Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Important! firmele sunt obligate să efectueze analiza de risc la securitatea fizică până la data de 1 iulie 2018

11.05.2018

Temeiul legal al asigurarii pazei bunurilor şi valorilor deţinute de firme

 • Legea nr. 333 din  8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • Hotararea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Principalele prevederi ale actelor normative sus-mentionate

 • societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, sunt obligate să asigure paza acestora.
 • paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forţe şi mijloace specifice, în scopul asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora, precum şi a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea.
 • în funcţie de importanţa, specificul şi valoarea bunurilor pe care le deţin, conducătorii unităţilor, cu sprijinul de specialitate al poliţiei, pentru sistemele civile de pază, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalităţi concrete de organizare şi de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, pază cu poliţişti locali, pază proprie sau pază prin societăţi specializate.
 • unităţile grupate pe un anumit spaţiu pot organiza, cu avizul poliţiei, paza în comun cu poliţişti locali, pază proprie sau prin societăţile specializate de pază. Conducătorii acestor unităţi stabilesc forma de pază, obligaţiile şi răspunderile fiecărui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de pază.
 • la unităţile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligaţi să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei şi integrităţii bunurilor.
 • Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor
 • Paza se organizează şi se efectuează potrivit planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se păzesc, cu avizul de specialitate al poliţiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pază.

Analiza de risc la securitate fizică

 • În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, unităţile, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte măsuri de Securitate, completate cu măsuri procedurale. Adoptarea măsurilor de securitate se realizează în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care deţin competenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică.
 • Termenul pentru realizarea analizei de risc la securitatea fizica a fost prorogat pana la data de 1 iulie 2018.

 

Pagini recomandate

Enterprise Europe Network

Constanţa 23/03

4°C

acum
vânt 14 kmh din N
vizibilitate 10 km

3°C

max

3°C

min

9°C

max

3°C

min

emis înCurs valutar BNR 22/03

EUR
4.7509
-0.10%
GBP
5.5172
+0.59%
USD
4.1988
+0.55%
IFR
4.7388
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic