Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit

P037750-633684.jpg

26.12.2020

După negocieri intense, Comisia Europeană a ajuns la un acord cu Regatul Unit cu privire la termenii viitoarei cooperări ale acestui stat cu Uniunea Europeană

Proiectul de acord comercial și de cooperare cuprinde trei piloni principali:

 • Un acord de liber schimb: un nou parteneriat economic și social cu Regatul Unit
  • Acordul nu acoperă numai comerțul cu bunuri și servicii, ci și o gamă largă de alte domenii în interesul UE, cum ar fi investițiile, concurența, ajutoarele de stat, transparența fiscală, transportul aerian și rutier, energia și sustenabilitatea, pescuitul, protecția datelor și coordonarea securității sociale

 

  • Acesta prevede tarife zero și cote zero pentru toate mărfurile care respectă regulile de origine corespunzătoare

 

  • Ambele părți s-au angajat să asigure condiții de concurență echitabile solide prin menținerea unor niveluri ridicate de protecție în domenii precum protecția mediului, lupta împotriva schimbărilor climatice și stabilirea prețului carbonului, drepturile sociale și ale lucrătorilor, transparența fiscală și ajutoarele de stat, printr-o aplicare eficientă la nivel național a legilor, un mecanism obligatoriu de soluționare a litigiilor și posibilitatea ca ambele părți să ia măsuri de remediere

 

  • UE și Regatul Unit au convenit asupra unui nou cadru pentru gestionarea comună a stocurilor de pește din apele UE și din apele Regatului Unit. Regatul Unit va fi în măsură să dezvolte în continuare activitățile de pescuit britanice, în timp ce activitățile și mijloacele de subzistență ale comunităților europene de pescari vor fi protejate, iar resursele naturale vor fi conservate.

 

  • În ceea ce privește transporturile, acordul prevede o conectivitate continuă și durabilă în domeniul transportului aerian, rutier, feroviar și maritim, deși accesul pe piață scade sub nivelul oferit de piața unică. Acesta include dispoziții menite să asigure operatorilor din Uniune și celor din Regatul Unit condiții de concurență echitabile, astfel încât drepturile pasagerilor, drepturile lucrătorilor și siguranța transporturilor să nu fie subminate.

 

  • În ceea ce privește energia, acordul oferă un nou model de comercializare și interconectivitate, cu garanții pentru o concurență deschisă și loială, inclusiv în ceea ce privește standardele de siguranță pentru activitățile offshore și producția de energie din surse regenerabile.

 

  • În ceea ce privește coordonarea securității sociale, acordul urmărește să asigure o serie de drepturi cetățenilor UE și resortisanților Regatului Unit. Acest lucru se referă la cetățenii UE care lucrează, călătoresc sau se mută în Regatul Unit și la resortisanții Regatului Unit care lucrează, călătoresc sau se mută în UE după 1 ianuarie 2021.

 

  • În cele din urmă, acordul permite continuarea participării Regatului Unit la o serie de programe emblematice ale UE pentru perioada 2021-2027 (sub rezerva unei contribuții financiare din partea Regatului Unit la bugetul UE), cum ar fi Orizont Europa.

 

 • Un nou parteneriat pentru securitatea cetățenilor noștri
  • Acordul comercial și de cooperare stabilește un cadru pentru cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și cooperare judiciară în materie penală. Aceasta recunoaște necesitatea unei cooperări strânse între autoritățile polițienești și judiciare naționale, în special pentru combaterea și urmărirea penală a criminalității transfrontaliere și a terorismului. Se creează noi capacități operaționale, ținând seama de faptul că Regatul Unit, în calitate de stat care nu este membru al UE și în afara spațiului Schengen, nu va dispune de aceleași facilități ca înainte. Cooperarea în materie de securitate poate fi suspendată în cazul încălcării de către Regatul Unit a angajamentului său de a continua aderarea la Convenția europeană a drepturilor omului și punerea sa în aplicare la nivel național.

 

 • Un acord orizontal privind guvernanța: un cadru care rezistă timpului
  • Pentru a oferi o securitate juridică maximă întreprinderilor, consumatorilor și cetățenilor, un capitol dedicat guvernanței oferă claritate cu privire la modul în care acordul va fi aplicat și controlat.

 

  • Mecanismele obligatorii de punere în aplicare și de soluționare a litigiilor vor asigura respectarea drepturilor întreprinderilor, ale consumatorilor și ale persoanelor fizice. Aceasta înseamnă că întreprinderile din UE și din Regatul Unit concurează în condiții de concurență echitabile și se va evita utilizarea de către oricare dintre părți a autonomiei sale de reglementare pentru a acorda subvenții neloiale sau pentru a denatura concurența.

 

  • Ambele părți se pot angaja în represalii transsectoriale în cazul încălcării acordului. Aceste represalii transsectoriale se aplică tuturor domeniilor parteneriatului economic.

Schimbări majore care urmează să aibă loc: pregătirea pentru 1 ianuarie 2021

Chiar și după intrarea în vigoare a noului Acord comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit, vor exista schimbări majore la 1 ianuarie 2021.

De la acea dată, Regatul Unit va părăsi piața unică și uniunea vamală a UE, și nu va mai fi parte la politicile și acordurile internaționale ale UE. Libera circulație a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor și a capitalurilor între Regatul Unit și UE va înceta.

UE și Regatul Unit vor constitui două piețe separate; două spații juridice și de reglementare distincte. Acest lucru va crea bariere, care în prezent nu există, în calea comerțului cu bunuri și servicii, precum și a mobilității și a schimburilor transfrontaliere – în ambele sensuri.

Mai multe informații :http://bitly.ws/aT36

 

Enterprise Europe Network

Constanţa 24/01

9°C

acum
vânt 29 kmh din S
vizibilitate 10 km

10°C

max

9°C

min

10°C

max

5°C

min

emis înCurs valutar BNR 22/01

EUR
4.8740
0.00%
GBP
5.4696
-0.73%
USD
4.0034
-0.28%
IFR
4.8681
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic