Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Noutăţi fiscale

23.03.2020

În contextul stării de urgență instituită prin Decretul prezidențial nr. 195/ 16.03.2020, în acest week-end au fost publicate în Monitorul Oficial patru acte normative de maximă importanță, atât pentru cetățeni, cât și pentru entitățile economice, astfel:


1.    Ordonanța de urgență nr.29, privind unele măsuri economice și fiscal bugetare- publicată în Monitorul Oficial nr.230/21.03.2020,
instituie noi facilități de ordin economic, ce se acordă IMM-urilor pentru asigurarea lichidității necesare depășirii acestei situații:   

 • acordarea de garanții de stat în favoarea participanților la Programul de susținere a întrepriderilor mici și mijlocii- IMM INVES ROMÂNIA, pentru anumite categorii de credite;
 • subvenționarea, de către Ministerul Finanțelor Publice, a dobânzilor pentru anumite categorii de credite:  de finanțare a capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții ;
 • alte faciltăți și înlesnri la plata unor datorii către stat.

IMPORTANT: Pe durata stării de urgență, întrepriderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite  de Legea 346/2004, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial, în baza deciziilor emise de către autoritățile publice competente și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plata pentru serviciile de utilități- electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plata chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare( altele decat cele menționate mai sus), încheiate de întreprinderi mici și mijlocii, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora, numai după încercarea de renegociere a contractului;
Penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice de către întreprinderile  mici și mijlocii, nu se datorează pentru perioada stării de urgență.

ALTE PREVEDERI ALE OUG 29/21.03.2020

 • Se prorogă termenul de plată a impozitelor și taxelor locale, cu acordarea bonificației stabilite de Consiliul Local, până la data de 3o  Iunie 2020;
 • Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a OUG 29/2020 și neachitate până la data încetării stării de urgență, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură Fiscală, iar aceste obligații nu sunt considerate obligații restante;
 • Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art.56 alin(4) și art.62 alin(1) din Legea 129/2019, SE PRELUNGEȘTE CU 3 LUNI DE LA DATA ÎNCETĂRII STĂRII DE URGENȚĂ, instituite prin Decretul 195/2020;
 • Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art.344  alin(4) dinOG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile  și de art.63 din  Legea 129/2019, SE PRELUNGEȘTE CU 3 LUNI DE LA DATA ÎNCETĂRII STĂRII DE URGENȚĂ, instituite prin Decretul 195/2020.

2.    Hotărâre de Guvern nr. 217 din 18 Martie 2020 - pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ- publicată în  Monitorul Oficial nr.230/21.03.2020

 • Reglementează Normele metodologice de aplicare a Legii  19/2020

3.    Ordonanța de urgență nr. 30,  pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor masuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS- CoV-2 -  publicată în Monitorul Oficial nr.231/21.03.2020

Cuprinde două capitole importante:

 1. Cap. I. .Modifică și completează Legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților, pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.
 2. Cap. II. Reglementează prevederile referitoare la șomajul tehnic –

Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr.195/2020- privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului,  indemnizațiile de care beneficiază salariații, se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut  pe economie ( 5.429 lei brut/lună*75%= 4.072 lei brut /lună – plafon maximal).

De prevederile  referitoare la șomajul tehnic  beneficiază salariații următoarelor categorii de angajatori:

 • Întrerup activitatea total sau parțial, în baza deciziilor emise de autoritățile publice, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri ( care eliberează acest certificat conform unei metodologii aprobate prin Ordin al Ministrului);
 • Reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei  de  COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației de șomaj tehnic pentru cel mult 75% dintre angajați care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a OUG 30/2020.
 • Pentru angajatorii a căror activitate s-a redus ca urmare a efectelor epidemiei de COVID 19    (alin b) de mai sus), plata indemnizației se va realiza în baza unei declarații pe propria răspundere, din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de min. 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie2020;

4.    ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 publicată în Monitorul oficial nr. 232 din 21.03.2020

Instituie noi măsuri restrictive referitoare la circulația persoanelor, comercializarea produselor și serviciilor în centrele comerciale, suspendarea temporară a activităților în cabinetele de medicină dentară, interdicția intrării, pe teritoriul României, a străinilor și apatrizilor;

Pagini recomandate

Enterprise Europe Network

Constanţa 02/06

15°C

acum
vânt 22 kmh din E
vizibilitate 10 km

15°C

max

13°C

min

18°C

max

12°C

min

emis înCurs valutar BNR 02/06

EUR
4.8419
-0.01%
GBP
5.4413
+1.69%
USD
4.3293
-0.51%
IFR
4.8435
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic