamentului depinde de îndeplinirea următoarelor condiţii:

  • consumatorul poate accesa deja serviciile pe diferite dispozitive și nu este limitat doar la o anumită infrastructură;
  • programele TV sunt furnizate abonaţilor pentru care furnizorul verifică statul membru de reședinţă și
  • serviciile de conţinut online sunt furnizate fie contra cost, fie furnizorul a decis să utilizeze pe o bază voluntară noile norme privind portabilitatea.

Pot să vizionez filme transmise de difuzori din altă ţară, cum ar fi filme de la televiziunile spaniolă sau estonă în Belgia?
Dacă difuzorul de conţinut online din statul dvs. membru de reședinţă este vizat de noile norme privind portabilitatea, veţi fi putea urmări conţinutul respectiv atunci când vă aflaţi temporar într-un alt stat membru.

Dimpotrivă, accesarea unui conţinut care este oferit din ţara dvs. într-un alt stat membru nu face parte din sfera de aplicare a noilor norme privind portabilitatea. Cu toate acestea, consumatorii ar urma să beneficieze, în cazul anumitor programe de radio și televiziune, de propunerea de Regulament privind transmisiile și retransmisiile online ale programelor de radio și televiziune ale radiodifuzorilor, aflată în prezent în negociere. Aceasta va oferi radiodifuzorilor și producătorilor posibilitatea suplimentară de a alege să ofere acces transfrontalier la mai multe programe.

Aveţi exemple de probleme pe care regulamentul le va soluţiona?

Persoanele care călătoresc sau locuiesc temporar în alte ţări din UE s-au confruntat adesea cu restricţii: este posibil să li se întrerupă furnizarea de servicii de conţinut online sau li se poate limita accesul la acestea. Multor persoane, mai ales atunci când pleacă din ţară pentru scurte călătorii, nu le este la îndemână să cumpere un abonament la un serviciu local sau, dacă o fac, pot descoperi că nu au acces la filmele sau serialele lor favorite ori că acestea sunt disponibile numai într-o limbă străină.

  • Un abonat din nordul Europei care încearcă să vizioneze filme utilizându-și contul Home Box Office (HBO) atunci când se află în Italia vede un mesaj prin care este informat că serviciul „este disponibil numai în Suedia, Norvegia, Danemarca și Finlanda”.
  • Un utilizator francez al serviciului online MyTF1 care difuzează filme și seriale nu poate închiria un film nou atunci când se află într-o călătorie de afaceri în Regatul Unit.Utilizatorii au putut, probabil, să vizioneze doar conţinutul pe care l-au descărcat deja pe dispozitivul lor portabil
  • Abonaţii serviciului belgian de difuzare de filme Universciné trebuie să își amintească să descarce filmele închiriate înainte de a ieși de pe teritoriul naţional, dacă urmează să se deplaseze într-o altă ţară din UE. Pentru a viziona filme, ei nu pot utiliza opţiunea de streaming oferită de Universciné și nici nu pot descărca filme atunci când se află în străinătate.

Aceste chestiuni vor fi soluţionate graţie noilor norme privind portabilitatea. Restricţiile în ceea ce privește portabilitatea abonamentelor la servicii muzicale online (cum ar fi Spotify sau Deezer) ori cărţile electronice par să fie mai puţin semnificative. Nu putem însă exclude posibilitatea ca ele să apară în viitor, de aceea noile norme prezentate astăzi sunt importante și pentru aceste servicii.

Portabilitatea abonamentelor la transmisiuni sportive online face obiectul noilor norme?

Da, sunt vizate diverse servicii de conţinut sportiv online. Între acestea se numără serviciile în care transmisiunile sportive fac parte dintr-un serviciu plătit care furnizează conţinut de televiziune online (de exemplu, servicii de streaming precum Zattoo în Germania) sau în cazurile în care transmisiunile sportive fac parte dintr-un pachet general de servicii online (de exemplu, Sky Go), precum și în cazurile în care organizatorul unui eveniment sportiv instituie un serviciu specific de conţinut online.

Furnizorii de servicii vor putea taxa portabilitatea?

Nu. Potrivit noilor norme, serviciile de conţinut online nu vor fi autorizate să le impună costuri suplimentare abonaţilor pentru furnizarea de servicii transfrontaliere „portabile” pentru conţinutul pe care îl oferă.

Ce spun noile norme în cazul în care un furnizor de servicii începe să limiteze titlurile muzicale, filmele sau jocurile disponibile pentru abonaţii care călătoresc în străinătate?

În cazul în care furnizorii au decis să aplice noile norme, atât abonaţii la servicii de conţinut online contra cost, cât și abonaţii la servicii online gratuite vor avea, atunci când călătoresc, același acces la aceste servicii ca atunci când se află în statul lor membru. Acest lucru înseamnă că atunci când accesează serviciul respectiv în alt stat membru, va fi la fel ca acasă: li se va oferi același conţinut pe aceeași gamă și pe același număr de dispozitive, în aceeași gamă de funcţionalităţi.

Orice acţiune întreprinsă de un furnizor care ar împiedica abonaţii să acceseze sau să utilizeze serviciul atunci când se află temporar în alt stat membru, de exemplu, restricţii în ceea ce privește funcţionalităţile serviciului respectiv, este contrară regulamentului. Aceasta înseamnă că furnizorul nu poate limita cataloagele muzicale, de filme sau seriale de televiziune disponibile atunci când călătoriţi într-un alt stat membru.

Sunt principalii furnizori de conţinut online pregătiţi, din punct de vedere tehnic, să aplice noul regulament începând cu 1 aprilie 2018 ?

Comisia s-a aflat în strânsă legătură cu principalii furnizori de servicii de conţinut online (cum ar fi platforme de emisiuni de televiziune, filme, muzică, transmisiuni sportive etc.) și a primit semnale pozitive din partea acestora care indicau faptul că introducerea noilor norme privind portabilitatea se derulează fără sincope și potrivit graficului. Atunci când furnizorii de servicii au întâmpinat dificultăţi, am înţeles că erau pe cale să le depășească. Comisia a monitorizat îndeaproape acest proces și va continua să facă acest lucru.

Regulamentul este obligatoriu pentru serviciile cu plată. Furnizorii de conţinut gratuit pot decide să participe pentru a beneficia de noile norme, însă nu sunt obligaţi să o facă. Unii furnizori de servicii și-au anunţat deja participarea (YLE în Finlanda, RTBF în Belgia), iar Comisia se așteaptă să urmeze și alţi furnizori odată ce normele devin aplicabile.

Documente

Digital single market 264.24 KB 03.04.2018
Enterprise Europe Network

Constanţa 23/03

4°C

acum
vânt 14 kmh din N
vizibilitate 10 km

3°C

max

3°C

min

9°C

max

3°C

min

emis înCurs valutar BNR 22/03

EUR
4.7509
-0.10%
GBP
5.5172
+0.59%
USD
4.1988
+0.55%
IFR
4.7388
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic