Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Modificarea şi completarea Legii Pomiculturii nr.348/2003

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a supus consultării publice in 19.01.2016 o Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii Pomiculturii nr.348/2003 – republicată.

O modificare principală propusă prin acest act normativ are în vedere extinderea patrimoniului pomicol. În acest sens, în cadrul articolului 4, alineatul 1, patrimoniul pomicol din România se compune din: exploataţii de pomi, duzi, arbuşti fructiferi şi căpşun (indiferent de sistemul de cultură), inclusiv terenurile în pregătire pentru plantarea şi terenurile din intravilan plantate cu pomi, duzi, arbuşti fructiferi şi căpşuni; din pepinere pomicole pentru material de înmulţire (pre-bază, bază şi certificat) şi pepiniere producătoare de material de plantare fructifer, inclusiv terenurile pentru asolamente; precum şi din resursa genetică pomicolă (colecţii), câmpurile de ameliorare, culturile de concurs, loturile tehnologice demonstrative, baze experimentale pilot, loturi de transfer tehnologic.

Un alt set de modificări apar în cadrul articolului 13, privind eliberarea autorizaţiilor de plantare.

Acestea se vor face pe baza solicitărilor scrise ale beneficiarilor, adresate Direcţiilor Agricole Judeţene, care să cuprindă următoarele documente:

  1. cererea de eliberare a autorizaţiei de plantare;
  2. dovada utilizării legale a terenului – copie de pe dovada prioprietăţii sau contract de arendă, de comodat, de închiriere sau orice altă formă de cedare a dreptului de folosinţă asupra terenului;
  3. pentru plantaţiile pomicole care se încadrează în prevederile alin. (2), un exemplar original al proiectului de înfiinţare a plantaţiei pomicole.

În cazul plantaţiilor care se înfiinţează şi intră sub incidenţa prevederilor art. II lit. d) din Legea nr. 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, se emite de către Direcţia Agricolă Judeţeană un aviz în care se precizează că solicitantul îndeplineşte cerinţele pentru eliberarea unei autorizaţii de plantare.

Noua lege a Pomiculturii mai prevede ca Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să organizeze inventarierea patrimoniului pomicol o dată la 5 ani. Procedurile pentru desfăşurarea inventarierii şi modelul formularelor pentru inventarierea plantaţiilor pomicole se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării.Persoană de contact: doamna Cristina Fabian - consilier superior - Direcția Generală Politici Agricole și Strategii, e-mail: cristina.fabian@madr.ro

Documente

Ordonanță de urgență 128.74 KB 21.01.2016
Enterprise Europe Network

Constanţa 27/02

12°C

acum
vânt 29 kmh din NNE
vizibilitate 10 km

10°C

max

6°C

min

7°C

max

4°C

min

emis înCurs valutar BNR 26/02

EUR
4.8745
+0.04%
GBP
5.5894
-0.94%
USD
4.0209
+0.91%
IFR
4.8761
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic