Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Consultare publică europeană privind dispoziţiile referitoare la ora de vară

Obiectivul consultării

În urma cererilor primite din partea cetăţenilor, a Parlamentului European, și a anumitor state membre ale UE, Comisia a decis să analizeze modul de funcţionare al dispoziţiilor actuale privind ora de vară și să evalueze dacă acestea ar trebui modificate.În acest context, Comisia dorește să afle care sunt punctele de vedere ale cetăţenilor europeni, ale părţilor interesate și ale statelor membre privind dispoziţiile în vigoare ale UE referitoare la ora de vară și cu privire la eventuale modificări ale acestora.

Informaţii suplimentare

Dispoziţiile UE privind ora de vară

În UE, dispoziţiile privind ora de vară prevăd ca ora să fie schimbată de două ori pe an, pentru a se ţine seama de evoluţia tiparelor de lumină naturală și pentru a profita de lumina zilei într-o anumită perioadă de timp.

Majoritatea statelor membre ale UE au o lungă tradiţie privind ora de vară, dintre care majoritatea datează deja din timpul Primului și celui de-Al Doilea Război Mondial sau de la criza petrolului din anii 1970. La momentul respectiv, dispoziţiile referitoare la ora de vară aveau drept scop economia de energie. Cu toate acestea, au existat și alte motivaţii, cum ar fi siguranţa rutieră, prelungirea timpului dedicat activităţilor recreative seara sau, pur și simplu, alinierea practicilor naţionale la cele ale ţărilor învecinate sau ale principalilor parteneri comerciali.

Dispoziţiile la nivelul UE există din anii 1980 și sunt în prezent reglementate de Directiva 2000/84/CE. Această directivă prevede obligaţia statelor membre de a trece la ora de vară în ultima duminică din martie și la ora de iarnă în ultima duminică a lunii octombrie. Obiectivul legislaţiei UE privind dispoziţiile referitoare la ora de vară a fost să armonizeze calendarele naţionale existente care erau divergente, asigurând astfel o abordare armonizată în cadrul pieţei unice.

În paralel cu dispoziţiile UE și independent de acestea, statele membre sunt grupate în trei zone cu fuse orare sau ore legale diferite. Decizia privind ora legală nu este, ca atare, afectată de normele UE privind ora de vară (sau de eventualele modificări aduse acestora). Ar trebui remarcat, de asemenea, faptul că disponibilitatea luminii diurne variază în funcţie de localizarea geografică a statelor membre ale UE. În statele membre situate în partea de nord a continentului există o variaţie sezonieră relativ mare în ceea ce privește lumina diurnă disponibilă, caracterizată prin ierni întunecate cu puţină lumină diurnă și veri luminoase cu nopţi scurte. În statele membre din sudul Europei distribuţia de lumină naturală pe timp de zi și de noapte nu se schimbă aproape deloc pe parcursul anului .

Dispoziţiile actuale ale UE privind ora de vară funcţionează?

De-a lungul anilor, au fost realizate mai multe studii pentru a evalua dispoziţiile UE privind ora de vară. Datele disponibile indică următoarele (Pentru mai multe detalii, consultaţi la sfârșit lista cu principalele documente de referinţă. Se referă la documentele și rapoartele oficiale ale Comisiei, precum și la cele mai recente meta-studii care analizează rapoartele știinţifice disponibile și studiile în domeniu):

  • Piaţă internă: În acest moment, sunt concludente numai dovezile referitoare la un singur aspect: modificarea necoordonată a oraui de vară de către statele membre ar fi în detrimentul pieţei interne, din cauza unor costuri mai ridicate în materie de comerţ transfrontalier și a unor inconveniente în transporturi, comunicaţii și călătorii, ceea ce ar însemna o scădere a productivităţii în cadrul pieţei interne pentru bunuri și servicii.
  • Energie: În ciuda faptului că acest aspect a fost unul dintre principalii factori care au dus la adoptarea dispoziţiilor actuale, diverse studii indică faptul că efectual global al economiilor de energie legate de ora de vară sunt marginale. Rezultatele tind, de asemenea, să varieze în funcţie de diverși factori, cum ar fi poziţia geografică.
  • Sănătate: potrivit estimărilor, dispoziţiile privind ora de vară generează efecte pozitive legate de prelungirea timpului consacrat activităţi de recreere în aer liber. Pe de altă parte, rezultatele studiilor în cronobiologie arată că efectul lor asupra bioritmului uman ar putea fi mai important decât se credea anterior. Dovezile privind efectele globale asupra sănătăţii (cu alte cuvinte, efectele pozitiv versus efectele negative scontate) nu sunt concludente.
  • Siguranţă rutieră: Dovezile nu sunt concludente în ceea ce privește relaţia dintre dispoziţiile privind ora de vară și accidentele rutiere. În principiu, privarea de somn legată de avansarea orei primăvara ar putea crește riscul de accidente. În același timp, faptul că vara zilele sunt mai lungi este considerat ca fiind un factor pozitiv în materie de siguranţă rutieră. Dar, în general, este dificil de determinat care este efectul direct al dispoziţiilor referitoare la ora de vară în ceea ce privește numărul de accidente, în comparaţie cu alţi factori.
  • Agricultură: preocupările legate de perturbarea bioritmului animalelor și schimbarea orarelor de mulgere par să fi dispărut în mare parte, ca urmare a utilizării de noi echipamente, a luminii artificiale și a tehnologiilor automatizate. O oră de lumină suplimentară în timpul verii poate fi un avantaj și pentru că permite prelungirea programului de lucru pentru activităţile în exterior, precum munca la câmp și strângerea recoltelor.

Comisia primește periodic reacţii din partea cetăţenilor cu privire la ora de vară, care adesea se referă la ceea ce ei percep ca fiind efecte nefaste ale schimbării orei asupra sănătăţii (privarea de somn și alte consecinţe negative). Însă unii cetăţeni pledează în favoarea menţinerii sistemului actual, deoarece consideră că acesta ar avea efecte pozitive.

Recent, câteva state membre au abordat problema orei de vară în scrisori adresate Comisiei.

Mai precis, Finlanda a cerut suprimarea schimbării de oră semestriale, iar Lituania a solicitat o revizuire a sistemului actual pentru a ţine seama de diferenţele regionale și geografice.

Parlamentul European a adoptat o rezoluţie în februarie 2018, prin care îi solicita Comisiei să facă o evaluare aprofundată a directivei și, dacă este cazul, să prezinte o propunere în vederea revizuirii acesteia. În același timp, rezoluţia a confirmat că „este crucial să se păstreze un orar unitar în UE chiar și după încetarea schimbării orei de două ori pe an”.

Care ar putea fi pașii următori

Dovezile disponibile sugerează că existenţa unor norme comune în acest domeniu este esenţială pentru a asigura buna funcţionare a pieţei interne. Această poziţie este sprijinită și de Parlamentul European, care, în rezoluţia sa, a afirmat că este crucial să se păstreze un orar unitar în UE.

Ca răspuns la această rezoluţie, Comisia Europeană s-a angajat să evalueze principalele două opţiuni de politică disponibile pentru a asigura un regim armonizat, și anume:

  • menţinerea dispoziţiilor UE actuale privind ora de vară, astfel cum se prevede în Directiva 2000/84/CE sau
  • încetarea sistemului actual de schimbare a orei pe o bază semestrială în toate statele membre și interzicerea modificărilor periodice; din nou, trebuie reamintit faptul că acest lucru nu ar afecta alegerea fusului orar și că fiecare stat membru ar putea decide să aleagă ora de vară sau ora de iarnă (sau o altă oră) pe o bază permanentă.

Link chestionar online :
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-summertime-arrangements?surveylanguage=RO

Consultarea este deschisa pana in 16 august 2018

Enterprise Europe Network

Constanţa 26/02

7°C

acum
vânt 14 kmh din VSV
vizibilitate 10 km

8°C

max

8°C

min

12°C

max

6°C

min

emis înCurs valutar BNR 26/02

EUR
4.8745
+0.04%
GBP
5.5894
-0.94%
USD
4.0209
+0.91%
IFR
4.8761
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic