Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Comisia Europeană a lansat o consultare cu privire la uniunea pieţelor de capital

Comisia Europeană a lansat acest proiect important care vizează deblocarea finanţărilor pentru întreprinderile europene și stimularea creșterii în cele 28 de state membre ale UE prin crearea unei veritabile pieţe de capital unice.

Uniunea pieţelor de capital are ca scop înlăturarea obstacolelor care blochează investiţiile transfrontaliere în UE și care împiedică accesul întreprinderilor la finanţare. Contextul actual este dificil pentru întreprinderi, acestea depinzând puternic de bănci și bazându-se relativ puţin pe pieţele de capital. În alte părţi ale lumii, situaţia este diferită. O piaţă unică de capital pe deplin funcţională ar oferi o multitudine de oportunităţi. Iată un exemplu: dacă pieţele de capital de risc din UE ar fi fost la fel de dezvoltate precum cele din SUA, între 2008 și 2013 întreprinderile ar fi beneficiat de fonduri suplimentare în valoare de 90 de miliarde de euro.

Prin uniunea pieţelor de capital, Comisia dorește, de asemenea, să elimine obstacolele care îi împiedică pe cei ce au nevoie de finanţare să ajungă la investitori și să eficientizeze sistemul de distribuire a acestor fonduri (lanţul investiţional).

În 18.02.2015 Comisia a lansat o consultare cu o durată de trei luni, cunoscută sub numele de carte verde, al cărei rezultat va sta la baza unui plan de acţiune destinat să contribuie la deblocarea finanţării nebancare, astfel încât noile întreprinderi să poată prospera, iar întreprinderile mai mari să-și poată continua extinderea. Uniunea pieţelor de capital este un proiect pe termen lung, care va necesita eforturi susţinute pe parcursul mai multor ani, deși, în anumite domenii, se pot înregistra progrese rapide în lunile următoare.

Context

Scopul cărţii verzi privind uniunea pieţelor de capital este acela de a lansa o dezbatere, în întreaga UE, cu privire la eventualele măsuri necesare pentru crearea unei veritabile pieţe de capital unice. Astăzi se lansează de asemenea două consultări complementare cu privire la „securitizarea de înaltă calitate” și la directiva privind prospectul (detalii mai jos).

Comisia așteaptă feedback din partea Parlamentului European și a Consiliului, a altor instituţii ale UE, a parlamentelor naţionale, a întreprinderilor, a sectorului financiar și a tuturor celor interesaţi.

Consultarea este deschisa până în 13 mai 2015.

În urma consultării publice, Comisia va adopta în vara aceasta un plan de acţiune prin care va stabili foaia de parcurs și calendarul pentru implementarea principalelor elemente ale uniunii pieţelor de capital, până în 2019.

Pe baza rezultatelor acestei consultări, Comisia va identifica acţiunile necesare pentru atingerea următoarelor obiective:

  • îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru toate întreprinderile și proiectele de infrastructură din Europa;
  • sprijinirea IMM-urilor pentru a obţine finanţare la fel de ușor precum întreprinderile mari;
  • crearea unei pieţe de capital unice prin eliminarea obstacolelor din calea investiţiilor transfrontaliere;
  • diversificarea finanţării economiei și reducerea costului mobilizării de capital

Cartea verde identifică următoarele principii esenţiale care ar trebui să stea la baza uniunii pieţelor de capital:

  • ar trebui să maximizeze beneficiile pieţelor de capital în ceea ce privește economia, creșterea economică și locurile de muncă;
  • ar trebui să creeze o piaţă de capital unică pentru toate cele 28 de state membre, prin eliminarea obstacolelor din calea investiţiilor transfrontaliere în cadrul UEși prin încurajarea unor legături mai puternice cu pieţele de capital globale;
  • ar trebui să se bazeze pe fundamente solide de stabilitate financiară, cu un cadru de reglementare unic pentru serviciile financiare, care să fie aplicat în mod eficient și coerent;
  • ar trebui să garanteze o protecţie eficientă a investitorilor; și
  • ar trebui să contribuie la atragerea de investiţii din întreaga lume și la creșterea competitivităţii UE.

Revizuirea Directivei privind prospectul

Prospectele sunt documente juridice utilizate de întreprinderi pentru a atrage investiţii. Acestea conţin date care îi ajută pe investitori să ia decizii investiţionale în cunoștinţă de cauză. Pentru întreprinderile care le elaborează, ele sunt însă costisitoare și împovărătoare din punct de vedere administrativ, necesitând adesea producerea a sute de pagini cu informaţii detaliate. Iar pentru investitori, poate fi dificil să parcurgă informaţii excesiv de detaliate.

Comisia lansează o consultare cu privire la directiva privind prospectul, cu scopul de a facilita mobilizarea de capital pentru întreprinderi (inclusiv IMM-uri) în întreaga UE, asigurând în același timp o protecţie eficientă a investitorilor. Un element-cheie va fi reducerea procedurilor administrative pe care întreprinderile trebuie să le parcurgă. Consultarea va permite, printre altele, să se examineze modalităţile de simplificare a informaţiilor incluse în prospecte, să se studieze când este sau nu este necesar un prospect și cum se poate simplifica procesul de aprobare.

Securitizarea

Securitizarea este procesul prin care un instrument financiar este creat prin gruparea de active: astfel, mai mulţi investitori pot să achiziţioneze părţi din activele în cauză, crescând în acest fel lichiditatea și eliberând capital pentru creșterea economică. O iniţiativă la nivelul UE privind „securitizarea de înaltă calitate” ar trebui să asigure standarde ridicate privind procesele, securitatea juridică și comparabilitatea între instrumentele de securitizare, printr-un grad mai ridicat de standardizare a produselor. Aceasta ar crește în special transparenţa, coerenţa și disponibilitatea informaţiilor esenţiale pentru investitori, inclusiv în materie de împrumuturi acordate IMM-urilor, și ar promova sporirea lichidităţilor. Acest lucru ar trebui să faciliteze emiterea de produse securitizate și să le permită investitorilor instituţionali să efectueze procedurile de diligenţă în ceea ce privește produsele care le satisfac nevoile privind diversificarea activelor, randamentul și durata.

Măsuri pe termen mediu și lung

Un alt scop al cărţii verzi este acela de a obţine opinii cu privire la depășirea altor obstacole care împiedică funcţionarea eficientă a pieţelor pe termen mediu și lung, inclusiv modalităţi de reducere a costurilor de înfiinţare și de promovare a fondurilor de investiţii în întreaga UE, modalităţile de dezvoltare suplimentară a capitalului de risc și a capitalului privat, utilitatea adoptării unor măsuri specifice în ceea ce privește legislaţia întreprinderilor, a insolvenţei și a valorilor mobiliare, precum și impozitarea, în scopul de a contribui semnificativ la uniunea pieţelor de capital și tratamentul obligaţiunilor garantate, cu o consultare specifică în 2015 cu privire la un posibil cadru al UE.

Informaţii suplimentare:
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/index_en.htm

 

Documente

Building a Capital Markets Union 553.74 KB 19.02.2015
Enterprise Europe Network

Constanţa 03/03

2°C

acum
vânt 22 kmh din NNV
vizibilitate 10 km

7°C

max

4°C

min

11°C

max

4°C

min

emis înCurs valutar BNR 02/03

EUR
4.8747
+0.01%
GBP
5.6329
-0.25%
USD
4.0535
+0.20%
IFR
4.8748
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic