Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Norme privind subvențiile de stat pentru servicii de sănătate și servicii sociale de interes economic general

Grup ţintă:

Comisia Europeană vrea să afle părerile dvs. cu privire la respectarea obiectivelor UE privind ajutoarele de stat pentru servicii de sănătate și servicii sociale de interes economic general (SIEG), actualizate în așa-numitul pachet SIEI 2012. În special, se aşteaptă opinii de la : furnizorii de SGEI, organizațiile reprezentând utilizatorii SGEI, organizațiile de cercetare și universitățile, precum și publicul larg

Obiectul consultării:

În 2012, Comisia a adoptat pachetul legislativ Serviciului de interes economic general (SGEI). Obiectivul general al pachetului a fost de a sprijini statele membre în finanțarea SIEG, care sunt de o importanță esențială pentru cetățeni și pentru societate în general, urmărind în același timp  controlul ajutoarelor de stat.

Sănătatea și serviciile sociale constituie o parte esențială a sistemului de ajutor social în statele membre și sunt de o importanță crucială pentru cetățeni. Acestea includ îngrijirile medicale, îngrijirea de lungă durată, îngrijirea copiilor, accesul și reintegrarea pe piața muncii, locuințele sociale, îngrijirea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile.

Pachetul SGEI din 2012 în ceea ce privește serviciile de sănătate și sociale, vizează simplificarea criteriilor de compatibilitate și reducerea sarcinii administrative pentru statele membre, care compensează întreprinderile desemnate să furnizeze astfel de servicii populației (părții vulnerabile a populației) în condiții accesibile. În acest context, Decizia SGEI din 2012 a recunoscut că sănătatea și serviciile sociale au caracteristici specifice care trebuie luate în considerare. O compensație mai mare pentru aceste servicii nu a fost considerată neapărat a produce un risc mai mare de denaturare a concurenței. În consecință, în anumite condiții, compensația pentru servicii de sănătate și servicii sociale a fost scutită de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 din TFUE.

Scopul prezentei evaluări este de a verifica în ce măsură normele aplicabile serviciilor de sănătate și servicii sociale au atins aceste obiective și dacă normele sunt încă adecvate în vederea dezvoltării jurisprudenței Curții de Justiție și a evoluțiilor sectoriale.

Regulamentul SGEI de minimis va expira la 31 decembrie 2020. În acest sens, Comisia urmărește o mai bună înțelegere a aplicării și a posibilelor dificultăți cu care se confruntă părțile interesate şi de asemenea, în lumina unei posibile prelungiri a regulamentului și a unor eventuale modificări.

Consultarea este deschisă până în 6 noiembrie 2019

Link consultare online:

  • https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435/public-consultation_en
Enterprise Europe Network

Constanţa 26/02

7°C

acum
vânt 14 kmh din VSV
vizibilitate 10 km

8°C

max

8°C

min

12°C

max

6°C

min

emis înCurs valutar BNR 26/02

EUR
4.8745
+0.04%
GBP
5.5894
-0.94%
USD
4.0209
+0.91%
IFR
4.8761
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic