Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Proiect Ordonanţă pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea unor acte normative

Proiect Ordonanţă pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea unor acte normative

Promovarea acestui act normativ este determinată de:

  • necesitatea întăririi disciplinei financiare, eficientizării administrării fiscale şi combaterii evaziunii fiscale şi a acţiunilor de spălare a banilor;
  • recomandările Comisiei Europeane privind limitarea utilizării plăţilor în numerar şi înăsprirea sancţiunilor pentru persoanele care fac plăţi în numerar depăşind plafoanele stabilite de lege, în contextul îmbunătăţirii gradului de conformare a agenţilor economici privind respectarea prevederilor legislative;
  • contextul economic actual care diferă semnificativ de cel existent la momentul aprobării şi publicării Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare cu modificările şi completările ulterioare ;
  • necesitatea îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin României în calitate de stat membru privind adoptarea actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor art. 5 din Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare a serviciilor în vederea implementării cu succes din punct de vedere procedural şi administrativ a regimului TVA pentru serviciile furnizate pe cale electronică, serviciile de telecomunicaţii şi serviciile de radiodifuziune şi televiziune. Transpunerea acestor prevederi presupune şi implementarea unei scheme speciale de simplificare.

Această schemă de simplificare implică dezvoltarea unui sistem informatic de către statele membre pentru a permite persoanelor impozabile care prestează astfel de servicii către persoane neimpozabile să îşi îndeplinească obligaţiile privind TVA. Conform planului de implementare la nivelul Uniunii Europene, elaborat de către Comisia Europeană, statele membre trebuie să finalizeze dezvoltarea aplicaţiei informatice cel mai târziu în primul trimestru al anului 2014. Pentru elaborarea legislaţiei secundare şi dezvoltarea aplicaţiei informatice este necesară transpunerea respectivelor prevederi comunitare în legislaţia naţională primară

Documente

Notă de fundamentare 4.14 MB 07.02.2014
Enterprise Europe Network

Constanţa 03/03

4°C

acum
vânt 14 kmh din SSE
vizibilitate 10 km

5°C

max

4°C

min

11°C

max

4°C

min

emis înCurs valutar BNR 03/03

EUR
4.8768
+0.04%
GBP
5.6412
+0.15%
USD
4.0341
-0.48%
IFR
4.8748
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic