Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Valorificarea la maximum a know-how-ului tradiţional al Europei: CE lansează o consultare publică privind protecţia indicaţiilor geografice pentru produsele neagricole

Comisia Europeană a lansat o consultare pe marginea cărţii verzi privind o posibilă extindere a protecţiei indicaţiilor geografice asupra produselor neagricole.

În lumea globalizată de astăzi, consumatorii caută modalităţi de a identifica produse autentice, originale, și se așteaptă ca atât calitatea, cât și caracteristicile din reclamă să corespundă efectiv realităţii.

O indicaţie geografică servește la identificarea unui produs originar dintr-o ţară, regiune sau localitate în cazurile în care o calitate, o reputaţie sau alte caracteristici ale produsului sunt legate de originea sa geografică, cum ar fi vinul de Bordeaux, sticla de Murano sau șunca de Parma. Produsele agricole (brânzeturi, vinuri, produse din carne, fructe și legume) cu o anumită origine geografică care au anumite calităţi sau care sunt realizate după metode tradiţionale pot beneficia de protecţia indicaţiei geografice la nivelul UE (parmezanul, de exemplu). Cu toate acestea, produsele neagricole (cum ar fi ceramica, marmura, tacâmurile, articolele de încălţăminte, tapiseriile, instrumentele muzicale) nu beneficiază în prezent de o protecţie unitară a indicaţiei geografice la nivelul UE dincolo de prevederile naţionale.

Michel Barnier, vicepreședinte al Comisiei și comisar pentru piaţa internă și servicii, a declarat: „Uniunea Europeană posedă o bogăţie de produse care se bazează pe un know-how și pe metode de producţie tradiţionale și care sunt deseori înrădăcinate în patrimoniul cultural și social al unui anumit loc geografic, de la cristalul de Boemia și tartanele scoţiene până la marmura de Carrara și tapiseriile de Aubusson. Aceste produse nu numai că fac parte din know-how-ul și din competenţele Europei, dar și au un potenţial economic considerabil, pe care poate nu îl exploatăm pe deplin. Prin extinderea protecţiei indicaţiilor geografice la nivelul UE în scopul includerii acestor produse s-ar putea crea beneficii potenţiale considerabile pentru IMM-uri și regiunile europene. În acest fel, am putea să ne conservăm patrimoniul unic și divers și, în același timp, să aducem o contribuţie semnificativă la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică în Europa.”

Cartea verde este alcătuită din două părţi. Prima parte conţine întrebări despre modalităţile actuale de protecţie prevăzute la nivel naţional și la nivelul UE și despre eventualele beneficii economice, sociale și culturale care ar putea fi obţinute prin îmbunătăţirea protecţiei indicaţiilor geografice în UE. A doua parte conţine întrebări mai degrabă tehnice, prin care se dorește a se afla ce cred părţile interesate despre opţiunile posibile de protecţie a indicaţiilor geografice la nivelul UE în cazul produselor neagricole. Printre obiectivele posibile ale oricărei noi măsuri se numără îndeplinirea cerinţelor minime de protecţie a indicaţiilor geografice, stabilite în Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală, dar și furnizarea unor criterii suplimentare de protecţie, precum cele incluse în legislaţia UE privind indicaţiile geografice agricole.

Toate părţile interesate – de la consumatori la producători și de la distribuitori la autorităţile locale – sunt invitate să își transmită observaţiile și sugestiile până la 28 octombrie 2014. Comisia va publica rezultatele consultării și va ţine seama de acestea când va analiza dacă se impun măsuri suplimentare la nivelul UE.

Context

În baza unor norme, UE are obligaţia de a proteja indicaţiile geografice care intră sub incidenţa Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală. Acordul se aplică tuturor celor 159 de state membre aleOrganizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) și acoperă atât produsele agricole, cât și produsele neagricole. În toate ţările membre ale OMC, indicaţiile geografice trebuie să fie protejate pentru a nu induce în eroare publicul în privinţa originii produselor și pentru a preveni concurenţa neloială. Membrii OMC au dreptul să utilizeze diferite instrumente juridice pentru a asigura această protecţie. Unii membri ai OMC, inclusiv 14 state membre ale UE, dispun de o legislaţie specifică în domeniul protecţiei indicaţiilor geografice pentru produsele neagricole.

O protecţie a indicaţiilor geografice unitară la nivelul UE există în prezent în cazul vinurilor, al băuturilor spirtoase, al vinurilor aromatizate și al produselor agricole și alimentare. Pentru produsele neagricole însă nu există deocamdată nici armonizare, nici o protecţie unitară a indicaţiilor geografice la nivelul UE. În cazul produselor neagricole se aplică instrumente juridice naţionale, ceea ce înseamnă că nivelurile de protecţie juridică variază de la un stat la altul în Europa. Dacă doresc să protejeze o anumită indicaţie geografică în UE pentru produsele lor neagricole, producătorii trebuie să depună o cerere de protecţie în fiecare stat membru în care este disponibilă indicaţia geografică respectivă, ceea ce nu este eficace în piaţa unică a UE, sau să introducă acţiuni în instanţă în cazul abuzurilor.

Comisia a evidenţiat această problemă în comunicarea din 2011 intitulată „O piaţă unică pentru drepturile de proprietate intelectuală” și a propus o analiză amănunţită atât a cadrului juridic existent în domeniul protecţiei indicaţiilor geografice pentru produsele neagricole în statele membre, cât și a implicaţiilor acestui cadru pentru piaţa unică.

În 2012 s-a solicitat efectuarea unui studiu extern referitor la protecţia indicaţiilor geografice în cazul produselor neagricole în piaţa internă. Rezultatele acestui studiu au fost publicate în martie 2013 și ele arată că instrumentele juridice existente, pe care le au la dispoziţie producătorii la nivel naţional și european, sunt insuficiente. De asemenea, Comisia a organizat o audiere publică la 22 aprilie 2013 pentru a discuta rezultatele studiului și pentru a oferi o platformă de dezbatere mai amplă cu privire la necesitatea unei protecţii mai eficiente a indicaţiilor geografice pentru produsele neagricole la nivelul UE.

Informatii suplimentare:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/geo-indications-non-agri/index_en.htm

 

Enterprise Europe Network

Constanţa 27/02

6°C

acum
vânt 11 kmh din SSV
vizibilitate 8 km

7°C

max

7°C

min

12°C

max

6°C

min

emis înCurs valutar BNR 26/02

EUR
4.8745
+0.04%
GBP
5.5894
-0.94%
USD
4.0209
+0.91%
IFR
4.8761
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic