Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Apă potabilă mai sigură pentru toţi europenii

02.02.2018

Revizuirea directivei europene, propusă de Comisia Europeană, va îmbunătăţi calitatea apei potabile, va facilita accesul la aceasta și va permite o mai bună informare a cetăţenilor.


Dreptul de acces la servicii esenţiale de calitate, inclusiv la apă, este unul dintre principiile prevăzute în Pilonul european al drepturilor sociale, care a fost unanim aprobat de către șefii de stat sau de guvern la Summit-ul de la Gothenburg. Propunerea legislativă  actuală are drept obiectiv garantarea acestui drept, constituind astfel răspunsul la prima iniţiativă cetăţenească europeană încununată de succes, „Right2Water”, care a reunit 1,6 milioane de semnături în sprijinul îmbunătăţirii accesului la apă potabilă sigură pentru toţi europenii. În plus, această propunere urmărește să consolideze poziţia consumatorilor, asigurând faptul că aceștia vor primi din partea furnizorilor de apă informaţii mai clare cu privire la consumul de apă, la structura costurilor, precum și la preţul pe litru, ceea ce le va permite să facă o comparaţie cu preţul apei îmbuteliate. Propunerea va contribui la realizarea obiectivelor de mediu de reducere a utilizării inutile a plasticului și de limitare a amprentei de carbon a UE, precum și la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Prin intermediul acestei iniţiative cetăţenești europene, cetăţenii s-au exprimat clar și răspicat, solicitând luarea de măsuri care să le garanteze accesul la o apă potabilă sigură. Am auzit acest apel, am ţinut cont de el și am efectuat o analiză aprofundată a legislaţiei europene existente. Prin urmare, ceea ce propunem astăzi este modernizarea legislaţiei UE, astfel încât să se amelioreze calitatea apei potabile, iar cetăţenii să beneficieze de un acces mai larg la apă potabilă, acolo unde aceste acţiuni contează cel mai mult. Împreună, putem și trebuie să protejăm sănătatea și siguranţa cetăţenilor noștri.”

Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiţii și competitivitate, a declarat: „Cu ajutorul acestei propuneri vom facilita tranziţia către o economie circulară, ajutând statele membre să gestioneze apa potabilă într-un mod eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor. Acest lucru implică reducerea consumului de energie și a pierderilor inutile de apă. Transparenţa sporită va consolida poziţia consumatorilor și îi va orienta către alegeri mai sustenabile, cum ar fi utilizarea apei de robinet.”

Majoritatea locuitorilor UE beneficiază de un acces foarte bun la apă potabilă de calitate superioară. Acest lucru se datorează legislaţiei UE, care de foarte mult timp protejează cetăţenii europeni, asigurându-le accesul la apă potabilă de calitate superioară. Comisia dorește să se asigure că această calitate superioară va fi menţinută pe termen lung. Normele a căror actualizare este propusă astăzi de Comisie vor îmbunătăţi calitatea și siguranţa apei prin adăugarea de substanţe noi și emergente (de exemplu, legionella și cloratul) la lista de criterii pentru determinarea siguranţei apei. Aceste adăugiri ţin seama de cele mai recente cunoștinţe știinţifice și recomandări ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Noile norme vor impune statelor membre să îmbunătăţească accesul la apă potabilă al tuturor cetăţenilor, în special în cazul grupurilor vulnerabile și marginalizate pentru care, în prezent, accesul la apă potabilă este dificil. În practică, acest lucru înseamnă instalarea, în spaţiile publice, a unor echipamente care să permită accesul la apă potabilă, lansarea unor campanii de informare a cetăţenilor cu privire la calitatea apei pe care o beau și încurajarea administraţiilor și clădirilor publice să ofere acces la apă potabilă.

O altă modificare importantă a legislaţiei va oferi cetăţenilor un acces ușor și comod pentru utilizatori, inclusiv online, la informaţii despre calitatea apei potabile și aprovizionarea cu apă potabilă în zonele în care locuiesc, sporind astfel încrederea în apa de robinet. Conform estimărilor, noile măsuri ar urma să reducă riscurile potenţiale pentru sănătate asociate cu apa potabilă de la 4 % la mai puţin de 1 %.

În plus, scăderea consumului de apă îmbuteliată poate ajuta gospodăriile din Europa să economisească peste 600 de milioane EUR pe an. Sporirea încrederii în apa de robinet va permite cetăţenilor să contribuie și la reducerea deșeurilor din plastic provenite de la apa îmbuteliată, inclusiv a deșeurilor marine. Sticlele de plastic sunt unul dintre obiectele de plastic de unică folosinţă cel mai des întâlnite pe plajele europene. Prin actualizarea Directivei privind apa potabilă, Comisia parcurge o etapă importantă, la nivel legislativ, către punerea în aplicare a Strategiei UE privind materialele plastice, care a fost prezentată la 16 ianuarie 2018.

Mai buna gestionare a apei potabile de către statele membre va permite să se evite pierderile inutile de apă și va contribui la reducerea amprentei de carbon. Prin urmare, propunerea va contribui considerabil la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030 (obiectivul 6) și a obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Datorită noii abordări în ceea ce privește siguranţa, care este bazată pe riscuri, controalele de siguranţă vor fi orientate în mod mai precis asupra cazurilor care prezintă riscuri mai mari. În paralel, Comisia va accelera și activităţile de standardizare, pentru a se asigura că produsele pentru construcţii utilizate în sectorul apei în întreaga piaţă internă a UE, de exemplu conductele și rezervoarele, nu poluează apa potabilă.

 

Mai mule informaţii:

 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/revised_drinking_water_directive.pdf

 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html

Enterprise Europe Network

Constanţa 22/02

-1°C

acum
vânt 11 kmh din VNV
vizibilitate 10 km

5°C

max

-3°C

min

-2°C

max

-4°C

min

emis înCurs valutar BNR 21/02

EUR
4.7559
-0.04%
GBP
5.4795
+0.25%
USD
4.1941
+0.01%
IFR
4.7551
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic