Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Consultare publică online privind protecţia investitorilor în cadrul TTIP(Transatlantic Trade and Investment Partnership)

Un element major în dezbaterea privind Parteneriatul transatlantic pentru comerţ și investiţii (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) este reprezentat de normele referitoare la protejarea investiţiilor și la prevederea unui mecanism de soluţionare a litigiilor dintre investitori și stat (Investor-to-State Dispute Settlement – ISDS). Unii au sugerat că aceste norme ar oferi prea multe drepturi societăţilor comerciale private și ar limita în mod necuvenit dreptul UE și al statelor membre de a reglementa.

Din motive de transparenţă, Comisia a decis să realizeze o largă consultare publică, care să includă și alte părţi interesate decât cele obișnuite, cu privire la modul în care să se includă protecţia investiţiilor în ISDS și în TTIP.

Despre consultare

Care este obiectul consultării?

Întrebarea esenţială la care Comisia dorește să adune răspunsuri se referă la prevederile privind investiţiile din TTIP și modul în care prevederile pot determina un echilibru adecvat între protecţia investitorilor și protecţia dreptului UE și al statelor membre de a reglementa. Sugestiile concrete cu privire la modul în care am putea fi în măsură să îmbunătăţim modul cum abordăm relaţia cu SUA vor fi binevenite.

Cum se va desfășura consultarea?

Oricine este interesat de subiect va putea să răspundă online la un set de întrebări și să încarce observaţii pe site-ul internet al DG Comerţ. Pentru a asigura cel mai înalt nivel de transparenţă, contribuţiile vor fi făcute publice, dacă autorul este de acord.

Consultarea este structurată după cum urmează:

  • o notă de informare cu privire la consultare, care prezintă obiectul consultării, conţinutul ei și modul de participare;
  • un set de întrebări care trebuie completate, pe baza unor explicaţii și a unor exemple. Fiecare întrebare este însoţită de: o explicaţie a subiectului întrebării; o descriere a abordărilor existente în majoritatea acordurilor de investiţii; o prezentare a obiectivelor și a abordărilor practicate de UE; un text pus la dispoziţie drept referinţă pe baza abordării realizate în negocierile UE-Canada și în comparaţie cu prevederile frecvent întâlnite în acordurile bilaterale de investiţii. O serie de întrebări deschise ar trebui să acorde respondenţilor o marjă suficientă pentru a-și prezenta punctele de vedere cu privire la aspectele care în trecut s-au dovedit a fi controversate.

Considerente de ordin practic

Documentele pentru consultarea publică vor fi disponibile online, în limba engleză, începând cu 27 martie 2014. Nota de informare cu privire la consultare și chestionarul vor fi ulterior disponibile în toate limbile oficiale ale UE.
Consultarea publică online va dura 90 de zile din momentul în care ultima traducere în limbile oficiale ale UE a „textului consultării” va ajunge online.
Acest sistem va asigura faptul că niciun cetăţean european nu va fi dezavantajat din cauza limbii pe care o vorbește. Pe scurt, această consultare publică va fi disponibilă în toate limbile UE, timp de minimum 90 de zile, astfel încât toţi cetăţenii europeni și toate organizaţiile europene să aibă ocazia să participe.

Cum va utiliza Comisia rezultatele acestei consultări?

Comisia va analiza contribuţiile cu scopul de a le lua în considerare în cadrul procesului de negociere. În urma consultării, Comisia va discuta cu Consiliul, cu Parlamentul European și cu părţile interesate poziţia de negociere a UE cu privire la investiţiile din cadrul TTIP.

Despre protecţia investiţiilor și ISDS în cadrul TTIP

De ce avem nevoie de protecţia investiţiilor și de soluţionarea litigiilor dintre investitori și stat în relaţia cu SUA?

Deși UE și SUA sunt economii dezvoltate, investitorii pot, totuși, să se confrunte cu probleme care le afectează investiţiile, probleme pe care sistemele lor judiciare respective nu sunt întotdeauna în măsură să le rezolve în mod eficient. Pentru a da un exemplu, legislaţia SUA nu interzice în mod explicit discriminarea faţă de străini, care este unul dintre elementele esenţiale ale protecţiei investiţiilor. De asemenea, drepturile acordate investitorilor în cadrul TTIP nu vor fi în mod direct apărabile în instanţele din SUA. ISDS oferă investitorilor un cadru neutru, apolitic, pentru a soluţiona astfel de litigii. Acestea sunt câteva dintre motivele care justifică includerea unor prevederi în TTIP pentru a proteja investitorii. Și, având în vedere că reunește cele mai mari două economii, TTIP va stimula continuarea reformei protecţiei investiţiilor și a sistemului ISDS, ceea ce va genera standarde pentru viitor.

Ar limita în mod inutil o soluţionare a litigiilor dintre investitori și stat abilitatea sau dreptul statelor membre de a reglementa?

Protecţia investiţiilor și ISDS nu reprezintă noutăţi. Majoritatea tratatelor bilaterale ale statelor membre privind investiţiile (Bilateral Investment Treaties – TBI) conţin deja prevederi referitoare la ISDS. Începând cu sfârșitul anilor ’50, statele membre ale UE au semnat peste 1 400 de acorduri de protecţie a investiţiilor. În general, aceste acorduri au ajutat investitorii din UE atunci când au fost confruntaţi cu probleme în statele gazdă. Investitorii din UE apelează cel mai frecvent la ISDS.

Existenţa prevederilor referitoare la protecţia investiţiilor și la ISDS nu ar împiedica, prin ele însele, guvernele să adopte legi și nici nu ar necesita abrogarea unor legi. Cel mult, ele ar determina plata unor compensaţii. În condiţiile existenţei a peste 1 400 de acorduri în cursul ultimelor decenii, statele membre ale UE au fost în măsură să instituie sisteme de reglementare sofisticate. În orice caz, UE depune eforturi pentru a oferi o claritate și mai mare, pentru a asigura că acţiunile de reglementare autentică nu pot fi contestate cu succes în disputele dintre investitori și stat.

Care sunt obiectivele Comisiei privind protecţia investiţiilor?

În primul rând, Comisia trebuie să pună în aplicare directivele de negociere decise de statele membre.
În al doilea rând, UE vizează introducerea unor norme moderne de investiţii, care să ofere garanţii că guvernele nu vor discrimina societăţile comerciale străine. În același timp, este important să se asigure că normele referitoare la investiţii nu limitează în mod necorespunzător dreptul Uniunii Europene sau al statelor sale membre de a reglementa în interesul public în domenii precum sănătatea, siguranţa, protecţia consumatorilor sau a mediului.

Prevederile referitoare la investiţii din TTIP ar reafirma dreptul de a reglementa printr-o mai mare claritate a formulărilor și a redării sensului standardelor tradiţionale referitoare la protecţia investiţiilor, care se regăsesc de obicei în acordurile de investiţii. Ele ar include, de asemenea, garanţiile și măsurile de salvgardare necesare împotriva posibilităţii ca sistemul să fie abuzat. Acestea din urmă ar include introducerea de angajamente privind transparenţa, norme pentru a asigura faptul că arbitrii sunt obiectivi și nepărtinitori, mecanisme pentru ca părţile (UE și SUA) să controleze interpretarea acordului, precum și crearea unui mecanism de apel.

Ce tip de garanţii suplimentare are în vedere Comisia?

Abordarea preconizată a TTIP reflectă deja câteva modificări importante în comparaţie cu acordurile tradiţionale de investiţii, care iau în considerare necesitatea de a realiza îmbunătăţiri. În particular, ea:

  • conţine o definiţie clară a „tratamentului just și echitabil”, pe baza unei liste închise de elemente;
  • include o clarificare a faptului că „tratamentul just și echitabil” nu implică faptul că părţile nu ar avea posibilitatea să modifice sau să introducă noi legi;
  • clarifică faptul că măsurile luate pentru îndeplinirea obiectivelor din domeniile bunăstării publice, cum ar fi sănătatea, protecţia consumatorilor sau protecţia mediului, nu pot fi considerate echivalente exproprierii indirecte;
  • prevede un mecanism de apel pentru soluţionarea litigiilor dintre investitori și stat;
  • include principiul „costurile urmează legii”, potrivit căruia partea care pierde plătește toate costurile aferente litigiului, ca element descurajator pentru revendicări triviale sau tactice;
  • include prevederi împotriva intrării sub incidenţa tratatului, clarificând faptul că investitorii care își restructurează investiţiile în scopuri tactice pentru a se situa în interiorul sferei de cuprindere a TTIP (de exemplu, prin înfiinţarea unei societăţi-paravan în SUA) nu vor putea apela la ISDS;
  • include un cod de conduită obligatoriu pentru arbitri, care detaliază nivelul de independenţă așteptat de la aceștia. Scopul este de a se evita, în măsura posibilului, conflictele de interese.

Informatii suplimentare: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179

 

Documente

Enterprise Europe Network

Constanţa 27/02

6°C

acum
vânt 11 kmh din SSV
vizibilitate 8 km

7°C

max

7°C

min

12°C

max

6°C

min

emis înCurs valutar BNR 26/02

EUR
4.8745
+0.04%
GBP
5.5894
-0.94%
USD
4.0209
+0.91%
IFR
4.8761
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic