Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Consiliul European adoptă directive de negociere pentru modernizarea Tratatului privind Carta energiei

energy.jpg

16.07.2019

Consiliul a acordat  Comisiei Europene un mandat pentru începerea negocierilor referitoare la modernizarea Tratatului privind Carta energiei (TCE). Acesta a adoptat totodată directivele de negociere corespunzătoare.

Scopul negocierilor constă în modernizarea dispozițiilor TCE astfel încât să se țină seama de obiectivele de dezvoltare durabilă și în domeniul climei, precum și de standardele moderne de protecție a investițiilor și de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat. TCE modernizat ar trebui să urmărească obiectivul de a facilita investițiile în sectorul energetic în mod durabil, de a oferi securitate juridică și de a asigura un nivel ridicat de protecție a investițiilor.

Printre elementele principale ale directivelor de negociere ale UE se numără accentul pus pe asigurarea faptului că obiectivele din domeniul schimbărilor climatice și al tranziției către o energie curată sunt reflectate în TCE modernizat. Aceasta presupune și clarificarea faptului că UE poate solicita participanților pe piață care provin din țările terțe să respecte legislația aplicabilă a UE și a statelor membre, inclusiv legislația referitoare la politica de mediu și din domeniul siguranței.

UE va urmări să alinieze dispozițiile privind protecția investițiilor cu standardele moderne ale acordurilor încheiate recent de către UE și statele sale membre. De asemenea, UE va căuta să se asigure că TCE modernizat continuă să vizeze un nivel ridicat de protecție a investițiilor. TCE modernizat ar trebui să reafirme în mod explicit așa-numitul „drept de a reglementa”, și anume dreptul părților contractante de a lua măsuri pentru protecția sănătății, a siguranței și a mediului, precum și pentru atingerea altor obiective de politică publică. De asemenea, UE își propune să clarifice faptul că dispozițiile privind protecția investițiilor nu pot fi interpretate ca un angajament al părților contractante de a nu-și modifica legislația. Dispozițiile privind soluționarea litigiilor dintre investitori și stat ar trebui să reflecte abordarea UE din acordurile sale de protecție a investițiilor, precum și poziția adoptată de UE în cadrul reformelor multilaterale în curs.

Procedură

La 14 mai 2019, Comisia a prezentat Consiliului o recomandare de decizie a Consiliului prin care să fie autorizată să înceapă negocierile cu privire la modernizarea Tratatului privind Carta Energiei. Întrucât această chestiune intră atât în sfera de competență a UE, cât și în cea a statelor membre, au fost necesare două decizii separate. Prin urmare, în cadrul reuniunii sale din 15 iulie 2019, Consiliul a adoptat o decizie prin care autoriza Comisia să înceapă negocierile cu privire la aspectele care intră în sfera de competență a UE. În același timp, reprezentanții guvernelor statelor membre care sunt părți la Tratatul privind Carta energiei, reuniți în cadrul Consiliului, au adoptat o decizie privind elementele care intră în sfera de competență a statelor membre.

Context

Tratatul privind Carta energiei este un acord multilateral care oferă un cadru pentru comerțul și investițiile din sectorul energetic. El a fost semnat în decembrie 1994 și a intrat în vigoare în aprilie 1998. În prezent, există 53 de semnatari și părți contractante la TCE, printre care se numără majoritatea statelor membre ale UE, UE și Euratom.

Dispozițiile esențiale ale TCE se referă la protecția investițiilor, la comerțul cu materiale și produse energetice, la tranzit și la soluționarea litigiilor. Majoritatea dispozițiilor tratatului nu au fost revizuite din anii ʼ90, ceea ce a creat probleme, în special în ceea ce privește dispozițiile din domeniul protecției investițiilor, care nu mai corespund standardelor moderne.

Lista subiectelor care vor face obiectul negocierilor în vederea modernizării a fost aprobată la 27 noiembrie 2018 de Conferința ministerială a Cartei Energiei. În această listă sunt incluse dispoziții privind protecția investițiilor, dezvoltarea durabilă și responsabilitatea socială a întreprinderilor, organizația de integrare economică regională (REIO), pre-investițiile și tranzitul, precum și anumite definiții și eliminarea dispozițiilor caduce.

 

Enterprise Europe Network

Constanţa 09/07

25°C

acum
vânt 18 kmh din ESE
vizibilitate 10 km

22°C

max

20°C

min

25°C

max

20°C

min

emis înCurs valutar BNR 09/07

EUR
4.8408
0.00%
GBP
5.4099
+0.61%
USD
4.2716
-0.53%
IFR
4.8440
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic